Документ 279-2002-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.08.2004, підстава - 996-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 279
Київ
Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002
N 1435 ( 1435-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає
чинності з 01.10.2002 року
N 544 ( 544-2003-п ) від 15.04.2003 - набирає
чинності з 01.07.2003 року
N 996 ( 996-2004-п ) від 04.08.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Збільшити на 10 відсотків:
а) мінімальний розмір пенсії, передбачений для обчислення
трудових пенсій за віком;
б) максимальний розмір трудових пенсій за віком;
в) розмір трудових пенсій, призначених відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім пенсій
працівникам, передбаченим у частині третій статті 53 цього
Закону), та виплачувати їх у межах максимальних розмірів пенсій,
зазначених у підпункті "б" цього пункту.
2. Розміри пенсій для осіб, призначені відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2001 р.
N 1563 ( 1563-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47,
ст. 2099), після підвищення не повинні перевищувати: ( Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1435 ( 1435-2002-п ) від 26.09.2002 - набирає чинності
з 01.10.2002 року )
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 10
до 15 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від
7 років 6 місяців до 12 років 6 місяців, - 212 гривень;
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 15
до 20 років, для жінок, які мають стаж підземної роботи від 12
років 6 місяців до 17 років 6 місяців, - 232 гривні;
для чоловіків, які мають стаж підземної роботи від 20 років і
більше, для жінок, які мають стаж підземної роботи від
17 років 6 місяців і більше, - 265 гривень.
3. Обчислювати розміри трудових пенсій, що призначаються
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (крім пенсій працівникам, передбаченим у частині
третій статті 53 цього Закону), у такому порядку:
а) із заробітку, одержуваного до 1992 року, розміри пенсій
підвищуються відповідно до підпункту "а" пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 831 ( 831-96-п )
"Про підвищення розмірів пенсій, призначених до 1 серпня 1996 р.,
та порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 серпня
1996 року" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 406), підпункту "б"
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1999 р. N 1528 ( 1528-99-п ) "Про порядок призначення та
перерахунку пенсій відповідно до Закону України від 15 липня
1999 р. "Про підвищення мінімального розміру пенсії" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1743), підпункту "б" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р.
N 1686 ( 1686-2000-п ) "Про підвищення розмірів пенсій та інших
соціальних виплат пенсіонерам" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 46, ст. 1996) у частині, що стосується призначення пенсій із
заробітку до 1992 року, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2001 р. N 227 ( 227-2001-п ) "Про
підвищення розмірів трудових пенсій" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 11, ст. 438), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 27 червня 2001 р. N 741 ( 741-2001-п ) "Про підвищення
розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1213), підпункту "в" пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. N 1706
( 1706-2001-п ) "Про підвищення розмірів пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2303) та до
підпункту "в" пункту 1 цієї постанови;
б) із заробітку, одержуваного у період з 1 січня 1992 р. по
28 лютого 2001 р., розміри пенсій підвищуються відповідно до
підпункту "б" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1999 р. N 1528 ( 1528-99-п ), підпункту "б" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р.
N 1686 ( 1686-2000-п ) (у частині, що стосується призначення
пенсій із заробітку після 1992 року), пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 741 ( 741-2001-п )
(у частині, що стосується призначення пенсій із заробітку після
1992 року), підпункту "в" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 19 грудня 2001 р. N 1706 ( 1706-2001-п ) та до
підпункту "в" пункту 1 цієї постанови.
4. Підвищення розмірів трудових пенсій згідно з пунктами
1 і 3 цієї постанови провадиться без урахування передбачених
законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги та сум індексації.
5. Збільшення мінімального розміру пенсії, передбачене
підпунктом "а" пункту 1 цієї постанови, не застосовується для
визначення розмірів соціальних пенсій, надбавок, підвищень та
інших доплат до пенсій.
6. ( Абзац перший пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 544 ( 544-2003-п ) від 15.04.2003 - набирає
чинності з 01.07.2003 року )
Зазначена грошова допомога встановлюється та виплачується
органами, що здійснюють призначення і виплату пенсій. ( Пункт 6
доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 497
( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня
2001 р. N 1706 ( 1706-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2303);
пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня
2002 р. N 1 ( 1-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1,
ст. 26).
7. Міністерству фінансів визначити джерела покриття
додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням розмірів пенсій,
призначених відповідно до статті 55 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 996
( 996-2004-п ) від 04.08.2004 )
9. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26вгору