Про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання
Постанова Верховної Ради України; Порядок денний, Довідка від 01.02.20112951-VI
Документ 2951-VI, поточна редакція — Редакція від 08.07.2011, підстава - 3670-VI, 3685-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок денний восьмої сесії
Верховної Ради України
шостого скликання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2964-VI ( 2964-17 ) від 02.02.2011
N 2965-VI ( 2965-17 ) від 02.02.2011
N 2967-VI ( 2967-17 ) від 02.02.2011
N 2985-VI ( 2985-17 ) від 03.02.2011
N 3012-VI ( 3012-17 ) від 04.02.2011
N 3013-VI ( 3013-17 ) від 04.02.2011
N 3015-VI ( 3015-17 ) від 04.02.2011
N 3033-VI ( 3033-17 ) від 16.02.2011
N 3053-VI ( 3053-17 ) від 17.02.2011
N 3063-VI ( 3063-17 ) від 18.02.2011
N 3073-VI ( 3073-17 ) від 01.03.2011
N 3076-VI ( 3076-17 ) від 01.03.2011
N 3079-VI ( 3079-17 ) від 01.03.2011
N 3082-VI ( 3082-17 ) від 02.03.2011
N 3130-VI ( 3130-17 ) від 15.03.2011
N 3170-VI ( 3170-17 ) від 18.03.2011
N 3171-VI ( 3171-17 ) від 05.04.2011
N 3195-VI ( 3195-17 ) від 05.04.2011
N 3201-VI ( 3201-17 ) від 06.04.2011
N 3202-VI ( 3202-17 ) від 07.04.2011
N 3230-VI ( 3230-17 ) від 19.04.2011
N 3237-VI ( 3237-17 ) від 19.04.2011
N 3256-VI ( 3256-17 ) від 21.04.2011
N 3304-VI ( 3304-17 ) від 21.04.2011
N 3308-VI ( 3308-17 ) від 11.05.2011
N 3311-VI ( 3311-17 ) від 12.05.2011
N 3359-VI ( 3359-17 ) від 17.05.2011
N 3366-VI ( 3366-17 ) від 17.05.2011
N 3377-VI ( 3377-17 ) від 18.05.2011
N 3378-VI ( 3378-17 ) від 18.05.2011
N 3386-VI ( 3386-17 ) від 19.05.2011
N 3419-VI ( 3419-17 ) від 19.05.2011
N 3431-VI ( 3431-17 ) від 20.05.2011
N 3432-VI ( 3432-17 ) від 31.05.2011
N 3448-VI ( 3448-17 ) від 31.05.2011
N 3452-VI ( 3452-17 ) від 01.06.2011
N 3456-VI ( 3456-17 ) від 02.06.2011
N 3469-VI ( 3469-17 ) від 02.06.2011
N 3472-VI ( 3472-17 ) від 02.06.2011
N 3473-VI ( 3473-17 ) від 02.06.2011
N 3475-VI ( 3475-17 ) від 02.06.2011
N 3477-VI ( 3477-17 ) від 02.06.2011
N 3482-VI ( 3482-17 ) від 02.06.2011
N 3484-VI ( 3484-17 ) від 03.06.2011
N 3487-VI ( 3487-17 ) від 03.06.2011
N 3489-VI ( 3489-17 ) від 03.06.2011
N 3490-VI ( 3490-17 ) від 14.06.2011
N 3492-VI ( 3492-17 ) від 14.06.2011
N 3503-VI ( 3503-17 ) від 14.06.2011
N 3509-VI ( 3509-17 ) від 14.06.2011
N 3512-VI ( 3512-17 ) від 15.06.2011
N 3520-VI ( 3520-17 ) від 16.06.2011
N 3555-VI ( 3555-17 ) від 05.07.2011
N 3557-VI ( 3557-17 ) від 05.07.2011
N 3587-VI ( 3587-17 ) від 05.07.2011
N 3601-VI ( 3601-17 ) від 06.07.2011
N 3606-VI ( 3606-17 ) від 07.07.2011
N 3607-VI ( 3607-17 ) від 07.07.2011
N 3608-VI ( 3608-17 ) від 07.07.2011
N 3670-VI ( 3670-17 ) від 08.07.2011
N 3685-VI ( 3685-17 ) від 08.07.2011 }
{ Щодо зняття з розгляду проекту Закону (реєстр. N 8053),
проекту Постанови (реєстр. N 5224), проектів Звернень
(реєстр. NN 8011, 8012) див. Постанову ВР N 3202-VI
( 3202-17 ) від 07.04.2011 }
{ Щодо зняття з розгляду проектів Законів (реєстр. NN 8092,
8171, 8199, 8286, 8328, 8410, 8558)
, проектів Постанов
(реєстр. NN 1387, 3243, 4015, 4054, 4054-1, 4130, 4698,
4699, 4700, 5351, 5516, 5540, 7302/П, 8379)
див.
Постанову ВР N 3607-VI ( 3607-17 ) від 07.07.2011 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України шостого
скликання затвердити (додається).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 лютого 2011 року
N 2951-VI

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 1 лютого 2011 року N 2951-VI
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
восьмої сесії Верховної Ради України
шостого скликання

I. Питання, підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях
------------------------------------------------------------------------ |Реєстр. |Суб'єкт| Назва законопроекту (питання) |Відповідальні | | номер |ініціа-| | | | | тиви | | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2143-1 |Проект Закону про ринок земель (проект|Г.Калетнік | |2143-2 |н.д. П.Сулковського вручено | | | | |10.04.2008, проект н.д. І.Зайця - | | | | |13.05.2008, подання Комітету - | | | | |08.07.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2180 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статей 82, 129 Земельного кодексу | | | | |України (щодо приведення у | | | | |відповідність із Господарським | | | | |кодексом України) (проект н.д. | | | | |В.Бевзенка вручено 18.03.2008, подання| | | | |Комітету про відхилення - 06.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3012-VI ( 3012-17 )
від 04.02.2011 }
|2517 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |запобігання корупції та хабарництву у | | | | |сфері земельних відносин) (проект н.д.| | | | |В.Бевзенка вручено 03.06.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3170-VI ( 3170-17 )
від 18.03.2011 }
|3040 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо спрощення процедури розмежування| | | | |земель державної та комунальної | | | | |власності) (проект н.д. С.Терещука | | | | |вручено 02.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|3310 |Проект Закону про Загальнодержавну |Г.Калетнік |
| | |програму використання та охорони | | | | |земель (проект н.д. Г.Арутюнова | | | | |вручено 30.10.2008, подання Комітету | | | | |про відхилення - 02.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4593 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про захист рослин" | | | | |(друге читання) (вручено 14.12.2010, | | | | |відкладено 13.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5092 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про структуру, | | | | |повноваження та особливості правового | | | | |і економічного режиму майнового | | | | |комплексу Національного виробничо- | | | | |аграрного об'єднання "Масандра" | | | | |(проект н.д. Л.Грача вручено | | | | |08.09.2009, подання Комітету - | | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5125 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |деяких законів України щодо заборони | | | | |вилучення ділянок суші і водного | | | | |простору зі складу земель природно- | | | | |заповідного фонду (проект н.д. | | | | |А.Семиноги вручено 22.09.2009, подання| | | | |Комітету про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|5313 |Проект Закону про внесення змін та |Г.Калетнік |
| | |доповнень до статті 20 Закону України | | | | |"Про молоко та молочні продукти" (щодо| | | | |вдосконалення роботи узгоджувальної | | | | |комісії на ринку молока) (проект н.д. | | | | |В.Даниленка вручено 17.11.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5364 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про виноград та | | | | |виноградне вино" (щодо захисту якості | | | | |вітчизняної виноробної продукції і | | | | |посилення боротьби з її | | | | |фальсифікацією) (друге читання) | | | | |(вручено 11.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5403 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про стимулювання | | | | |розвитку вітчизняного машинобудування | | | | |для агропромислового комплексу" (щодо | | | | |бюджетних асигнувань з підтримки | | | | |розвитку вітчизняного машинобудування | | | | |для АПК) (проект н.д. О.Клименка | | | | |вручено 15.12.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5533 |Проект Закону про садові товариства |Г.Калетнік | | | |(проект н.д. Ю.Самойленка вручено | | | | |21.01.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|6186 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |особливостей приватизації земельних | | | | |ділянок садівницькими товариствами) | | | | |(проект н.д. Л.Литвинова вручено | | | | |30.03.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6290 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення прав власників | | | | |земельних ділянок, що передаються в | | | | |оренду для сільськогосподарських | | | | |потреб) (проект н.д. Е.Шишкіної | | | | |вручено 15.04.2010, подання Комітету -| | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6325 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про виноград та | | | | |виноградне вино" (щодо Державної | | | | |інспекції з виноробства та | | | | |виноградарства) (проект н.д. Г.Смітюха| | | | |вручено 27.04.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6405 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про відчуження | | | | |земельних ділянок, інших об'єктів | | | | |нерухомого майна, що на них розміщені,| | | | |які перебувають у приватній | | | | |власності, для суспільних потреб чи з | | | | |мотивів суспільної необхідності" (щодо| | | | |об'єктів, пов'язаних з проведенням | | | | |чемпіонату Європи 2012 року з футболу)| | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |21.05.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6598 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про насіння і садивний| | | | |матеріал" (нова редакція) (проект н.д.| | | | |Г.Калетніка вручено 02.07.2010, | | | | |подання Комітету - 07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6609 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |статті 134 Земельного кодексу України | | | | |(щодо надання в оренду земельних | | | | |ділянок для ведення товарного | | | | |сільськогосподарського виробництва) | | | | |(проект н.д. Д.Омельяновича вручено | | | | |06.07.2010, подання Комітету - | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6644 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |використання земель оборони (проект | | | | |н.д. Г.Калетніка вручено 07.07.2010, | | | | |подання Комітету - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7003 |Проект Закону про органічне |Г.Калетнік | | | |виробництво (проект н.д. Ю.Литвина | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету -| | | | |19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7009 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |підпункту "б" пункту 15 Перехідних | | | | |положень Земельного кодексу України | | | | |(щодо зміни цільового призначення | | | | |земельних ділянок для ведення лісового| | | | |господарства) (проект н.д. С.Кошина | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7167 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік |
| | |статті 66 Земельного кодексу України | | | | |(щодо визначення земель промисловості)| | | | |(проект н.д. С.Соболєва вручено | | | | |05.10.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7195 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік | | | |статті 3 Закону України "Про державне | | | | |регулювання виробництва і реалізації | | | | |цукру" (щодо ліцензування оптової | | | | |торгівлі цукром) (друге читання) | | | | |(вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7209 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про пріоритетність | | | | |соціального розвитку села та | | | | |агропромислового комплексу в народному| | | | |господарстві" (із змінами від | | | | |16.04.2009) (щодо надання | | | | |індивідуальним сільським забудовникам | | | | |пільгових кредитів) (проект н.д. | | | | |П.Сулковського вручено 19.10.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7270 |Проект Закону про внесення змін до |Г.Калетнік | | | |Закону України "Про збір на розвиток | | | | |виноградарства, садівництва і | | | | |хмелярства" (щодо розміру ставки | | | | |збору) (проект н.д. Г.Смітюха вручено | | | | |22.10.2010, подання Комітету - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|7324 |Проект Закону про внесення зміни до |Г.Калетнік |
| | |Закону України "Про державну підтримку| | | | |сільського господарства України" (щодо| | | | |вдосконалення механізмів підтримки | | | | |сільськогосподарських підприємств) | | | | |(проект н.д. К.Ващук вручено | | | | |16.11.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2307-д |Проект Житлового кодексу України |В.Рибак | | | |(друге читання) (вручено 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2711 |Проект Закону про внесення доповнень |В.Рибак | | | |до деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо особливостей забудови столиці | | | | |України - міста Києва) (проект н.д. | | | | |О.Плотнікова вручено на заміну | | | | |23.06.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 16.02.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4026 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про архітектурну | | | | |діяльність" (щодо права | | | | |висококваліфікованих фахівців у сфері | | | | |містобудування та архітектури | | | | |претендувати на посади головних | | | | |архітекторів) (проект н.д. В.Шпака | | | | |вручено 17.02.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4289 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України щодо уточнення | | | | |порядку створення об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку (проект н.д. А.Семиноги | | | | |вручено 03.04.2009, подання Комітету -| | | | |22.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4748 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Рибак | | | |статті 1 Закону України "Про | | | | |забезпечення реалізації житлових прав | | | | |мешканців гуртожитків" (проект н.д. | | | | |О.Єфремова вручено 07.07.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |01.12.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5453 |Проект Постанови про призупинення |В.Рибак | | | |будівництва металургійного заводу в | | | | |Білоцерківському районі Київської | | | | |області (проект н.д. В.Сінченка | | | | |вручено 22.12.2009, подання Комітету | | | | |про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|5492 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак |
| | |Закону України "Про внесення змін до | | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |сприяння будівництву" (проект н.д. | | | | |К.Ляпіної вручено 19.01.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6200 |Проект Закону про антикризові заходи у|В.Рибак | | | |сфері житлово-комунального | | | | |господарства (проект н.д. В.Коновалюка| | | | |вручено 30.03.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6425 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Закону України "Про об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку" щодо отримання першочергового| | | | |права на безстрокову оренду земельних | | | | |ділянок (проект н.д. Ю.Костенка | | | | |вручено 01.06.2010, подання Комітету -| | | | |21.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6549 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України щодо здійснення| | | | |державного контролю (нагляду) у сфері | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |(проект н.д. В.Бондаренка вручено | | | | |29.06.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7128 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |Земельного кодексу України (щодо | | | | |будівництва індивідуальних майстерень-| | | | |студій творчих працівників) (проект | | | | |н.д. Л.Грача вручено | | | | |21.09.2010, подання | | | | |Комітету про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7276 |Проект Закону про внесення змін до |В.Рибак | | | |деяких законів України з метою | | | | |вдосконалення регулювання ринку | | | | |комунальних послуг (проект н.д. | | | | |В.Герасимчука вручено 02.11.2010, | | | | |подання Комітету - 03.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3013-VI ( 3013-17 )
