Документ 340-93-п, поточна редакція — Редакція від 19.04.2019, підстава - 320-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 19.10.2019, підстава - 320-2019-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 1993 р. № 340
Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 980 від 06.12.93
№ 1919 від 18.10.99
№ 623 від 12.05.2004
№ 511 від 20.05.2009
№ 1371 від 23.12.2009
№ 271 від 28.02.2011
№ 922 від 31.08.2011
№ 284 від 28.03.2012}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 2а-5338/12/2670 від 24.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 627 від 12.06.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 905 від 09.11.2015
№ 88 від 11.02.2016
№ 653 від 22.09.2016
№ 885 від 10.11.2017
№ 893 від 22.11.2017
№ 76 від 14.02.2018
№ 320 від 03.04.2019- зміни опрацьовуються}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, що додається.

Прем'єр-міністр України

Міністр Кабінету Міністрів України

Л.КУЧМА


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 1993 р. № 340
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. № 511)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

{У тексті Положення слова “реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “центр Державтоінспекції” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

{У тексті Положення слова “центр Державтоінспекції” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “сервісний центр МВС” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

Загальні положення

1. Це Положення є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

2. Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 76 від 14.02.2018}

Національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами (далі - посвідчення водія) відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Посвідченням водія, виданим вперше, є документ, що підтверджує право його власника на керування транспортним засобом, отриманий після проходження особою, яка раніше не мала посвідчення водія або яка була позбавлена права на керування транспортним засобом чи здійснила обмін посвідчення водія протягом двох років з дати його видачі, медичного огляду в порядку, встановленому МОЗ, а також підготовки відповідно до планів і програм та після складення теоретичного і практичного іспитів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Обмеженим правом керування транспортним засобом є заборона перевищувати швидкість 70 кілометрів на годину.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 271 від 28.02.2011; в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

3. Транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:

А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні (триколісні) транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

А - мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб. сантиметрів і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

В1 - квадро- і трицикли, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;

С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);

С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів);

D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;

Т - трамваї та тролейбуси.

4. У посвідченні водія, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; 2004 р., № 49, ст. 3212), у графі “10” зазначається дата відкриття відповідної категорії на право керування транспортними засобами, а в графі “11” - дата закінчення дії відповідної категорії

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

5. Водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів. При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа не перевищує 3500 кілограмів.

До керування транспортними засобами категорій С1, С, D1 і D з причепами, повна маса яких становить більш як 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу і причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій С1Е, СЕ, D1E і DE.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

5-1. Централізоване оформлення, видача, повернення та обмін посвідчень водія здійснюється територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісний центр МВС) у визначені законодавством строки.

{Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013; в редакції Постанови КМ № 905 від 09.11.2015}

Умови допуску до керування транспортними засобами

6. Право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

шістнадцятирічного віку - категорії А1, А;

вісімнадцятирічного віку - категорії В1, В, С1, С;

дев'ятнадцятирічного віку - категорії BE, C1E, СЕ;

двадцятиоднорічного віку - категорії D1, D, D1E, DE, Т.

7. Право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами, що здійснюють перевезення за міжміськими і міжнародними маршрутами, надається особам, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.

Військовослужбовці строкової військової служби, особи рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту мають право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом шести місяців.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 653 від 22.09.2016}

8. Посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обладнаними спеціальним засобом ручного керування, видається за наявності позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії закладів охорони здоров'я після закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі - заклад з підготовки водіїв) та складення теоретичного і практичного іспитів в сервісному центрі МВС.

9. Право на керування транспортними засобами категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE надається особам, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С, D1 і D або кількох з них та навички керування транспортними засобами категорії В, С1, С, D1, D більше одного року протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в сервісному центрі МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Право на керування транспортними засобами категорії D1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С, Т або кількох з них та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Право на керування транспортними засобами категорії D надається особам, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С, D1, Т або кількох з них, та навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Керування транспортним засобом підтверджується:

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1371 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

для осіб, що працюють водіями, - витягом з трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знаку. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства. У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку;

{Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 627 від 12.06.2013, № 893 від 22.11.2017}

для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб;

для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право на користування ним, засвідченими в установленому порядку.

{Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Іспити з навичок водіння складаються на транспортних засобах, обладнаних в установленому порядку.

{Абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

10. Особи, які мають посвідчення водія на право керування транспортними засобами будь-якої категорії, але останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі тривалістю не менш як 30 годин.

11. Водії трамваїв і тролейбусів, які не працювали на міському електротранспорті більше року, допускаються до керування ними після підтвердження атестаційною комісією відповідного підприємства теоретичних навичок водіння в межах вимог кваліфікаційної характеристики раніше одержаної кваліфікації, а також після стажування на маршруті тривалістю 70-140 годин. Тривалість стажування встановлюється атестаційною комісією залежно від стажу і строку перерви в роботі за спеціальністю.

12. Водії транспортних засобів підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду в установлені строки.

У разі виникнення сумніву щодо стану здоров'я водія посадові особи Національної поліції, закладів охорони здоров'я, автотранспортних підприємств та організацій можуть направити його на позачерговий медичний огляд.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

Якщо водій ухиляється від проходження медичного огляду або визнаний за його результатами не здатним керувати транспортними засобами, то посвідчення водія у нього вилучається поліцейськими в порядку і строки, передбачені нормативно-правовими актами.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

Умови допуску навчальних закладів до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

13. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, трамваїв і тролейбусів проводиться в закладах з підготовки водіїв, які утворюються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, атестованих спеціалістів та після їх акредитації згідно із законодавством.

14. Заклади з підготовки водіїв обліковуються в сервісних центрах МВС за місцезнаходженням таких закладів. У разі коли діяльність з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів провадиться філією, така філія обліковується в сервісних центрах МВС за її місцезнаходженням.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

15. Чисельність груп з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів становить не більш як 30 осіб. Заклади з підготовки водіїв зобов’язані до початку занять зареєструвати в сервісному центрі МВС кожну групу.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 88 від 11.02.2016}

Порядок видачі посвідчень водія та позбавлення права на керування транспортними засобами

16. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Документом, що засвідчує проходження підготовки і перепідготовки водіїв транспортних засобів, є свідоцтво (зразок додається).

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити в сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів вважається дійсним протягом 10 років з дня закінчення закладу.

17. Особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в сервісних центрах МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.

Практичний іспит складається в територіальному сервісному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019 - набирає чинності 19.10.2019, див. пункт 3 Постанови КМ № 320 від 03.04.2019}

Під час складання іспитів можуть використовуватися технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеофіксації процесу складення іспиту). Інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї затверджується МВС.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 320 від 03.04.2019}

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

18. Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С, D1 і D видаються особам, які склали в сервісному центрі МВС теоретичний і практичний іспити, категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE - практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний іспити.

Під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки. Результати складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом трьох місяців.

Під час практичного іспиту перевіряються навички керування транспортними засобами відповідних категорій.

19. Якщо особа під час теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху, то посвідчення водія повертається після успішного складення повторного іспиту, що призначається не раніше ніж через п'ять днів.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

20. Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами проводиться відповідно до законодавства.

Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транспортними засобами, проводиться після складення теоретичного і практичного іспитів. При цьому практичний іспит приймається екзаменаційною комісією на транспортному засобі тієї категорії, який був зазначений у рішенні суду про позбавлення права на керування транспортним засобом.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Особам, які позбавлені права на керування транспортними засобами за керування такими засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, посвідчення водія повертається після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Вилучені посвідчення водія зберігаються в сервісному центрі МВС за місцем проживання особи, що позбавлена права на керування транспортним засобом.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється. Таке посвідчення передається до сервісного центру МВС за зареєстрованим місцем проживання особи для його знищення. Поновлення права на керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється шляхом отримання нового посвідчення водія, яке вважається виданим вперше після проходження позачергового медичного огляду, підготовки відповідно до планів і програм та після складення теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Видача і обмін посвідчення водія

21. Особам, які склали теоретичний і практичний іспити, сервісними центрами МВС видається посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

22. Учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.

