Документ 2975-III, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про подальший розвиток гірничо-металургійного
комплексу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.122 )

Цей Закон спрямовано на створення правових та економічних
умов для проведення реструктуризації підприємств
гірничо-металургійного комплексу, виведення з експлуатації
надлишкових та неефективних потужностей, стимулювання
інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, створення
нових конкурентоспроможних видів продукції та робочих місць.
Стаття 1. Дія цього Закону поширюється на підприємства
гірничо-металургійного комплексу згідно з переліком, що
затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики і
підприємництва.
Основними умовами включення підприємств до переліку, на які
поширюється дія цього Закону, є обгрунтованість розрахунків
поліпшення фінансово-економічних показників діяльності
підприємств, наявність програми розвитку підприємств та плану
природоохоронних заходів, забезпечення поточних розрахунків з
бюджетами усіх рівнів і з Пенсійним фондом України.
Стаття 2. Кошти від збору за забруднення навколишнього
природного середовища, що сплачуються підприємствами
гірничо-металургійного комплексу, на які поширюється дія цього
Закону, розподіляються між місцевими (сільськими, селищними,
міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки
Крим бюджетами, а також Державним фондом охорони навколишнього
середовища у співвідношенні відповідно по 10 відсотків, а
70 відсотків використовується підприємствами на виконання
природоохоронних заходів. За нецільове використання цих коштів до
підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100 відсотків
суми, використаної за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені
у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку
України.
Стаття 3. Підприємства гірничо-металургійного комплексу, на
які поширюється дія цього Закону, 50 відсотків суми нарахованого
податку на прибуток спрямовують до загального фонду Державного
бюджету України. Решта коштів зараховується на окремий спеціальний
рахунок, відкритий в органах Державного казначейства України, та
спрямовується на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі
для проведення реструктуризації підприємств гірничо-металургійного
комплексу, виведення з експлуатації надлишкових та неефективних
потужностей. Використання цих коштів провадиться у порядку, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але
не раніше 1 січня 2002 року, і діє до 1 січня 2003 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після
набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо внесення змін до
відповідних нормативно-правових актів.
3. Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94;
1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 43, ст. 363; 2002 р.,
N 8, ст.63):
пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.18 такого змісту:
"4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого
спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам
гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних
проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення
надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3
Закону України "Про подальший розвиток гірничо-металургійного
комплексу" ( 2975-14 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2975-IIIвгору