Документ 329-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 травня 2012 р. № 329-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;

подання до 15 лютого 2013 р. Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання плану заходів для інформування до 15 травня 2013 р. Кабінету Міністрів України.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Державній службі молоді та спорту, Державній міграційній службі, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання до 15 вересня 2012 р. Міністерству соціальної політики пропозицій щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року для їх узагальнення та внесення до 15 листопада 2012 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 329-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, тис. гривень

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

1. Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

1) розроблення стратегії розвитку охорони здоров’я дітей шкільного віку в навчальних закладах

МОЗ МОНмолодьспорт Національна академія медичних наук

протягом року2) розроблення переліку послуг з охорони здоров’я дітей шкільного віку в навчальних закладах

-“-

-“-
3) розроблення рекомендацій для батьків щодо збереження здоров’я дітей

-“-

-“-2. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

1) запровадження клінічних протоколів медичної допомоги дітям у закладах охорони здоров’я на основі принципів науково-доказової медицини

МОЗ Національна академія медичних наук

-“-
2) забезпечення масового скринінгу новонароджених на:


фенілкетонурію та гіпотиреоз

МОЗ

протягом року

державний бюджет

10 167,6


адреногенітальний синдром

-“-

-“-

-“-

6500


муковісцидоз

-“-

-“-

-“-

6500


3) забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами та лікувальним харчуванням дітей з:


первинним (вродженим) імунодефіцитом

-“-

-“-

-“-

985


муковісцидозом

-“-

-“-

-“-

931,4


дитячим церебральним паралічем

-“-

-“-

-“-

2380,8


хронічним вірусним гепатитом

-“-

-“-

-“-

8000


фенілкетонурією

-“-

-“-

-“-

6000


хворобою Гоше

-“-

-“-

-“-

5322,9


гемофілією

-“-

-“-

-“-

55 000


гіпофізарним нанізмом

-“-

-“-

-“-

28 836


нефрологічними захворюваннями, які потрубують лікування із застосуванням методу діалізу

-“-

-“-

-“-

3048,6


4) забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із:


сколіозом

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*захворюваннями тазостегнових суглобів

-“-

-“-

-“-незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації

Національна академія медичних наук

-“-

державний бюджет

70 000


5) продовження роботи із створення міжрегіональних центрів діагностики та лікування ретинопатії у недоношених дітей на базі діючих закладів охорони здоров’я

МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-__________
* Обсяги фінансування заходів визначаються у регіональних планах заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, що затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.


6) забезпечення технічними засобами та виробами медичного призначення дітей-інвалідів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*


3. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1) забезпечення проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків

-“-

-“-

-“-


2) забезпечення роботи мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров’я II рівня для запобігання виникненню порушення зору в дітей дошкільного та шкільного віку

-“-

-“-

-“-3) продовження роботи із створення мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до молоді”

-“-

-“-

-“-4) проведення для лікарів та середнього медичного персоналу тренінгів з питань поширення досвіду роботи центрів “Клініка, дружня до молоді” стосовно надання дітям та молоді медичних послуг

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*5) розроблення та затвердження концептуальних засад створення системи надання допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання в Україні

МОЗ Національна академія медичних наук

-“-
Разом за підрозділом “Охорона здоров’я”державний бюджет

203 672,3

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

4. Інформування дітей шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД; формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему “Захисти себе від ВІЛ”

МОНмолодьспорт Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

грудень5. Проведення кампанії, спрямованої на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків

проведення серед дітей роз’яснювально-профілактичної роботи із запобігання наслідкам наркотичної залежності

МВС

IV кварталОздоровлення та відпочинок

6. Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

1) завершення створення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Мінсоцполітики

-“-2) проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності

Мінсоцполітики центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року
3) проведення комплексу загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів “Літо-2012” з метою попередження правопорушень серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей і громадян на території закладів відпочинку та оздоровлення

МВС

III кварталРазом за розділом Iдержавний бюджет

203 672,3

у тому числі

МОЗ133 672,3


Національна академія медичних наук70 000

II. Освіта

1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти з метою розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб

проведення для дітей та учнівської молоді всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань, інших масових заходів за напрямами позашкільної освіти

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року2. Забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я цих дітей та їх місця проживання і виховання

1) розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання

МОНмолодьспорт

III квартал2) розроблення методичних рекомендацій щодо психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими потребами, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

