Документ 34-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань
інтелектуальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.256 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац третій пункту 2 статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34) після слів
"пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через
Інтернет".
2. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 7, ст. 36; 1999 р., N 32, ст. 266; 2001 р., N 8, ст. 37):
1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації
комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті";
2) пункт 2 статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
"Використанням знака визнається також його використання в
Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи
подібних до знака настільки, що їх можна сплутати".
3. Абзац десятий пункту 3 статті 16 Закону України "Про
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28) після
слів "пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі
через Інтернет".
4. Абзац п'ятий частини другої статті 28 Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307) після слів
"пропонування для продажу" доповнити словами "в тому числі через
Інтернет".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 34-IVвгору