Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти та культури
Розпорядження Президента України від 03.01.19973/97-рп
Документ 3/97-рп, поточна редакція — Прийняття від 03.01.1997

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій видатним
діячам науки, освіти та культури

Відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1996
року N 128 ( 128/96 ) призначити державні стипендії:
у галузі науки:
БЕРНАДСЬКОМУ Юрію Йосиповичу - 1915 року народження,
докторові медичних наук, професорові, пенсіонерові
БЛОНСЬКОМУ Роману Васильовичу - 1931 року народження,
кандидатові медичних наук, заслуженому лікареві України,
пенсіонерові
БОГОМАЗ Тамарі Олексіївні - 1923 року народження, докторові
медичних наук, професорові, професорові-консультанту
Дніпропетровської медичної академії
БРАТУСЮ Василю Дмитровичу - 1916 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки України, професорові кафедри
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
ВАСИЛЬЄВУ Вадиму Петровичу - 1912 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, головному науковому співробітникові -
консультантові Інституту захисту рослин УААН
ВЕКЛИЧУ Максиму Федоровичу - 1924 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки України, головному науковому співробітникові Інституту
географії НАН України
ВОЇНСТВЕНСЬКОМУ Михайлу Анатолійовичу - 1916 року народження,
докторові біологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, провідному науковому співробітникові - консультантові
Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України
ВОРОНЦОВУ Михайлу Петровичу - 1929 року народження, докторові
медичних наук, професорові, пенсіонерові
ДМИТРЕНКУ Петру Олексійовичу - 1909 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
пенсіонерові
ЗАНОЗДРІ Миколі Степановичу - 1920 року народження, докторові
медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, головному науковому співробітникові Українського
науково-дослідного інституту кардіології імені М.Д.Стражеска МОЗ
України
ЗАПІСОЧНОМУ Івану Прохоровичу - 1922 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки України, головному науковому співробітникові
Інституту електронної фізики НАН України
ЗВЕРКОВІЙ Аллі Семенівні - 1930 року народження, докторові
медичних наук, професорові, провідному науковому співробітникові
Київського науково-дослідного інституту гематології та переливання
крові
ЗВЄРЄВІЙ Галині Володимирівні - 1917 року народження,
члену-кореспонденту Української академії аграрних наук,
заслуженому діячеві науки України, професорові кафедри Львівської
академії ветеринарної медицини
ЗЕРБІНО Дмитру Діонісійовичу - 1926 року народження,
члену-кореспонденту Академії медичних наук України, докторові
медичних наук, професорові
КАЩЕЄВУ Борису Леонідовичу - 1920 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України,
професорові кафедри Харківського державного технічного
університету радіоелектроніки
КОНДАЛЄВУ Андрію Івановичу - 1921 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки України,
провідному науковому співробітникові - консультантові Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
КОРХОВУ Сергію Івановичу - 1918 року народження, заслуженому
працівникові вищої школи, докторові медичних наук, професорові,
пенсіонерові
КОТУ Юрію Дмитровичу - 1911 року народження, докторові
технічних наук, провідному науковому співробітникові Українського
науково-дослідного інституту цукрової промисловості Держхарчопрому
України
КРАМАРЕНКУ Василю Пилиповичу - 1916 року народження,
докторові фармацевтичних наук, професорові, пенсіонерові
КРАСОВИЦЬКОМУ Борису Мордуховичу - 1916 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, головному науковому співробітникові Інституту
монокристалів НАН України
ЛАЗЬКУ Євгену Михайловичу - 1915 року народження, докторові
геологомінералогічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, професорові кафедри Львівського державного університету
ЛІПАТОВУ Юрію Сергійовичу - 1917 року народження,
члену-кореспонденту Національної академії наук України,