-“-

-“-III. Культурний і духовний розвиток дитини

1. Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей

проведення всеукраїнського дитячого фольклорного фестивалю “Орелі”

Мінкультури Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”

грудень

державний бюджет

50

2. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

проведення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічного благодійного дитячого фестивалю “Світ талантів - цвіт нації”

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації благодійний фонд “Розвиток України” (за згодою) Всеукраїнська громадська організація “Жінка III тисячоліття” (за згодою)

протягом рокуРазом за розділом IIIдержавний бюджет

50

у тому числі


Мінкультури


-“-

50

IV. Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

проведення заходів до Дня захисту дітей

Мінсоцполітики

травень -червень

-“-

99

2. Забезпечення доступності соціальних послуг для сімей з дітьми

розроблення порядку проведення експерименту з надання комплексу соціальних послуг дітям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, на рівні територіальної громади на базі центру соціальної підтримки дітей та сімей у Макарівському районі Київської області

Київська облдержадміністрація Мінсоцполітики представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” (за згодою)

протягом року

місцевий бюджет*


Разом за підрозділом “Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми”державний бюджет

99

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

3. Удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах

забезпечення підготовки спеціалістів для роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації та проведення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики

травень - вересень

-“-

243,6

4. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

1) підготовка та розміщення у телевізійних програмах, засобах масової інформації матеріалів з питань дитячої безпритульності і бездоглядності, розшуку зниклих дітей

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

235,1

2) реалізація пілотного проекту “Родина для дитини” з метою профілактики соціального сирітства та розвитку сімейних форм виховання

Дніпропетровська облдержадміністрація благодійний фонд “Розвиток України” (за згодою) представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” (за згодою)

-“-
3) організація проведення оперативно-профілактичних заходів “Канікули”, “Діти вулиці”, “Вокзал” з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності

МВС Мінсоцполітики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

II-IV квартали
4) здійснення комплексу першочергових розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження зниклих дітей, проведення перевірок для встановлення причин та умов їх зникнення

МВС Всеукраїнська громадська організація “Магнолія” (за згодою)

протягом року5. Удосконалення процесу реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей

розроблення програми соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей, які перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики

-“-

державний бюджет

50

6. Упорядкування системи обліку бездоглядних та безпритульних дітей

1) забезпечення функціонування та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”

-“-

-“-

-“-

320


2) проведення для працівників служб у справах дітей семінару з питань удосконалення роботи Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”

-“-

-“-

-“-

27

7. Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей

1) проведення запобіжних профілактичних заходів та рейдів з виявлення та наступного влаштування дітей, які фактично опинилися без батьківського піклування

Мінсоцполітики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року
2) поліпшення умов перебування дітей у складних життєвих обставинах, у закладах соціального захисту, реорганізація притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей

Мінсоцполітики Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Чернівецька облдержадміністрації

-“-

місцеві бюджети*3) проведення для керівників притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей семінарів з питань організації роботи закладів із забезпечення соціального захисту дітей

Мінсоцполітики

-“-

державний бюджет

112,4

Разом за підрозділом “Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей”-“-

988,1

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Забезпечення до 2016 року усиновлення громадянами України 25 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення для працівників служб у справах дітей семінарів з метою підвищення ефективності діяльності служб з питань усиновлення, влаштування дітей під опіку, піклування, у прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу

Мінсоцполітики

протягом року

державний бюджет

122,7

2) розвиток співпраці органів виконавчої влади та неурядових організацій щодо надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, з використанням можливостей Всеукраїнського порталу національного усиновлення “Сирітству - ні!”

Мінсоцполітики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації благодійний фонд “Розвиток України” (за згодою) всеукраїнська громадська організація “Магнолія” (за згодою) футбольний клуб “Шахтар” (за згодою)

-“-9. Збільшення до 2016 року рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї до 80 відсотків

1) забезпечення підготовки для роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спеціалістів з питань створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

липень -серпень

державний бюджет

96,4

2) забезпечення підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*3) забезпечення соціального супроводження сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

-“-

-“-

-“-


10. Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до будинків сімейного типу і прийомних сімей

широке висвітлення у засобах масової інформації проблем улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей

Мінсоцполітики Держкомтелерадіо

-“-11. Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та її доступу до різних видів соціальних послуг

