Документ 317-XIV, перша редакція — Прийняття від 16.12.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 2-3, ст.22 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст.35, N 18,
ст.94, N 26, ст.151) після пункту 22.22 доповнити новим пунктом
22.23 такого змісту:
"22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до
валового доходу платника податку не включаються суми коштів,
нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та
теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування
витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та
теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і
використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з
добудовою таких енергоблоків.
Державна податкова адміністрація України встановлює порядок
обліку і подання податкової звітності про використання коштів,
спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою
енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України,
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі використання зазначених коштів не за цільовим
призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу
платника податку і оподатковуються на загальних підставах".
У зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 1998 року
N 317-XIVвгору