Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні
Указ Президента України від 27.04.2001285/2001
Документ 285/2001, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні

З метою забезпечення конституційних прав громадян на захист
інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів
інтелектуальної власності, розвитку українського ринку цих
об'єктів п о с т а н о в л я ю:
Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити до 1 серпня 2001 року програму
державного сприяння охороні інтелектуальної власності, спрямовану
на формування цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної
власності та забезпечення ефективного захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності;
2) вжити в установленому порядку заходів щодо:
приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону прав
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
( 995_763 ), підписаної в м. Римі 26 жовтня 1961 року, Договору
Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське
право ( 995_770 ), підписаного в м. Женеві 20 грудня 1996 року,
Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про
виконання і фонограми ( 995_769 ), підписаного в м. Женеві
20 грудня 1996 року, Женевського акта Гаазької конвенції про
міжнародну реєстрацію промислових знаків, підписаного в м. Женеві
2 липня 1999 року, Договору про патентне право, підписаного в м.
Женеві 1 червня 2000 року;
удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної
власності з урахуванням положень міжнародних договорів України, а
також Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
( 981_018 ) (Угода TRIPs);
забезпечення належного супроводження у Верховній Раді України
проекту закону про особливості державного регулювання
підприємницької діяльності у сфері виробництва, експорту та
імпорту дисків для лазерних систем зчитування;
підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України
законопроектів:
- про порядок набуття прав інтелектуальної власності на
об'єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету та
державних цільових фондів;
- про вдосконалення порядку проведення експертизи заявок на
об'єкти промислової власності, зокрема скорочення строків
проведення експертизи заявок відповідно до строків, що
застосовуються у державах - членах Європейських Співтовариств;
запровадження механізмів державної підтримки патентування
вітчизняних об'єктів інтелектуальної власності в іноземних
державах;
нормативного врегулювання методики оцінки вартості об'єктів
інтелектуальної власності та впорядкування оціночної діяльності у
сфері інтелектуальної власності;
розроблення та затвердження до 1 липня 2001 року порядку
переміщення через митний кордон України товарів або предметів, на
які поширюються права інтелектуальної власності;
проведення до 1 січня 2003 року інвентаризації об'єктів
інтелектуальної власності, під час створення яких
використовувалися кошти державного бюджету та державних цільових
фондів;
неухильного виконання положень українсько-американської
спільної програми дій по боротьбі з нелегальним виробництвом
оптичних носіїв інформації;
утворення у складі Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України спеціальних підрозділів боротьби з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, у складі
Державного департаменту інтелектуальної власності - підрозділу
інспекторів з питань інтелектуальної власності;
створення державної патентної бібліотеки з філіалами у
регіонах;
створення спеціалізованої бази даних про винаходи в Україні з
підключенням її до глобальної інформаційної мережі WIPOnet
Всесвітньої організації інтелектуальної власності;
запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ
інтелектуальної власності;
підготовки за державним замовленням фахівців з питань
інтелектуальної власності для органів державної влади та закладів
освіти, науки, культури державної форми власності;
3) вивчити питання щодо створення спеціалізованого патентного
суду;
4) ініціювати проведення парламентських слухань з питань
охорони інтелектуальної власності в Україні;
5) розглянути питання щодо створення протягом 2001-2002 років
регіональних відділень Державного департаменту інтелектуальної
власності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 квітня 2001 року
N 285/2001вгору