Документ 2796-XII, перша редакція — Прийняття від 18.11.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про тимчасове зупинення повноважень
Верховної Ради України, передбачених
пунктом 13 статті 97 Конституції України,
і повноважень Президента України, передбачених
пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6 )

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з
запровадженням ринкової реформи, і зосередження їх законодавчого
розв'язання в одних руках Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Зупинити тимчасово, строком на шість місяців, дію пункту 13
статті 97 Конституції України ( 888-09 ) в частині здійснення
законодавчого регулювання відносин власності, підприємницької
діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної,
науково-технічної політики, кредитно-фінансової системи,
оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення, а
також дію пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України. Здійснення цих повноважень покласти на Кабінет Міністрів
України.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 листопада 1992 року
N 2796-XIIвгору