продовження впровадження в м. Києві моделі денного центру надання комплексної допомоги дівчатам, які опинилися у складних життєвих обставинах

Київська міська держадміністрація представництво організації “Право на здоров’я в Україні” (за згодою)

протягом року12. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) розміщення у засобах масової інформації відомостей про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, з метою активізації процесу усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

Мінсоцполітики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-
2) виготовлення та розповсюдження буклетів з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання та попередження жорстокого поводження з дітьми

Мінсоцполітики

-“-

державний бюджет

95

13. Забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

проведення попереджувально-профілактичних заходів “Новорічні та різдвяні свята” з метою забезпечення соціального та правового захисту дітей, недопущення вчинення злочинів з боку неповнолітніх і відносно них, профілактики бездоглядності під час новорічних та різдвяних свят

МВС Мінсоцполітики

IV кварталРазом за підрозділом “Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”державний бюджет

314,1

Захист дітей-інвалідів

14. Здійснення реабілітаційних заходів щодо дітей-інвалідів

1) забезпечення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами в реабілітаційних установах для дітей-інвалідів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

місцеві бюджети*2) забезпечення дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації відповідно до потреби

Мінсоцполітики МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

державний бюджет

122 811,3

15. Надання дітям-інвалідам волонтерської допомоги

забезпечення здійснення супроводження дітей-інвалідів волонтерами (сурдоперекладачами, психологами, помічниками) під час проведення спеціалізованих тематичних змін у державному підприємстві Міжнародний дитячий центр “Артек”

Мінсоцполітики

травень -червень

державний бюджет

74

Разом за підрозділом “Захист дітей-інвалідів”-“-

122 885,3

Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства

16. Забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводження дорослих, та дітей з родин біженців

продовження реалізації проекту “Правовий і соціальний захист дітей-біженців та дітей, які шукають притулок в Україні”

ДМС Данська рада у справах біженців (за згодою)

протягом рокуБоротьба з використанням дитячої праці

17. Розроблення та запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці

проведення перевірок стану додержання вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Мінсоцполітики Держпраці Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом рокуЛіквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

18. Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

організація профілактичного відвідування сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

МВС Мінсоцполітики

II кварталЗахист прав дітей, які вчинили правопорушення

19. Профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами

відпрацювання методів роботи з дітьми, які потерпіли від протиправних дій та стали свідками злочинів, за принципом “зелених кімнат” відповідно до європейських стандартів

МВС

протягом року20. Удосконалення порядку проведення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

забезпечення подання центральним та місцевим органам виконавчої влади статистичних даних про злочини, вчинені неповнолітніми або за їх участю, а також про злочини, вчинені відносно дітей

-“-

щокварталуРазом за розділом IVдержавний бюджет

124 286,5

у тому числі


Мінсоцполітики124 286,5

V. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

1. Запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальних громад в інтересах дітей

продовження впровадження пілотного проекту підтримки територіальною громадою безпритульних, бездоглядних дітей і дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Донецька облдержадміністрація благодійний фонд “Розвиток України” (за згодою) представництво організації “Право на здоров’я” в Україні (за згодою)

протягом рокуVI. Участь дітей у житті суспільства

1. Забезпечення реалізації права дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття соціально-мотивованих рішень

проведення Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів

МОНмолодьспорт Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

вересеньVII. Міжнародне співробітництво

1. Приведення законодавчих актів України у відповідність із міжнародними нормами, які випливають із відповідних міжнародних договорів щодо захисту прав та розвитку дитини

забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з опрацювання рекомендацій Комітету ООН з прав дитини 2011 року та підготовки пропозицій щодо їх урахування

Мінсоцполітики

протягом року2. Забезпечення подальшої співпраці України з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), іншими міжнародними організаціями з питань захисту прав дітей

підготовка проекту урядового рішення щодо схвалення Програми діяльності ЮНІСЕФ в Україні на 2012-2016 роки

-“-

II кварталVIII. Проведення моніторингу, оцінки стану виконання Програми та очікувані результати

1. Забезпечення підготовки, видання та поширення щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні


Мінсоцполітики

II-IV квартали

державний бюджет

102,5

Разом за розділом VIII

Мінсоцполітики


-“-

102,5

Усьогодержавний бюджет

328 111,3

у тому числі

МОЗ133 672,3

Мінсоцполітики124 389

Мінкультури50

Національна академія медичних наук70 000вгору