Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2011280
Документ 280-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2011, підстава - 1040-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 березня 2011 р. N 280
Київ
Деякі питання реорганізації
вищих навчальних закладів та наукових установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1040 ( 1040-2011-п ) від 12.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту щодо реорганізації:
Криворізького технічного університету та Криворізького
державного педагогічного університету шляхом злиття з утворенням
на їх базі Криворізького державного університету;
Криворізького економічного інституту Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана шляхом виділення
із зазначеного Університету та приєднання до Криворізького
державного університету з утворенням на базі Інституту
структурного підрозділу Криворізького державного університету.
Національної металургійної академії (м. Дніпропетровськ)
шляхом виділення з її складу Криворізького металургійного
факультету та приєднання його до Криворізького державного
університету як структурного підрозділу. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1040 ( 1040-2011-п ) від
12.10.2011 }
Реорганізацію здійснити в межах асигнувань, передбачених
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на підготовку
кадрів.
2. Установити, що студенти Криворізького технічного
університету, Криворізького державного педагогічного університету
та Криворізького економічного інституту Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана та Криворізького
металургійного факультету Національної металургійної академії
продовжують навчання в Криворізькому державному університеті.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1040
( 1040-2011-п ) від 12.10.2011 }
3. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту і Державного агентства з управління державними
корпоративними правами та майном щодо передачі державних
підприємств "Науково-дослідний гірничорудний інститут" та
"Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в
гірничорудній і металургійній промисловості до сфери управління
Міністерства та їх реорганізації шляхом приєднання до
Криворізького державного університету з утворенням на базі
інститутів структурних підрозділів Університету. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1040
( 1040-2011-п ) від 12.10.2011 }
4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
6 квітня 1998 р. N 453 ( 453-98-п ) "Про перелік підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління
Міністерства промислової політики" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 14, ст. 535) позиції "05393151 Науково-дослідний
гірничорудний інститут" та "00190472 Український державний
науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в
гірничорудній і металургійній промисловості" виключити.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору