Про обрання судді Верховного Суду України
Постанова Верховної Ради України від 10.01.20022973-III
Документ 2973-III, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання судді Верховного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.129 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати Новікову Тетяну Опанасівну на посаду судді Верховного
Суду України безстроково.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2973-IIIвгору