Документ 287/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.04.2009, підстава - n0011100-09
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії окремих положень
постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 року N 368
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0011100-09 ) від 30.04.2009 }

Кабінет Міністрів України 14 квітня 2009 року видав постанову
N 368 ( 368-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222". Цією постановою
( 368-2009-п ) внесено, зокрема, зміни до Порядку отримання
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та
фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони
здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для
потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1222 ( 1222-2000-п ),
якими встановлено, що благодійні (добровільні) внески і пожертви
від юридичних та фізичних осіб можуть спрямовуватися на виплату
заробітної плати працівникам бюджетних установ і закладів освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та
фізичного виховання (абзаци третій і четвертий пункту 2 Змін, що
вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1222) ( 1222-2000-п ).
Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ) конкретні
напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються лише
благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.
Відтак, Кабінет Міністрів України, видавши постанову від
14 квітня 2009 року N 368 ( 368-2009-п ), врегулював питання, що
належить до сфери законодавчого регулювання, чим фактично перебрав
на себе повноваження Верховної Ради України, яка за статтею 75
Конституції України ( 254к/96-ВР ) є єдиним органом законодавчої
влади та за пунктом 3 частини першої статті 85 Основного Закону
держави ( 254к/96-ВР ) уповноважена приймати закони.
Діючи у спосіб, що суперечить зазначеним положенням
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Кабінет Міністрів України
порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19,
частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного
Закону держави ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Уряд України
керуватися у своїй діяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України, діяти лише у межах повноважень, на підставі та у
спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України.
Ураховуючи викладене та відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію абзаців третього та четвертого пункту 2 Змін,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1222, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 року N 368 ( 368-2009-п ).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 квітня 2009 року
N 287/2009вгору