від 04.02.2011 }
|2011 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |Закону України "Про столицю України - | | | | |місто-герой Київ" (щодо порядку | | | | |обрання секретаря Київської міської | | | | |ради) (проект н.д. С.Олійника вручено | | | | |12.02.2008, подання Комітету - | | | | |08.04.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2060 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко | | | |статті 30 Закону України "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" щодо обліку | | | | |та технічної інвентаризації (проект | | | | |н.д. О.Омельченка вручено на заміну | | | | |12.05.2010, подання Комітету - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2321 |Проект Закону про місто-герой |О.Омельченко | | | |Севастополь (проект н.д. І.Вернидубова| | | | |вручено 11.04.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3215 |Проект Закону про канцелярію |О.Омельченко | | | |Президента України, консультативні, | | | | |дорадчі та інші допоміжні органи та | | | | |служби, що забезпечують здійснення | | | | |повноважень Президентом України | | | | |(проект н.д. Ю.Кармазіна вручено | | | | |01.10.2008, подання Комітету - | | | | |17.02.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7078 |Проекти законів про внесення змін до |О.Омельченко | |7079 |Закону України "Про державні нагороди | | | | |України" (щодо запровадження почесного| | | | |звання України "Місто військової | | | | |слави") та про почесне звання України | | | | |"Місто військової слави" (проекти н.д.| | | | |П.Цибенка вручено 07.09.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3053-VI ( 3053-17 )
від 17.02.2011 }
|3495 |Проект Закону про внесення змін до |О.Омельченко |
| | |деяких законів України щодо порядку | | | | |фінансування виборів (проект н.д. | | | | |А.Гриценка вручено 23.12.2008, подання| | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3063-VI ( 3063-17 )
від 18.02.2011 }
|4321 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога |
| | |Закону України "Про статус і | | | | |соціальний захист громадян, які | | | | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" (щодо пенсійного | | | | |забезпечення) (проект н.д. Д.Шенцева | | | | |вручено на заміну 06.10.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5198 |Проект Закону про ландшафти (проект |А.Семинога | | | |н.д. А.Семиноги вручено на заміну | | | | |15.12.2009, подання Комітету - | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5283 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |статті 33 Закону України "Про | | | | |мисливське господарство та полювання" | | | | |(щодо регулювання чисельності великих | | | | |бакланів) (проект н.д. В.Литвина | | | | |вручено 03.11.2009, подання Комітету -| | | | |30.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6472 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про Червону книгу | | | | |України" (щодо посилення охорони | | | | |рідкісних видів тварин і рослин) | | | | |(проект н.д. М.Комара вручено | | | | |04.06.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6662 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |статті 23 Закону України "Про питну | | | | |воду та питне водопостачання" (щодо | | | | |реагентів для очищення води та стоків)| | | | |(проект н.д. А.Пінчука вручено | | | | |10.07.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7211 |Проект Закону про внесення змін до |А.Семинога | | | |Закону України "Про статус і | | | | |соціальний захист громадян, які | | | | |постраждали внаслідок Чорнобильської | | | | |катастрофи" (щодо соціального захисту | | | | |громадян - учасників інших ядерних | | | | |аварій, випробувань та військових | | | | |навчань) (проект н.д. А.Сенченка | | | | |вручено 19.10.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2262 |Проект Закону про спеціальні (вільні) |О.Ткаченко | | | |економічні зони (проект н.д. | | | | |О.Плотнікова вручено 01.04.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |17.06.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4145 |Проект Закону про систему державної |О.Ткаченко | | | |підтримки експорту товарів (робіт, | | | | |послуг) українського походження | | | | |(проект н.д. С.Осики вручено | | | | |05.03.2009, подання Комітету - | | | | |07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4340 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |Закону України "Про | | | | |зовнішньоекономічну діяльність" щодо | | | | |регулювання зовнішньоекономічної | | | | |діяльності (проект н.д. С.Осики | | | | |вручено 15.04.2009, подання Комітету -| | | | |05.06.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4596 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |статті 11 Закону України "Про торгово-| | | | |промислові палати в Україні" (щодо | | | | |унеможливлення зловживань монопольним | | | | |становищем при видачі документів) | | | | |(проект н.д. В.Пилипенка вручено | | | | |05.06.2009, подання Комітету про | | | | |відхилення - 07.07.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5417-д |Проект Закону про державне регулювання|О.Ткаченко | | | |діяльності з проведення лотерей в | | | | |Україні (повторне перше читання) | | | | |(доопрацьований проект з поданням | | | | |Комітету вручено 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6401 |Проект Закону про спеціальний режим |О.Ткаченко | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Одеській | | | | |області (проект н.д. В.Барвіненка | | | | |вручено 20.05.2010, подання Комітету -| | | | |17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6402 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законів України з питань | | | | |оподаткування у зв'язку із | | | | |запровадженням спеціального режиму | | | | |інвестиційної діяльності на територіях| | | | |пріоритетного розвитку в Одеській | | | | |області (проект н.д. В.Барвіненка | | | | |вручено 20.05.2010, подання Комітету -| | | | |17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7057 |Проект Закону про господарські |О.Ткаченко | |7057-1 |об'єднання (від 26.08.2010 | | | | |N 11163/0/2-10 вручено 05.10.2010, | | | | |проект н.д. К.Ляпіної - 21.09.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7180 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |стратегічних галузей економіки (від | | | | |29.09.2010 N 12438/0/2-10 вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету - | | | | |04.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7532 |Проект Закону про внесення змін до |О.Ткаченко | |7532-1 |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань державних закупівель (від | | | | |30.12.2010 N 16869/0/2-10 вручено | | | | |11.01.2011, подання Комітету - | | | | |11.01.2011, проект н.д. С.Соболєва - | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2134 |Проект Закону про оперативно-розшукову|В.Швець | | | |діяльність (проект н.д. В.Швеця | | | | |вручено на заміну 01.09.2009, подання | | | | |Комітету - 22.09.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2267 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення щодо | | | | |відповідальності за порушення | | | | |громадського порядку під час | | | | |спортивних та інших культурно - | | | | |видовищних заходів (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено 24.06.2009, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2470 |Проект Закону про Службу правопорядку |В.Швець | | | |Міністерства внутрішніх справ України | | | | |(проект н.д. Г.Москаля вручено на | | | | |заміну 19.09.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |3577 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |встановлення відповідальності за | | | | |антиконкурентні узгоджені дії (друге | | | | |читання) (вручено на заміну | | | | |15.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3685 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо забезпечення парламентського | | | | |контролю за діяльністю правоохоронних | | | | |органів) (проект н.д. В.Малишева | | | | |вручено 04.02.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4179 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про застосування | | | | |амністії в Україні" (нова редакція) | | | | |(повторне друге читання) (вручено | | | | |21.12.2010, відкладено 23.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4199 |Проект Закону про місцеву поліцію |В.Швець | | | |(проект н.д. А.Матвієнка вручено | | | | |18.03.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4427 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 210 Кримінального кодексу | | | | |України щодо удосконалення | | | | |кримінальної відповідальності за | | | | |порушення бюджетного законодавства | | | | |(проект н.д. Ю.Прокопчука вручено | | | | |12.05.2009, подання Комітету - | | | | |07.09.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|4500 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності державних | | | | |службовців (проект н.д. В.Грицака | | | | |вручено 21.05.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4521 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального та | | | | |Кримінального кодексів України (щодо | | | | |обмеженої осудності) (друге читання) | | | | |(вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4652-д |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |дорожньо-транспортних пригод та виплат| | | | |страхового відшкодування (друге | | | | |читання) (вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5002 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Закону України "Про оперативно- | | | | |розшукову діяльність" (щодо посилення | | | | |захисту прав людини) (проект н.д. | | | | |В.Швеця вручено 01.09.2009, подання | | | | |Комітету - 19.11.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5126 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального та Кримінально- | | | | |процесуального кодексів України щодо | | | | |порушення порядку вигулу домашніх | | | | |тварин (собак) (друге читання) | | | | |(вручено 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5207 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 222 Кодексу України про | | | | |адміністративні правопорушення (щодо | | | | |надання права органам внутрішніх справ| | | | |(міліції) розглядати справи про | | | | |адміністративні правопорушення з | | | | |фінансових питань) (проект н.д. | | | | |В.Шемчука вручено 20.10.2009, подання | | | | |Комітету - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5208 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |посилення відповідальності за | | | | |порушення законодавства про політичні | | | | |партії (проект н.д. В.Шемчука вручено | | | | |20.10.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5424 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України щодо | | | | |вдосконалення кримінальної | | | | |відповідальності за порушення | | | | |виборчого законодавства (проект н.д. | | | | |В.Мойсика вручено 15.12.2009, подання | | | | |Комітету - 05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6059 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо зміни статусу зізнання | | | | |як доказу вини в кримінальних справах)| | | | |(проект н.д. О.Зарубінського вручено | | | | |16.02.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6160 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Швець | | | |статті 76 Кримінального кодексу | | | | |України (щодо встановлення | | | | |обов'язкових громадських робіт для | | | | |осіб, звільнених від відбування | | | | |покарання з випробуванням) | | | | |(проект н.д. О.Зарубінського | | | | |вручено 30.03.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6232 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статей 78 і 79 Кримінального кодексу | | | | |України (щодо звільнення від | | | | |відбування покарання з випробуванням) | | | | |(проект н.д. В.Мойсика вручено | | | | |30.03.2010, подання Комітету - | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6382 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 122 Кримінально-виконавчого | | | | |кодексу України (щодо реалізації права| | | | |на пенсію осіб, які перебувають в | | | | |місцях позбавлення волі) (проект н.д. | | | | |У.Мостіпан вручено 18.05.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6434 |У· |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |протидії протиправному поглинанню та | | | | |захопленню підприємств (від 28.04.2010| | | | |N 4412/0/2-10 вручено 01.06.2010, | | | | |подання Комітету - 17.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6654 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо забезпечення права | | | | |підозрюваного, обвинуваченого, | | | | |підсудного на захист) (проект н.д. | | | | |С.Міщенка вручено 07.07.2010, подання | | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |05.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7044 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |статті 217 Кримінально-процесуального | | | | |кодексу України (щодо обов'язків | | | | |слідчого) (проект н.д. С.Міщенка | | | | |вручено 07.09.2010, подання Комітету -| | | | |16.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7084 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Швець | | | |статті 155 Кримінально-процесуального | | | | |кодексу України (щодо обґрунтованості | | | | |застосування взяття під варту) | | | | |(повторне друге читання) (вручено | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7110 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |злочинів проти життя, здоров'я, волі, | | | | |честі та гідності особи) (проект н.д. | | | | |В.Шемчука вручено 21.09.2010, подання | | | | |Комітету - 24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7113 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |пом'якшуючих обставин при призначенні | | | | |покарання) (проект н.д. В.Шемчука | | | | |вручено 21.09.2010, подання Комітету -| | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7137 |Проект Закону про забезпечення безпеки|В.Швець | | | |та громадського порядку під час | | | | |проведення масових спортивних та | | | | |фізкультурно-оздоровчих заходів | | | | |(проект н.д. О.Заца вручено | | | | |22.09.2010, подання Комітету - | | | | |24.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7146 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законів України (щодо | | | | |запобігання фальсифікації лікарських | | | | |засобів) (проект н.д. В.Коновалюка | | | | |вручено 23.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3487-VI ( 3487-17 )
від 03.06.2011 }
|7147 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінального кодексу України (щодо | | | | |посилення відповідальності медичних | | | | |працівників) (проект н.д. В.Коновалюка| | | | |вручено 23.09.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 2985-VI ( 2985-17 )
від 03.02.2011 }
|7154 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |Кримінально-процесуального кодексу | | | | |України (щодо скасування інституту | | | | |народних засідателів у кримінальному | | | | |процесі) (друге читання) (подання | | | | |Комітету про зняття з розгляду вручено| | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3473-VI ( 3473-17 )
від 02.06.2011 }
|7236 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець |
| | |статей 172 і 173 Кримінального кодексу| | | | |України (щодо відповідальності за | | | | |злочини у сфері захисту трудових прав)| | | | |(проект н.д. Ю.Мірошниченка вручено | | | | |19.10.2010, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7303 |Проект Закону про відшкодування за |В.Швець | | | |рахунок держави матеріальної шкоди | | | | |фізичним особам, які потерпіли від | | | | |злочину (проект н.д. В.Швеця вручено | | | | |03.11.2010, подання Комітету - | | | | |30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7355 |Проект Закону про внесення змін до |В.Швець | | | |деяких законодавчих актів України щодо| | | | |порушення законодавства про захист | | | | |персональних даних (від 10.11.2010 | | | | |N 14303/0/2-10 вручено 30.11.2010, | | | | |подання Комітету - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7400 |Проект Закону про амністію (проект |В.Швець | | | |н.д. В.Пилипенка вручено 30.11.2010, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2575 |Проект Закону про внесення змін до |О.Білорус | | | |Закону України "Про міжнародні | | | | |договори України" (стосовно пропозицій| | | | |щодо укладення міжнародних договорів | | | | |України) (проект н.д. О.Білоруса | | | | |вручено 04.06.2008, подання Комітету -| | | | |29.06.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|2419 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський |
| | |Закону України "Про свободу совісті та| | | | |релігійні організації" (щодо | | | | |запобігання діяльності релігійних | | | | |культів деструктивного типу та | | | | |тоталітарних сект) (проект н.д. | | | | |Г.Москаля вручено 13.05.2008, подання | | | | |Комітету про відхилення - 03.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3202-VI ( 3202-17 )
від 07.04.2011 }
|3028 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський |
| | |деяких законів України щодо спрощення | | | | |процедури ввезення на територію | | | | |України культурних цінностей (проект | | | | |н.д. С.Олійника вручено на заміну | | | | |07.07.2010, подання Комітету - | | | | |03.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5329 |Проект Закону про збереження |В.Яворівський | | | |архітектурної та містобудівної | | | | |спадщини (проект н.д. Ю.Сербіна | | | | |вручено 17.11.2009, подання Комітету -| | | | |02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6554 |Проект Закону про внесення змін до |В.Яворівський | | | |деяких законів України щодо | | | | |вдосконалення порядку випуску | | | | |видавничої продукції на умовах | | | | |державного замовлення (друге читання) | | | | |(вручено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7104 |Проект Постанови про надання |В.Яворівський | | | |Українській Греко-Католицькій Церкві | | | | |статусу репресованої церкви (проект | | | | |н.д. В.Деревляного | | | | |вручено 10.09.2010, | | | | |подання Комітету - 07.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7178 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |170-річчя з дня народження видатного | | | | |українського письменника, публіциста, | | | | |історика, громадського діяча Михайла | | | | |Петровича Драгоманова (проект н.д. | | | | |М.Томенка вручено 05.10.2010, подання | | | | |Комітету - 02.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7292 |Проект Постанови про відзначення |В.Яворівський | | | |65-річчя входження | | | | |Закарпатської області | | | | |в склад України (проект н.д. О.Голуба | | | | |вручено 02.11.2010, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7482 |Проект Постанови про відселення з |В.Яворівський | | | |території Національного Києво- | | | | |Печерського історико-культурного | | | | |заповідника суб'єктів господарювання, | | | | |діяльність яких не пов'язана з його | | | | |статутною діяльністю (проект н.д. | | | | |В.Яворівського вручено 21.12.2010, | | | | |подання Комітету - 11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2750 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про охорону прав на | | | | |винаходи і корисні моделі" (щодо | | | | |секретних винаходів) (проект н.д. | | | | |С.Давимуки вручено 02.09.2008, подання| | | | |Комітету - 21.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4160 |Проект Постанови про Звернення |В.Полохало |
| | |Верховної Ради України до Президента | | | | |України з приводу Указу Президента | | | | |України "Питання Академії правових | | | | |наук України" від 10 лютого 2009 року | | | | |N 80/2009 (проект н.д. В.Камчатного | | | | |вручено 06.03.2009, подання Комітету -| | | | |14.04.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4232 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало |
| | |деяких законів України (щодо | | | | |забезпечення діяльності Академії | | | | |екологічних наук України) (проект н.д.| | | | |А.Семиноги вручено 31.03.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |19.01.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4338 |Проект Закону про порядок обчислення |В.Полохало | | | |часу на території України (проект н.д.| | | | |В.Колесніченка вручено 14.04.2009, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |21.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3607-VI ( 3607-17 )
від 07.07.2011 }
|4840 |Проект Закону про затвердження |В.Полохало |
| | |Загальнодержавної програми розвитку | | | | |аерокосмічної освіти в Україні (проект| | | | |н.д. К.Самойлик вручено 01.09.2009, | | | | |подання Комітету про відхилення - | | | | |02.03.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5087 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | |5087-1 |деяких законів України з питань освіти| | | | |(щодо дотримання державних гарантій | | | | |стосовно осіб, які навчаються в | | | | |приватних навчальних закладах) (проект| | | | |н.д. В.Колесніченка вручено | | | | |04.09.2009, проект н.д. В.Марущенка - | | | | |22.09.2009, подання Комітету про | | | | |доопрацювання - 13.04.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5334 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 18 Закону України "Про освіту" | | | | |та до статей 11,14 Закону України "Про| | | | |загальну середню освіту" (щодо | | | | |ліквідації навчально-виховних закладів| | | | |освіти) (проект н.д. В.Яворівського | | | | |вручено 17.11.2009, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 19.10.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6523 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |деяких законодавчих актів Украни щодо | | | | |врегулювання питань авторського права | | | | |і суміжних прав (проект н.