Документ 3182-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.05.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про участь України у Конвенції про фізичний захист
ядерного матеріалу 1980 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Президента України та вважати
обов'язковою для України Конвенцію про фізичний захист ядерного
матеріалу 1980 року ( 995_024 ) як однієї з держав -
правонаступниць колишнього СРСР.
2. Доручити Міністерству закордонних справ України повідомити
МАГАТЕ про участь України у Конвенції як однієї з
держав - правонаступниць колишнього СРСР.
3. Доручити Кабінету Міністрів України в тримісячний строк
визначити механізм державного регулювання відносин у галузі
фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок України
з урахуванням Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу
1980 року та відповідних рекомендацій МАГАТЕ.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 травня 1993 року
N 3182-XIIвгору