Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. N 1165
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997334
Документ 334-97-п, поточна редакція — Прийняття від 14.04.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1997 р. N 334
Київ
Про заходи щодо виконання Указу Президента України
від 4 грудня 1996 р. N 1165

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству у справах сім'ї та молоді відповідно до
статті 3 Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. N 1165
( 1165/96 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики" створити Фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву та затвердити положення про нього. Установити, що створюваний Фонд є правонаступником Фонду,
створеного постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
1992 р. N 369 ( 369-92-п ) "Про сприяння розвиткові молодіжного
житлового будівництва", що ліквідується.
2. Міністерству фінансів забезпечити фінансування створеного
відповідно до пункту 1 цієї постанови Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву в межах коштів, передбачених державним
бюджетом.
3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству у справах сім'ї та молоді разом з Фондом сприяння
молодіжному житловому будівництву у двомісячний термін завершити
підготовку проекту Положення про порядок надання державного
пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям на будівництво
(реконструкцію) житла та затвердити його в установленому порядку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, абзац перший пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1992 р. N 369
"Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва" (ЗП
України, 1992 р., N 7, ст. 172).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.24вгору