Документ 2997-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.02.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва
по охороні та сталому використанню ріки Дунай
(Конвенція про охорону ріки Дунай)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.143 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію щодо співробітництва по охороні та сталому
використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай)
( 998_800 ), підписану від імені України 29 червня 1994 року в
м. Софія, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2997-III
___________________
* Додається до оригіналу.вгору