Документ 283-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.06.2012, підстава - 456-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 1993 р. N 283
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 456 ( 456-2012-п ) від 14.05.2012 }
Про встановлення порядку виготовлення
бланків цінних паперів і документів
суворого обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 936-р ( 936-93-р ) від 04.11.93
Постановами КМ
N 868 ( 868-97-п ) від 08.08.97
N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99
N 786 ( 786-2004-п ) від 17.06.2004
N 1367 ( 1367-2004-п ) від 15.10.2004
N 286 ( 286-2007-п ) від 21.02.2007
N 809 ( 809-2007-п ) від 06.06.2007
N 381 ( 381-2008-п ) від 17.04.2008
N 1167 ( 1167-2010-п ) від 22.12.2010 }
{ Постанову КМ N 560 ( 560-2009-п ) від 21.05.2009,
якою передбачались зміни до цієї Постанови,
скасовано на підставі Постанови КМ N 149
( 149-2011-п ) від 23.02.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 616 ( 616-2011-п ) від 25.05.2011 }

З метою поліпшення організації виготовлення бланків цінних
паперів, документів суворого обліку та захисту капіталів
інвесторів, які вкладають свої кошти в цінні папери, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що: виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку здійснюється тільки на державних спеціалізованих
підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ; виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за
ліцензіями, виданими Міністерством фінансів. ( Абзац третій пункту
1 в редакції Постанови КМ N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99 ) Міністерству фінансів надається виключне право давати дозвіл
на придбання і використання перфораційних та друкарських
нумераторів, крім нумераторів, що використовуються для нумерації
національної грошової одиниці, усіх видів повнокольорових
ксероксів і принтерів, їх переміщення на території України та за
її межі з обов'язковим повідомленням про це органів внутрішніх
справ. ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 868 ( 868-97-п ) від 08.08.97 )
2. Міністерству фінансів разом із Службою безпеки і
Міністерством внутрішніх справ у тримісячний термін розробити та
затвердити правила виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку.
3. Затвердити Номенклатуру бланків цінних паперів і
документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією
Міністерства фінансів, згідно з додатком. ( Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 ( 1919-99-п )
від 18.10.99 )
4. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції,
Міністерству фінансів та Службі безпеки в чотиримісячний термін
підготувати пропозиції про вдосконалення адміністративного та
кримінального законодавства в частині, що стосується
відповідальності за порушення правил виробництва бланків цінних
паперів і документів суворого обліку.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1993 р. N 283

НОМЕНКЛАТУРА
бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
що виготовляються за ліцензією Мінфіну
I. Бланки цінних паперів:
акції облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик казначейські зобов'язання республіки ощадні сертифікати приватизаційні папери інші бланки, передбачені чинним законодавством
II. Бланки документів суворого обліку:
документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту,
трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження
і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова
книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові,
ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання;
пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової
непрацездатності, свідоцтво про державну реєстрацію бази
персональних даних та інші); { Абзац другий розділу II із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 616 ( 616-2011-п ) від
25.05.2011 }
проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному,
морському, річковому і повітряному транспорті; документи на
перевезення вантажів, крім перевізних документів на перевезення
вантажу залізничним транспортом; товарно-транспортні накладні на
переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок
та алкогольних напоїв; військові проїзні документи та інші);
{ Абзац третій розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 786 ( 786-2004-п ) від 17.06.2004, N 1167
( 1167-2010-п ) від 22.12.2010 } знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками,
листівки з марками); документи, що використовуються для обслуговування грошового
обігу (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові,
розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки
податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій; сертифікати
якості, на право вивезення і ввезення; поліси страхування;
ліцензії та інші); { Абзац п'ятий розділу II із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 786 ( 786-2004-п ) від 17.06.2004,
N 1367 ( 1367-2004-п ) від 15.10.2004, N 809 ( 809-2007-п ) від
06.06.2007; в редакції Постанови КМ N 381 ( 381-2008-п ) від
17.04.2008 } бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей; ( Розділ II
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 936-р ( 936-93-р )
від 04.11.93 ) бланки атестата на торгові партії оброблених або необроблених
алмазів. { Розділ II доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 286 ( 286-2007-п ) від 21.02.2007 }

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору