Документ 3385-XII, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про участь України в Європейській конвенції
про інформацію щодо іноземного законодавства
1968 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.371 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про правонаступництво
України" ( 1543-12 ) від 12 вересня 1991 року, а також беручи до
уваги запрошення Комітету міністрів Ради Європи про приєднання
України до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного
законодавства 1968 року, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з пропозицією Президента України про участь
України в Європейській конвенції про інформацію щодо іноземного
законодавства ( 995_112 ) 1968 року і вважати обов'язковою для
України цю Конвенцію як однієї з держав - правонаступниць
колишнього Союзу РСР. 2. Міністерству закордонних справ України повідомити
Генерального секретаря Ради Європи про участь України в
Європейській конвенції про інформацію щодо іноземного
законодавства 1968 року як однієї з держав - правонаступниць
колишнього Союзу РСР.
Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 липня 1993 року
N 3385-XIIвгору