заслуженому діячеві науки і техніки України, завідувачу відділу
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
ЛОГВИНУ Григорію Никоновичу - 1914 року народження, докторові
мистецтвознавства, професорові, провідному науковому
співробітникові Науково-дослідного інституту теорії та історії
архітектури і містобудування Держкоммістобудування України
МАНЬКОВСЬКОМУ Микиті Борисовичу - 1914 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, науковому консультантові Інституту геронтології
АМН України
МЕЖЕНІНІЙ Єлізаветі Петрівні - 1919 року народження,
докторові медичних наук, професорові, пенсіонерці
МІЛЬКУ Василю Івановичу - 1921 року народження, заслуженому
працівникові вищої школи, докторові медичних наук, професорові,
пенсіонерові
НИЖНЬОМУ Миколі Івановичу - 1916 року народження, докторові
економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, головному науковому співробітникові Інституту аграрної
економіки УААН
ПАФЛІЮ Федору Юрійовичу - 1925 року народження, академікові
Української академії аграрних наук, заслуженому діячеві науки і
техніки України, докторові біологічних наук
ПЕРЕСИПКІНУ Володимиру Федоровичу - 1914 року народження,
академікові Української академії аграрних наук, заслуженому
діячеві науки України, професорові кафедри Національного аграрного
університету
ПОЗМОГОВУ Анатолію Івановичу - 1921 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ПУЧКІВСЬКІЙ Надії Олександрівні - 1908 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки України, головному науковому співробітникові -
консультантові Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені
В.П. Філатова АМН України
РОМАНОВІЙ Аллі Федорівні - 1925 року народження, докторові
медичних наук, професорові, провідному науковому співробітникові
Київського науково-дослідного інституту гематології та переливання
крові
РУДНИЦЬКОМУ Петру Васильовичу - 1906 року народження,
докторові економічних наук, науковому консультантові Українського
науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих
продуктів Держхарчопрому України
СЕНЧЕНКУ Григорію Івановичу - 1917 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, старшому науковому співробітникові Інституту луб'яних
культур УААН
СЕРГЄЄВУ Володимиру Григоровичу - 1914 року народження,
академікові Національної академії наук України, пенсіонерові
СОЛОВЙОВІЙ Марії Олександрівні - 1913 року народження,
докторові біологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, науковому консультантові Інституту садівництва УААН
ТИТОВУ Євгену Володимировичу - 1921 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, завідувачу відділу Інституту фізико-органічної
хімії та вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України
ТУРГЕНЄВУ Івану Сергійовичу - 1918 року народження, докторові
технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту
радіофізики та електроніки НАН України
УЗЛОВУ Івану Герасимовичу - 1923 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, завідувачу відділу Інституту чорної металургії імені
З.І. Некрасова НАН України
ЧЕБОТАРЬОВУ Дмитру Федоровичу - 1908 року народження,
академікові Національної академії наук України, заслуженому
діячеві науки і техніки України, науковому консультантові
Інституту геронтології АМН України
ЧЕБОТАРЬОВУ Євгену Юхимовичу - 1918 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, провідному науковому співробітникові Наукового центру
радіаційної медицини АМН України
ШАЛІМОВУ Олександру Олексійовичу - 1918 року народження,
академікові Національної академії наук України, академікові
Академії медичних наук України, докторові медичних наук,
професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України
ШАРКОВУ Олексію Мефодійовичу - 1912 року народження,
кандидатові технічних наук, пенсіонерові
ШИРМАНУ Якову Давидовичу - 1919 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, головному науковому співробітникові наукового центру
Харківського військового університету
ЮШИНУ Олександру Олексійовичу - 1916 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
сільського господарства України, пенсіонерові
ЯГУПОЛЬСЬКОМУ Леву Мусійовичу - 1922 року народження,
докторові хімічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
України, головному науковому співробітникові Інституту органічної
хімії НАН України
у галузі освіти:
БЕВЗЕНКУ Степану Пилиповичу - 1920 року народження, докторові
філологічних наук, професорові, пенсіонерові
БІЛЯЄВУ Миколі Михайловичу - 1928 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, пенсіонерові
БОГОМОЛОВУ Сергію Івановичу - 1921 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, пенсіонерові
БРИЦИНУ Михайлу Якимовичу - 1922 року народження, докторові
філологічних наук, професорові, пенсіонерові
БУРАВЛЬОВУ Юрію Матвійовичу - 1926 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, пенсіонерові
ГЕТМАНЦЮ Михайлу Федосійовичу - 1923 року народження,
докторові філологічних наук, професорові, пенсіонерові
ГЛУШКУ Василю Васильовичу - 1920 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, пенсіонерові
ЗАСЛАВСЬКОМУ Юлію Зіновійовичу - 1924 року народження,
докторові технічних наук, професорові, пенсіонерові
ЗАХАРЕНКУ Олександру Антоновичу - 1933 року народження,
академікові Академії педагогічних наук України, заслуженому
вчителеві України, директорові Сахнівської середньої школи
Черкаської області
КАНІЩЕНКУ Леоніду Олексійовичу - 1929 року народження,
академікові Академії педагогічних наук України, професорові,
заслуженому працівникові вищої школи України
КОМАРОВУ Андрію Олександровичу - 1924 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, пенсіонерові
КОНОВАЛОВІЙ Віолетті Омелянівні - 1927 року народження,
академікові Академії правових наук України, докторові юридичних
наук, професорові, пенсіонерці
КОРОВІНІЙ Зінаїді Павлівні - 1928 року народження, докторові
економічних наук, професорові, пенсіонерці
КРЮЧКОВУ Юрію Семеновичу - 1928 року народження, докторові
технічних наук, професорові, пенсіонерові
КУЗЬМІНУ Івану Васильовичу - 1924 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України, пенсіонерові
КУЛЬЧИЦЬКОМУ Ярославу Онуфрійовичу - 1926 року народження,
докторові геолого-мінералогічних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України, пенсіонерові
ЛАЗЬКУ Євгену Михайловичу - 1915 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України, пенсіонерові
ЛЕЙКУ Михайлу Андрійовичу - 1929 року народження, колишньому
методистові Полтавського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників, пенсіонерові
ЛЯЛІНУ Миколі Васильовичу - 1934 року народження, заслуженому
працівникові профтехосвіти України, пенсіонерові
ЛЯХОВИЧУ Миколі Васильовичу - 1926 року народження, докторові
історичних наук, професорові, пенсіонерові
МАНОРИК Любові Петрівні - 1930 року народження, заслуженій
вчительці України, пенсіонерці
МОГИЛАТУ Олександру Никоновичу - 1921 року народження,
докторові технічних наук, професорові, пенсіонерові
ПАВЕЛКУ Олексію Пилиповичу - 1918 року народження, докторові
філософських наук, професорові, пенсіонерові
ПОПОВУ Василю Костянтиновичу - 1929 року народження,
члену-кореспонденту Академії правових наук України, професорові,
пенсіонерові
ПУЗЬКУ Юрію Георгійовичу - 1933 року народження, заслуженому
вчителеві України, пенсіонерові
РЕНГЕВИЧУ Олександру Олександровичу - 1916 року народження,
докторові технічних наук, професорові, пенсіонерові
СУХОМЛІНОВУ Борису Федоровичу - 1916 року народження,
докторові філологічних наук, професорові, пенсіонерові
ТАРАНЕНКУ Володимиру Юхимовичу - 1929 року народження,
заслуженому вчителеві України, пенсіонерові
ЧИЖЕНКУ Івану Мироновичу - 1916 року народження, академікові
Національної академії наук України, докторові технічних наук,
професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України,
пенсіонерові
ШАХНАЗОВУ Валерію Гайовичу - 1925 року народження, докторові
біологічних наук, професорові, пенсіонерові
ЯКИМОВУ Олександру Васильовичу - 1925 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, пенсіонерові
у галузі культури:
АЛЕКСАНДРОВИЧУ Євгену Панасовичу - 1912 року народження,
