Документ 342-91-п, поточна редакція — Прийняття від 27.11.1991

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 листопада 1991 р. N 342
Київ
Про заснування державних іменних стипендій для
студентів і аспірантів із числа осіб українського
походження, які проживають за межами України

Відповідно до Державної програми розвитку української мови та
інших національних мов ( 41р-91-п ) і з метою сприяння особам
українського походження, які проживають за межами республіки, у
вивченні української мови й літератури, історії та культури,
проведенні дослідницьких робіт з українознавства Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для студентів і аспірантів із числа осіб
українського походження, які проживають за межами України, 36
державних стипендій: імені М. Грушевського, М. Драгоманова - в галузі історії та
культурології; імені Б. Грінченка, О. Потебні, М. Рильського, І. Франка - в
галузі української мови та літератури. Указані стипендії виплачуються починаючи з 1992 року
студентам у розмірі 300 крб., аспірантам у розмірі 350 крб. на
місяць і розподіляються між навчальними закладами та науковими
установами міністерств і Академії наук України згідно з додатком. Виплату стипендій здійснювати за рахунок коштів, виділених
Міністерству вищої освіти, Міністерству народної освіти,
Міністерству культури та Академії наук України. Міністерствам і Академії наук України затвердити положення
про вказані державні іменні стипендії та порядок їх надання.
2. Міністерству вищої освіти, Міністерству народної освіти,
Міністерству культури і Академії наук України разом з
Міністерством закордонних справ України, Комітетом у справах
національностей при Кабінеті Міністрів України, Товариством
культурних зв'язків з українцями за кордоном, Всеукраїнським
товариством "Просвіта" імені Тараса Шевченка та Республіканською
асоціацією українознавців забезпечувати добір і направлення на
навчання у вищі навчальні заклади та наукові установи України
молоді українського походження, яка проживає за межами республіки. Координацію цієї роботи покласти на Міністерство вищої освіти
України.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 1991 р. N 342
РОЗПОДІЛ
державних іменних стипендій
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Мінвуз |Міносвіти|Мінкуль-|Академія | України | України | тури | наук | | |України |України ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Стипендія імені
М. Грушевського: для студентів 2 1 для аспірантів 2 1
Стипендія імені
М. Драгоманова: для студентів 1 2 для аспірантів 1 1 1
Стипендія імені
Б. Грінченка: для студентів 1 1 1 для аспірантів 1 1 1
Стипендія імені
О. Потебні: для студентів 2 1 для аспірантів 2 1
Стипендія імені
М. Рильського: для студентів 2 1 для аспірантів 2 1
Стипендія імені
І. Франка: для студентів 1 1 1 для аспірантів 1 1 1

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору