Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 07.02.20023061-III
Документ 3061-III, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.212 )

Відповідно до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Обрати на посади суддів безстроково:
Вищого господарського суду України
Глос Ольгу Іванівну, Гончарука Петра Андрійовича, Ткаченко Ніну Григорівну;
Дніпропетровського апеляційного господарського суду
Джихур Олену Василівну;
Одеського апеляційного господарського суду
Єрмілова Григорія Анатолійовича.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3061-IIIвгору