журналістові, пенсіонерові
БЕЗФАМІЛЬНОВУ Володимиру Володимировичу - 1931 року
народження, народному артистові України, пенсіонерові
БЄЛОВУ Анатолію Антоновичу - 1925 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
БІЛИКУ Івану Івановичу - 1929 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
БІЛОУСУ Дмитру Григоровичу - 1920 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
БОНДАРЕНКО Людмилі Михайлівні - 1927 року народження,
народній артистці України, пенсіонерці
БУКОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу - 1925 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ВАРТАНОВУ Григорію Івановичу - 1922 року народження,
заслуженому журналістові України, пенсіонерові
ГОЛОБОРОДЬКУ Василю Івановичу - 1941 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Т.Г. Шевченка
ГУБАРЄВУ Олександру Івановичу - 1926 року народження,
народному художникові України, пенсіонерові
ДАХНУ Володимиру Авксентійовичу - 1932 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії
України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
ДЕХТЯРЬОВІЙ Зінаїді Миколаївні - 1927 року народження,
народній артистці України, пенсіонерці
ДІМАРОВУ Анатолію Андрійовичу - 1922 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Т.Г. Шевченка,
пенсіонерові
ДРАКУ Абраму Матвійовичу - 1925 року народження,
мистецтвознавцеві, пенсіонерові
ЖБАКОВУ Юрію Павловичу - 1921 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
ЗАЛИВАСІ Опанасу Івановичу - 1925 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
ЗНАТОКОВУ Юрію Володимировичу - 1926 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ІБАНЬЄС-ФЕРНАНДЕСУ Арнальду - 1927 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Державної премії
України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
КАРАМАНОВУ Алемдару Сабітовичу - 1934 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
КРИНИЦИНІЙ Маргариті Василівні - 1932 року народження,
заслуженій артистці України, пенсіонерці
ЛЄВІНУ Василю Миколайовичу - 1923 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ЛИСЕЦЬКОМУ Сергію Опанасовичу - 1926 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
МАКСИМЕНКУ Миколі Антоновичу - 1924 року народження,
народному художникові України, пенсіонерові
МОРОЗУ Анатолію Трохимовичу - 1928 року народження,
лауреатові Державної премії України імені Т.Г. Шевченка,
пенсіонерові
МЯСКОВУ Костянтину Олександровичу - 1921 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
НЕЧИПОРЕНКУ Сергію Григоровичу - 1922 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ОСИЦІ Леоніду Михайловичу - 1940 року народження, заслуженому
діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ПАВЛИКУ Івану Юрійовичу - 1921 року народження, майстрові
художнього різьблення, пенсіонерові
ПАТИКУ Володимиру Йосиповичу - 1929 року народження,
художникові, пенсіонерові
ПЛАТОНОВУ Анатолію Георгійовичу - 1927 року народження,
заслуженому художникові України, пенсіонерові
ПОСТУПНОМУ Олександру Дмитровичу - 1945 року народження,
пенсіонерові
РАВИЦЬКОМУ Миколі Петровичу - 1921 року народження, народному
артистові України, пенсіонерові
СИДОРУКУ Володимиру Федоровичу - 1925 року народження,
заслуженому художникові України, пенсіонерові
СТЕПУРКУ Віктору Івановичу - 1952 року народження, лауреатові
премії імені Л. Ревуцького
ТКАЧУ Михайлу Миколайовичу - 1932 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
ТОКАРЄВУ В'ячеславу Володимировичу - 1917 року народження,
народному художникові України, пенсіонерові
ХОЛОМЕНЮКУ Івану Олександровичу - 1926 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові
ШУТЬКУ Миколі Олексійовичу - 1927 року народження, лауреатові
Державної премії України імені Т.Г. Шевченка, пенсіонерові
ЯРОВИНСЬКОМУ Борису Львовичу - 1922 року народження,
народному артистові України, пенсіонерові
ЯСНОГОРОДСЬКОМУ Володимиру Іллічу - 1928 року народження,
заслуженому діячеві мистецтв України, пенсіонерові.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 січня 1997 року
N 3/97-рпвгору