Документ 2891-IV, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження у 2005 році Премії Верховної Ради
України за внесок молоді у розвиток парламентаризму,
місцевого самоврядування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.489 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Присудити у 2005 році Премію Верховної Ради України за
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого
самоврядування:
Скірку - голові Запорізького молодіжного Роману Леонідовичу об'єднання "Злагода молоді", помічнику
заступника голови Запорізької обласної
ради;
Лівіку - депутату Миколаївської обласної ради, Олександру Петровичу заступнику голови постійної комісії з
питань культури, освіти, молоді, спорту
та засобів масової інформації
Миколаївської обласної ради;
Багрич - голові студентського парламенту Світлані Петрівні Харківського регіонального інституту
Національної академії державного
управління при Президентові України,
віце-президенту Харківської спілки
студентської молоді, Харківської міської
молодіжної громадської організації
"Молодь XXI";
Шеховцову - голові Токмацького міськрайонного Сергію Вікторовичу комітету молодіжних організацій
(Запорізька область);
Ляшенку - депутату Кіровської районної ради у Сергію Вікторовичу м. Дніпропетровську, завідуючому
відділом інформаційно-правового
забезпечення Дніпропетровської обласної
ради;
Лялюку - аспіранту кафедри державного Олексію Юрійовичу будівництва та місцевого самоврядування
Національної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого;
Петришиній - студентці Національної юридичної Марині Олександрівні академії України ім. Ярослава Мудрого;
Одеській обласній організації Ленінської комуністичної спілки
молоді України;
Херсонській молодіжній громадській організації "Херсонський
молодіжний парламент".
2. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України
забезпечити оформлення і вручення відповідних дипломів лауреатам
Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток
парламентаризму, місцевого самоврядування.
3. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної
Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму,
місцевого самоврядування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2891-IVвгору