Документ 318-IV, чинний, поточна редакція — Нова редакція від 13.03.2006, підстава - 3436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу N 13 до Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод,
який стосується скасування смертної
кари за будь-яких обставин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 4, ст.36 )
{ В редакції Закону
N 3436-IV ( 3436-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.216 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Протокол N 13 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, який стосується скасування
смертної кари за будь-яких обставин, підписаний від імені України
3 травня 2002 року у м. Вільнюсі (додається*) ( 994_180 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 318-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору