Документ 2973-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Декрет Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 12-93 "Про корпоратизацію
державних підприємств (об'єднань)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст. 128 )

Розглянувши висновки Комісії Верховної Ради України з питань
економічної реформи і управління народним господарством, звернення
групи народних депутатів і враховуючи обговорення на сесії,
відповідно до статті 97-1 Конституції України ( 888-09 ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Накласти вето на Декрет Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 12-93 ( 12-93 ) "Про корпоратизацію державних
підприємств (об'єднань)".
2. Кабінету Міністрів України разом з комісіями Верховної
Ради України з питань економічної реформи і управління народним
господарством, з питань розвитку базових галузей народного
господарства, Фондом державного майна України з урахуванням
обговорення на сесії, зауважень і пропозицій, що надійшли від
інших комісій та народних депутатів України, доопрацювати його,
прийняти і внести на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2973-XIIвгору