Документ 284-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо особливостей регулювання відносин у сфері електроенергетики на території проведення антитерористичної операції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, ст.169)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину четверту статті 23 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2013 р., № 28, ст. 301; 2014 р., № 26, ст. 892) викласти в такій редакції:

"Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію та на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом п’ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України на виконання вимог та реалізацію положень цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти на виконання цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити:

прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квітня 2015 року
№ 284-VIII
вгору