Документ 341-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2012, підстава - 1364-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 березня 2006 р. N 341
Київ
Про оплату праці працівників
Дніпровсько-Тетерівського державного
лісомисливського господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 838 ( 838-2007-п ) від 20.06.2007
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної
плати, тарифних ставок) керівних працівників, професіоналів,
фахівців, технічних службовців, робітників та інших працівників
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства
(далі - лісомисливське господарство), які застосовуються починаючи
з 1 лютого 2006 р., згідно з додатками 1-4.
2. Установити, що посадові оклади заступників директора
лісомисливського господарства, заступників керівників його
структурних підрозділів установлюються на 5-15, головного
бухгалтера - на 10-30 відсотків нижче від посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за схемами, затвердженими
пунктом 1 цієї постанови.
3. Установити в лісомисливському господарстві:
1) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір надбавок не повинен перевищувати
50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) працівника.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
б) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"заслужений працівник" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати).
Надбавка встановлюється, якщо діяльність працівника за
профілем збігається з почесним званням. За наявності у працівника
двох або більше звань надбавка встановлюється за одним почесним
званням.
Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником лісомисливського
господарства;
в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами
стосовно зайняття посади передбачено знання іноземної мови;
2) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються директорові
лісомисливського господарства, його заступникам, керівникам
структурних підрозділів, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи
з 22 до 6-ї;
в) за науковий ступінь:
доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати);
кандидата наук - у розмірі 15 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати).
Доплата встановлюється, якщо діяльність працівника за
профілем збігається з науковим ступенем. За наявності у працівника
двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим)
науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником лісомисливського
господарства.
Документи, що засвідчують здобуття наукового ступеня, повинні
відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів,
прибирання туалетів у розмірі 10 відсотків посадового (місячного)
окладу (тарифної ставки);
ґ) за роботу:
у важких і шкідливих умовах - у розмірі від 4 до 12 відсотків
тарифної ставки (посадового окладу);
в особливо важких і особливо шкідливих умовах - у розмірі від
16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).
Конкретний перелік професій працівників, яким встановлюється
доплата за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких
і особливо шкідливих умовах, затверджується директором
лісомисливського господарства за результатами атестації робочих
місць, проведеної згідно із законодавством, за погодженням з
Державним агентством лісових ресурсів, до сфери управління якого
воно належить; { Абзац підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 838 ( 838-2007-п ) від 20.06.2007 -
застосовується з 1 липня 2007 року, N 1364 ( 1364-2011-п ) від
28.12.2011 }
3) водіям автотранспортних засобів:
надбавка за класність водіям II класу - в розмірі 10, водіям
I класу - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
4. Надати право директору лісомисливського господарства в
межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:
1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових
окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), доплат і
надбавок до них;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі
для оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік
(крім матеріальної допомоги для поховання);
3) установлювати працівникам щомісячну винагороду за вислугу
років (залежно від стажу роботи, який дає право на її отримання) у
таких розмірах: від 1 до 3 років - 5, від 3 до 5 років - 10, від
5 до 10 років - 15, від 10 до 15 років - 20, від 15 до 20 років -
25, понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки).
Умови виплати щомісячної винагороди за вислугу років
працівникам лісомисливського господарства затверджує Голова
Державного агентства лісових ресурсів; { Абзац другий підпункту 3
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 838
( 838-2007-п ) від 20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007
року, N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }
4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників з
урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи (у
межах коштів, що передбачаються для оплати праці).
5. Преміювання директора лісомисливського господарства та
його заступників, установлення надбавок і доплат до їх посадового
окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням
з Державним агентством лісових ресурсів у межах наявних коштів на
оплату праці. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 838
( 838-2007-п ) від 20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007
року, N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Установити, що у разі зменшення в окремих працівників
розміру заробітної плати (без урахування премії) у зв'язку з
набранням чинності цією постановою, їм виплачується різниця між
тим, що діє, та новим розміром заробітної плати.

