Документ 2786-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.06.2013, підстава - 230-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про заборону ввезення і реалізації на території
України етилованого бензину та свинцевих
добавок до бензину

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.44 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230-VII ( 230-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.134 }

Стаття 1. Забороняється з 1 січня 2003 року ввезення на
територію України етилованого бензину та свинцевих добавок до
бензину, крім авіаційного бензину за товарною позицією 2710 11 31
00 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) до введення сертифікованого в
Україні альтернативного виду палива (за умови його ввезення в
обсязі не більше 1000 тонн протягом календарного року). { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-VII
( 230-18 ) від 14.05.2013 }
Стаття 2. Забороняється з 1 січня 2003 року реалізація на
території України етилованого бензину, крім авіаційного бензину за
товарною позицією 2710 11 31 00 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) до
введення сертифікованого в Україні альтернативного виду палива. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-VII
( 230-18 ) від 14.05.2013 }
Стаття 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2786-IIIвгору