Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в [...]
Постанова Кабінету Міністрів України; Інструкція, Форма типового документа, Картка, Зразок, Журнал, Форма, Вказівки від 14.04.1997348
Документ 348-97-п, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - 48-2016-п

__________

*Реєстрація звернень ведеться в алфавітному порядку за початковою літерою прізвища кореспондента або в порядку присвоєння чергового реєстраційного номера.

КАРТКА
(ЖУРНАЛ)
обліку особистого прийому громадян

Елементи

Пояснення до заповнення

Графа 1

заповнюється у картці під час повторного звернення громадян на особистий прийом, у журналі - в порядку запису громадян на особистий прийом

Графа 2

число, місяць, рік прийому

Графа 3

прізвище, ініціали та посада керівника або іншої посадової особи, що веде прийом

Графа 4

число, місяць, рік надходження, початкова літера прізвища автора (для колективних листів, листів без підпису - відповідно проставляється відмітка “КО”, “БП”)

Графи 5, 5а

стислий виклад порушених основних та додаткових питань та їх індекси, що проставляються у такому самому порядку, як і під час заповнення реєстраційно-контрольної картки

Графа 6

прізвище та посада виконавця, зміст доручення, строк виконання; якщо заявнику дано роз’яснення на особистому прийомі, робиться запис “Роз’яснено”, а під час подання громадянином письмової пропозиції, заяви, скарги - запис “Лист”

Графа 7

прийняті рішення з порушених в усному зверненні питань; реєстраційний індекс документа, дата документа, в якому міститься остаточне рішення

Рекомендується застосовувати картки форматом А5 (148 х 210 міліметрів).

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 858 від 24.09.2008; в редакції Постанови КМ № 48 від 03.02.2016}Додаток № 5

ФОРМА
РЕЄСТРАЦІЙНОГО
ШТАМПА

Найменування організації

дата

Індекс

Розмір 41,6 х 16 ммДодаток № 6

ФОРМА
обкладинки для пропозиції, заяви та скарги

__________________________________________________________________________

                                                                                   (назва організації)

Пропозиція, заява, скарга

__________________________________________________________________________

(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________________

(адреса)

Підлягає поверненнюДодаток № 7
вгору