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 24

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838 ( 838-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
професіоналів і фахівців Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор | 1462 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: лісничий, інженер | 1330 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: економіст, | 1205-1313 | |мисливствознавець та інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: механік; начальник | 1085-1142 | |структурного підрозділу | | |(відділу тощо) та інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інженер: лісового | | |господарства, з охорони і | | |захисту лісу, з охорони | | |праці, із застосування | | |комп'ютерів; економіст, | | |бухгалтер, мисливствознавець, | | |зоотехнік, агроном, механік, | | |юрисконсульт та інші: | | |--------------------------------+-------------------------------| | провідний | 1005-1062 | |--------------------------------+-------------------------------| | I категорії | 942-999 | |--------------------------------+-------------------------------| | II категорії | 845-902 | |--------------------------------+-------------------------------| | без категорії | 685-742 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор державного контролю: | | |--------------------------------+-------------------------------| | I категорії | 942-999 | |--------------------------------+-------------------------------| | II категорії | 845-902 | |--------------------------------+-------------------------------| | без категорії | 685-742 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: інспектор з кадрів, | 685-742 | |диспетчер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор з кадрів, диспетчер | 628-685 | |--------------------------------+-------------------------------| |Майстер: лісу, на | 622-679 | |лісозаготівельних роботах | | |та інші | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий | | | оклад за групами з | | | оплати праці | | | керівних | | |працівників, гривень | | |---------------------| | | I | II |III|IV | V | |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Лісничий |1165|1022|936|834|754| |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Начальник ремонтно-механічного цеху, |1022|936 |834|754|668| |помічник лісничого | | | | | | |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Начальник лісової пожежної станції |834 |754 |668| | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Групи з оплати праці керівних працівників
затверджуються директором лісомисливського господарства за
погодженням з Держлісагентством.
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 838 ( 838-2007-п ) від
20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007 року; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п ) від
28.12.2011 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838 ( 838-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців та робітників
Дніпровсько-Тетерівського державного
лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади (професії) | Місячний посадовий оклад | | | (ставка заробітної плати), | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший єгер | 565 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий центральним складом | 560 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий: господарством, | 480-491 | |архівом, кінним двором, | | |складом | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший касир | 520-531 | |--------------------------------+-------------------------------| |Касир | 480-491 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісник | 520 | |--------------------------------+-------------------------------| |Єгер | 463 | |--------------------------------+-------------------------------| |Стенографіст I категорії, | 423-434 | |секретар-стенографістка, | | |старший табельник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретар-друкарка, стенографіст | 411-423 | |II категорії, друкарка | | |II категорії, секретар, | | |експедитор, діловод, | | |обліковець, табельник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Двірник | 405 | |--------------------------------+-------------------------------| |Прибиральник службових | 400 | |приміщень, сторож, опалювач, | | |робітник по догляду за | | |дикими тваринами та інші | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 838 ( 838-2007-п ) від
20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007 року }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838 ( 838-2007-п )
СХЕМА
тарифних ставок робітників з відрядною
оплатою праці Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячна тарифна ставка | | | за розрядами робіт, | | | гривень | | |------------------------| | | I |II |III|IV | V | VI | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Лісоруб, робітник, зайнятий на | | | | | | | |таких роботах: | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісосічні роботи на рубках | |565|628|708|805|942 | |головного користування та на | | | | | | | |рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |нижньоскладські лісозаготівельні | |520|577|645|737|862 | |роботи: розвантаження, обрубування | | | | | | | |(обрізування) сучків, розкряжування | | | | | | | |хлистів, корування, сортування, | | | | | | | |штабелювання деревини, навантаження | | | | | | | |її на автомобільний транспорт, | | | | | | | |розколювання дров | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |інші лісозаготівельні роботи | |451|502|565|645|754 | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісогосподарські роботи (крім рубок, | |434|480|537|617|719 | |пов'язаних з веденням лісового | | | | | | | |господарства) | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |сільськогосподарські роботи та | |434|480|537|617|719 | |роботи в побічному користуванні | | | | | | | |лісом | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Тракторист-машиніст, зайнятий на | | | | | | | |таких роботах: | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісосічні роботи на рубках | | |628|708|805|942 | |головного користування та на | | | | | | | |рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства, вивезенням | | | | | | | |деревини тракторами, ремонтом та | | | | | | | |обслуговуванням машин і устатковання | | | | | | | |безпосередньо на лісосіках та | | | | | | | |верхніх складах | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісогосподарські роботи (крім рубок, | | |628|708|805|942 | |пов'язаних з веденням лісового | | | | | | | |господарства) | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |сільськогосподарські роботи та | |565|628|708|805|942 | |роботи в побічному користуванні лісом | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Машиніст трелювальних машин, | | |628|708|805|1051| |зайнятий на лісосічних роботах на | | | | | | | |рубках головного користування та | | | | | | | |на рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства, вивезенням | | | | | | | |деревини трелювальними машинами, | | | | | | | |ремонтом та обслуговуванням машин і | | | | | | | |устатковання безпосередньо на лісосіках| | | | | | | |та верхніх складах | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Токар, електрогазозварник, | |468|525|588|674|788 | |слюсар-електрик з ремонту | | | | | | | |електроустатковання, кочегар котельні | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Слюсар з ремонту автомобілів, |434|468|525|588|674|788 | |слюсар-сантехнік | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Оператор заправних станцій | |468|525|588|674| | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 838 ( 838-2007-п ) від
20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007 року }

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838 ( 838-2007-п )
СХЕМА
тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Вантажність | I група (бортові | II група | | автомобілів, тонн | автомобілі та |(спеціалізовані та | | | автомобілі-фургони | спеціальні | | | загального | автомобільні | | | призначення) | самоскиди, | | | | цистерни, | | | | рефрижератори, | | | | пожежні, технічної | | | | допомоги, | | | | автокрани, | | | | автонавантажувачі | | | | та інші; сідельні | | | | тягачі з | | | | напівпричепами; | | | |бортові автомобілі, | | | | переобладнані для | | | | перевезення людей) | |----------------------------------------------------------------| | Місячна тарифна ставка, гривень | |----------------------------------------------------------------| |До 1,5 (включно) | 560 | 577 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 1,5 до 3 | 577 | 600 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 3 до 5 | 600 | 640 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 5 до 7 | 640 | 662 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 7 до 10 | 662 | 697 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 10 до 20 | 697 | 748 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 20 до 40 | 748 | 834 | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Тарифна ставка для водіїв автомобілів, зайнятих на
роботах з вивезення деревини на лісозаготівлях, підвищується до
12 відсотків.
2. Водії легкових автомобілів
(у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячна тарифна | | | двигуна, літрів | ставка, гривень | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Особливо малий | до 1,8 (включно) | 560 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Середній | понад 1,8 до 3,5 | 577 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Великий | понад 3,5 | 600 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Габаритна довжина, | Місячна тарифна | | | метрів | ставка, гривень | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливо малий і | до 5 (включно) | 582 | |малий |---------------------+--------------------| | | понад 5 до 6,5 | 605 | | |---------------------+--------------------| | | понад 6,5 до 7,5 | 679 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Середній | понад 7,5 до 9,5 | 748 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Великий | понад 9,5 до 11 | 834 | | |---------------------+--------------------| | | понад 11 до 12 | 879 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 838 ( 838-2007-п ) від
20.06.2007 - застосовується з 1 липня 2007 року }вгору