Документ 3422-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 254
Кодексу адміністративного судочинства України
щодо набрання судовим рішенням законної сили
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.541 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства
України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
NN 35-37, ст. 446) такі зміни:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не
встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом,
якщо таку скаргу не було подано";
2) частину другу виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3422-VIвгору