д. | | | | |М. Луцького вручено 17.12.2010, | | | | |подання Комітету - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6615 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |статті 11 Закону України "Про загальну| | | | |середню освіту" (щодо мораторію на | | | | |закриття сільських шкіл) (проект н.д. | | | | |В.Кириленка вручено 06.07.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |14.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7174 |Проект Закону про внесення змін до |В.Полохало | | | |Закону України "Про вищу освіту" (щодо| | | | |вдосконалення умов діяльності вищих | | | | |навчальних закладів) (проект н.д. | | | | |Ю.Мірошниченка вручено 05.10.2010, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |11.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |2478 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |питань військової служби, соціального | | | | |захисту військовослужбовців, осіб, | | | | |звільнених з військової служби, та | | | | |членів їх сімей (друге читання) | | | | |(вручено 29.06.2010, відкладено | | | | |06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6486 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |Закону України "Про державну охорону | | | | |органів державної влади України та | | | | |посадових осіб" (щодо заборони | | | | |обмеження руху транспортних засобів) | | | | |(проект н.д. М.Катеринчука вручено | | | | |15.06.2010, подання Комітету про | | | | |відхилення - 06.07.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7042 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | |7042-1 |Закону України "Про державну охорону | | | | |органів державної влади України та | | | | |посадових осіб" (щодо вищих | | | | |спеціалізованих судів) | | | | |(проект н.д. В.Пилипенка | | | | |вручено 07.09.2010, проект | | | | |н.д. Ю.Кармазіна - 07.09.2010, подання| | | | |Комітету про доопрацювання - | | | | |14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7233 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України | | | | |(щодо врегулювання трудових і | | | | |службових правовідносин та усунення | | | | |правових прогалин в законодавстві з | | | | |питань державної таємниці) (друге | | | | |читання) (вручено 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3082-VI ( 3082-17 )
від 02.03.2011 }
|7261 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко |
| | |деяких законів України (щодо нагляду | | | | |за додержанням законів органами, що | | | | |здійснюють контррозвідувальну | | | | |діяльність) (проект н.д. С.Міщенка | | | | |вручено 20.10.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |7277 |Проект Закону про внесення змін до |А.Гриценко | | | |деяких законодавчих актів України з | | | | |окремих питань соціального захисту | | | | |військовослужбовців та деяких інших | | | | |осіб, виплати одноразової грошової | | | | |допомоги у разі їхньої загибелі | | | | |(смерті), встановлення їм інвалідності| | | | |чи часткової втрати працездатності без| | | | |встановлення інвалідності (проект н.д.| | | | |С.Гриневецького вручено 02.11.2010, | | | | |подання Комітету - 14.12.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |5197-д |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |статті 3 Закону України "Про | | | | |трансплантацію органів та інших | | | | |анатомічних матеріалів людини" щодо | | | | |виготовлення антиретикулярної | | | | |цитотоксичної сироватки (повторне | | | | |перше читання) (доопрацьований проект | | | | |з поданням Комітету - 01.02.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |6356 |Проект Закону про внесення змін до |Т.Бахтеєва | | | |Закону України "Про наркотичні засоби,| | | | |психотропні речовини і прекурсори" | | | | |щодо державної підтримки державних | | | | |наукових установ (проект н.д. М.Зубця | | | | |вручено 11.05.2010, подання Комітету | | | | |про відхилення - 30.11.2010) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4314 |Проект Закону про внесення змін до |М.Мартиненко | | | |статті 1 Закону України "Про | | | | |підвищення престижності шахтарської | | | | |праці" (щодо поширення дії цього | | | | |Закону також на шахтарів нерудних та | | | | |розсипних родовищ) (друге читання) | | | | |(вручено 14.12.2010 з поданням | | | | |Комітету про зняття з розгляду, | | | | |відкладено 13.01.2011) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |1024 |Проект Закону про внесення зміни до |В.Сушкевич | | | |статті 28 Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо мінімального | | | | |розміру пенсії за віком) (проект н.д. | | | | |П.Симоненка вручено 18.01.2008, | | | | |подання Комітету про доопрацювання - | | | | |18.03.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| { Знято з розгляду на підставі Постанови ВР N 3015-VI ( 3015-17 )
від 04.02.2011 }
|2497 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич |
| | |статті 4 Закону України "Про збір на | | | | |обов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо збору з підприємств| | | | |всеукраїнських громадських організацій| | | | |інвалідів) (проект н.д. О.Журавка | | | | |вручено 22.05.2008, подання Комітету | | | | |про доопрацювання - 20.11.2008) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4217 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про | | | | |загальнообов'язкове державне пенсійне | | | | |страхування" (щодо перерахунку пенсій | | | | |працюючим пенсіонерам) (проект н.д. | | | | |В.Сушкевича вручено 19.03.2009, | | | | |подання Комітету - 31.03.2009) | | |--------+-------+--------------------------------------+--------------| |4747 |Проект Закону про внесення змін до |В.Сушкевич | | | |Закону України "Про основи соціальної | |вгору