Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.1998313
Документ 313-98-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 1998 р. N 313
Київ
Про внесення змін до Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Пункти 14 та 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 15,
ст. 418), викласти в такій редакції:
"14. Алкогольні напої повинні бути марковані в доступній для
споживача формі згідно із законодавством про мови.
На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки горілки та
лікеро-горілчаних виробів зазначаються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо
найменування виробника не відображає місця розташування
підприємства; вміст спирту (% об.); місткість посуду; штриховий код; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними
документами); позначення нормативного документа (для продукції
вітчизняного виробництва).
На лицьовій або зворотній стороні етикетки повинні бути
зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер
ліцензії на виробництво.
На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки продукції
виноробства зазначаються: назва держави; найменування підприємства та його місцезнаходження; знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість посуду; вміст спирту (% об.); вміст цукру (крім сухих вин, шампанських, ігристих вин та
коньяку) (% мас.); дата розливу; позначення нормативного документа (для продукції
вітчизняного виробництва); штриховий код.
Термін витримки марочних вин та позначення "Марочне", вік
коньячних спиртів марочних коньяків і коньяків спеціальних назв
повинні бути зазначені на кольєретці.
На пляшках з колекційними винами та коньяками повинні бути
наклеєні додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне
(колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ___
років".
На шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна
кольєретка із зазначенням року урожаю винограду, з якого
виготовлене вино.
На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням
назв обов'язково повинен бути напис "Вино контрольованих за
походженням назв", а на контретикетках - схематичне зображення
території району, де виготовлене вино, із позначенням виноградних
ділянок.
На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова
етикетка, на якій зазначаються дані про основний склад напою і
погоджені з Міністерством охорони здоров'я рекомендації щодо його
вживання.
На пляшки з усіма видами продукції виноробства можуть бути
наклеєні контретикетки, які містять додаткову інформацію про
напої.
Продаж алкогольних напоїв з етикетками, маркованими згідно з
вимогами нормативних документів, що не приведені у відповідність
до зазначених вимог, дозволяється до 1 січня 1999 року.
Етикетки на алкогольні напої, які реалізуються в
підприємствах громадського харчування, повинні бути марковані
штампом (печаткою) цього підприємства.
15. Не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках
(іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними
ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження
закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з
наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду, з
простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено
стандартом.
Продаж колекційних вин з осадами, що швидко осідають і не
створюють муті, дозволяється, якщо це передбачено стандартом.
Продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється
виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі,
бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та
художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки.
Продаж виноробної продукції здійснюється виключно у
передбаченій діючими стандартами скляній тарі, а також у
сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи
глазурованої кераміки, упаковці типу "Tetra-Pak".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р.
N 1440 ( 1440-96-п ) "Про доповнення Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 573);
постанову Кабінету Міністрів України від 11 січня 1997 р. N 8
( 8-97-п ) "Про маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів";
постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р.
N 59 ( 59-97-п ) "Про внесення змін та доповнень до Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями";
постанову Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 р.
N 61 ( 61-97-п ) "Про затвердження Порядку маркування вин,
коньяків, вермутів та шампанського вітчизняного виробництва".
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 43вгору