Документ 2799-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17-1 Закону України
"Про електроенергетику" щодо зміни строку
набрання чинності додатковою умовою застосування порядку
стимулювання виробництва електроенергії
з альтернативних джерел енергії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.186)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині дванадцятій статті 17-1 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 32-33, ст. 496) цифри
"2011" замінити цифрами "2012".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2799-VIвгору