Документ 3235-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 21
Закону України "Про рекламу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.434 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 21 Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8,
ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197) доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"текст попередження такого змісту: "Самолікування може бути
шкідливим для вашого здоров'я", який займає не менше 15 відсотків
площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами".
2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 квітня 2011 року
N 3235-VIвгору