Документ 311-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 травня 2015 р. № 311
Київ

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 49 ст. 1757), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 311

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.”.

2. Пункт 3 виключити.

3. У пункті 5 цифри і слово “10 днів” замінити цифрою і словами “5 робочих днів”.

4. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 311)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпекивгору