Документ 2783-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони прав на зазначення походження
товарів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 7, ст.51 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону прав на
зазначення походження товарів" ( 752-14 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37):
1) абзац п'ятий пункту 3 статті 6 викласти у такій редакції:
"кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім
випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не
охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право
користуватися такими зазначеннями";
2) пункт 1 статті 19 доповнити підпунктом "в" такого змісту:
"в) реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару,
якщо раніше зареєстрований знак для товарів і послуг складається
тільки з цього зазначення походження товару або містить його як
елемент, крім випадків, коли власник такого знака для товарів і
послуг є особою, яка має право на використання цього
кваліфікованого зазначення походження товару, та коли знак для
товарів і послуг містить це кваліфіковане зазначення походження
товару як елемент, що не охороняється".
2. У частині першій статті 4 Закону України "Про захист від
недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164) слова "назв місць походження
товарів" замінити словами "зазначень походження товарів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2783-IIIвгору