Документ 2914-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів
про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.299 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 67 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"З метою створення сприятливих умов для використання
святкових та неробочих днів (стаття 73), а також раціонального
використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше
ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам
підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі
дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для
працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями.
Власник або уповноважений ним орган у разі застосування
рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два
місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та
робочих днів на підприємстві, в установі або організації,
погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2914-VIвгору