Посвідчення водія видається після складення особою теоретичного і практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

До складення зазначених іспитів допускаються особи, що досягли встановленого цим Положенням віку.

23. Посвідчення водія видається особисто під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.

24. У разі видачі посвідчення водія з отриманням права на керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія підлягає обміну на нове із зазначенням у графі “12” нового посвідчення інформації про обмеження в разі їх наявності.

У такому випадку під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

25. Обмін посвідчення водія проводиться без складення іспитів. Під час отримання нового посвідчення водія вилучається посвідчення водія, що підлягає обміну.

Під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії, особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 922 від 31.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 627 від 12.06.2013}

25-1. Обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

У разі вчинення особою протягом двох років з дня видачі вперше посвідчення водія трьох і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху обмін такого посвідчення здійснюється із складенням теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

{Положення доповнено пунктом 25-1 згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 922 від 31.08.2011}

27. Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, не придатного для користування (зіпсованого, записи в якому не читаються тощо), проводиться згідно з пунктом 25 цього Положення.

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, у зв'язку із зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, згідно з пунктом 25 цього Положення.

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 р. № 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", може бути обміняне на нове згідно з пунктом 25 цього Положення. При цьому в новому посвідченні водія зазначаються категорії:

А1, А - відповідає категорії А;

В1, В - відповідає категорії В;

С1, С - відповідає категорії С;

D1, D - відповідає категорії D;

BЕ - відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;

Т - відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 922 від 31.08.2011}

28. Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи згідно з пунктом 25 цього Положення за умови подання:

{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

посвідчення водія;

медичної довідки встановленого зразка;

{Абзац шостий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ № 88 від 11.02.2016}

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

29. Про втрату посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення - територіальному органу Національної поліції.

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.

У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, у разі звернення до закінчення строку його дії, видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

У разі звернення власника втраченого або викраденого посвідчення водія, отриманого вперше, після закінчення строку його дії, нове посвідчення водія видається в порядку, передбаченому пунктом 25-1 цього Положення.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 885 від 10.11.2017}

{Пункт 29 в редакції Постанов КМ № 627 від 12.06.2013, № 905 від 09.11.2015}

30. Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Посвідченням водія іноземної держави вважається також посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР), видане в республіках колишнього Союзу РСР.

Зазначені особи під час керування транспортними засобами можуть мати українське посвідчення водія, видане в установленому цим Положенням порядку.

Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх посвідчень водія на українське посвідчення водія, а також видача їм українських посвідчень водія замість утраченого у зв'язку з крадіжкою, стихійним лихом, іншими непередбачуваними обставинами посвідчення водія іноземної держави не проводиться.

Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі органами та підрозділами ДМС документів на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

{Абзац п'ятий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 905 від 09.11.2015}

31. Співробітникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні та членам сімей персоналу, акредитованим в установленому порядку в МЗС, які не є резидентами України, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, національне посвідчення водія видається без проходження ними медичного огляду і складення іспитів.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

32. Видані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення згідно з пунктом 25 цього Положення за умови, що зазначені громадяни України постійно проживають на території України.

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

33. Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон сервісним центром МВС за заявою особи.

{Положення доповнено пунктом 33 згідно з Постановою КМ № 271 від 28.02.2011; в редакції Постанови КМ № 627 від 12.06.2013}

{Положення в редакції Постанови КМ № 511 від 20.05.2009}Додаток
до Положення

ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв

{Додаток в редакції Постанови КМ № 511 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 955 від 25.12.2013, № 905 від 09.11.2015}вгору