Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Угорщина; Міжнародний документ від 19.05.1995
Документ 348_024, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2005, підстава - 994_743

               Угода 
між Урядом України та Урядом Угорської Республіки
про повітряне сполучення
{ Про зміни до Угоди додатково див. Угоду ( 994_743 )
від 01.12.2005 }

Дата підписання: 19.05.1995 Дата набуття чинності: 09.11.1995
Уряд України та Уряд Угорської Республіки, далі "Договірні
Сторони", БУДУЧИ учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), БАЖАЮЧИ укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їх відповідними територіями і за їх межі, ПОГОДИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Визначення
У цій Угоді нижченаведені терміни означають: а) "Конвенція" - Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію,
відкриту для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 );
термін містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі Статтею 90
цієї Конвенції, та будь-яку поправку до Додатків ( 995_655 ) або
Конвенції, прийняту згідно зі Статтями 90 та 94 Конвенції, у тій
мірі, у якій ці Додатки та поправки прийняті обома Договірними
Сторонами; б) "авіаційні власті" щодо України - Департамент авіаційного
транспорту Міністерства транспорту України, а щодо Угорської
Республіки - Міністерство транспорту, зв'язку та водного
господарства, або в обох випадках будь-яку особу чи орган,
уповноважені здійснювати функції, котрі в цей час виконуються
згаданими властями; в) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, яке
призначене та отримало дозвіл відповідно до положень Статті 3 цієї
Угоди; г) "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення, вказані у Статтях 2 і 96 Конвенції
( 995_038 ); д) "тариф" - ціна перевезення пасажирів і вантажу та умови
застосування цієї ціни, включаючи ціни й умови за агентські та
інші додаткові послуги, але за винятком винагороди за перевезення
пошти та її умов; е) "плата за користування" - плата за користування
аеропортом, його обладнанням і послугами, що надаються.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, зазначених у Додатку до цієї
Угоди (далі відповідно "договірні лінії" та "встановлені
маршрути"). 2. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
під час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах
буде користуватися такими правами: а) здійснювати політ без посадки над територією іншої
Договірної Сторони; б) здійснювати посадки з некомерційними цілями на території
іншої Договірної Сторони; в) здійснювати посадки в пунктах, зазначених у Додатку до
цієї Угоди, з метою навантаження та (або) вивантаження пасажирів,
пошти і вантажу, що прямують з території чи на територію іншої
Договірної Сторони або третіх країн. 3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як
надання призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
права приймати на борт пасажирів, пошту та вантаж для їх
перевезення між пунктами на території іншої Договірної Сторони за
винагороду чи на умовах оренди.
Стаття 3
Призначення
1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одного чи
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по
встановлених маршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну
Сторону. 2. Після одержання такого повідомлення авіаційні власті іншої
Договірної Сторони з дотриманням положень пунктів 3 та 4 цієї
Статті негайно нададуть призначеному авіапідприємству відповідний
дозвіл на польоти. 3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти можуть зажадати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, які
звичайно та обгрунтовано застосовуються цими властями під час
здійснення міжнародних повітряних сполучень. 4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або
зажадати виконання таких умов, які вона буде вважати необхідними
при використанні призначеним авіапідприємством прав, зазначених у
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має доказів того, що переважне володіння цим
авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, що призначила це авіапідприємство, або її
громадянам. 5. Авіапідприємство, яке таким чином призначене та отримало
дозвіл, може розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 10 цієї Угоди,
введені в дію на цих лініях.
Стаття 4
Скасування або призупинення дозволів на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на
польоти або призупинити користування зазначеними у Статті 2 цієї
Угоди правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або зажадати виконання таких умов, які вона
буде вважати необхідними при користуванні цими правами: а) у будь-якому випадку, коли вона не впевнена у тому, що
переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний контроль
над ним належать Договірній Стороні, яка призначила це
авіапідприємство, або її громадянам, або б) у випадку, якщо це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або в) у випадку, якщо це авіапідприємство іншим чином не
дотримується умов, передбачених цією Угодою. 2. Якщо негайне скасування, призупинення або вимога виконання
умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
запобігання подальшим порушенням законів та правил, то право, про
яке йдеться у цьому пункті, буде використовуватися лише після
консультації з іншою Договірною Стороною. Такі консультації між
авіаційними властями повинні відбутися протягом шістдесяти (60)
днів з дати одержання запиту.
Стаття 5
Визнання посвідчень та свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними сила
однією Договірною Стороною, протягом строку їх придатності
визнаватимуться дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що
вимоги, відповідно до яких такі посвідчення або свідоцтва були
видані або визнані дійсними, відповідають вимогам або перевищують
мінімальні норми, котрі встановлені або можуть встановлюватися час
від часу згідно з Конвенцією. 2. Однак при польотах над своєю власною територією кожна
Договірна Сторона залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про кваліфікацію, та свідоцтв, виданих її
власним громадянам чи визнаних дійсними щодо цих громадян іншою
Договірною Стороною або будь-якою іншою державою.
Стаття 6
Застосування законів та правил
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
приліт на її територію, перебування в її межах та виліт з неї
повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, або
експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх
перебування в межах її території, будуть застосовуватися до
повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною
Стороною. 2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
прибуття на її територію, перебування в її межах та відправлення з
неї пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти, і, зокрема, паспортні,
митні, валютні та санітарні формальності будуть застосовуватися до
пасажирів, екіпажів, вантажу та пошти повітряних суден
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, під час
їх перебування у межах вказаної території.
Стаття 7
Збори за користування
Кожна Договірна Сторона може стягувати чи давати дозвіл
стягувати з призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони
справедливі і розумні збори за користування кожним аеропортом,
його обладнанням, аеронавігаційними засобами і засобами зв'язку. Вказані збори не повинні перевищувати зборів, що стягуються з
національних повітряних суден, які здійснюють подібні міжнародні
повітряні сполучення.
Стаття 8
Пряме транзитне сполучення
Пасажири, багаж та вантаж, які прямують прямим транзитом
через територію однієї Договірної Сторони і не залишають
відведеної для цієї мети зони аеропорту, будуть підлягати лише
спрощеному контролю, за винятком заходів безпеки відносно
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, а також
контрабанди товарів, речовин і цінностей, переміщення яких
спеціально регулюється законодавством кожної Договірної Сторони на
своїй території.
Стаття 9
Справедливі та рівні умови
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
будуть надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних
ліній по встановлених маршрутах. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням останнього авіапідприємства. котре
експлуатує авіалінію за цим же маршрутом або його частиною. 3. Договірні лінії, які обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим суспільним потребам у перевезеннях по
встановлених маршрутах, і кожне призначене авіапідприємство
повинно мати першочерговою метою надання такої ємності, яка при
розумному коефіцієнті завантаження відповідала б існуючим та
обгрунтовано передбачуваним потребам у перевезеннях пасажирів,
вантажу і пошти між територіями обох Договірних Сторін. 4. Перевезення, що здійснюються призначеним авіапідприємством
відповідно до цієї Угоди, повинні відповідати загальному принципу,
згідно з яким ємність буде залежати від: а) потреб у перевезеннях між країнами, у яких починаються та
закінчуються перевезення; б) потреб у перевезеннях того району, через який проходить
авіалінія, та в) потреб у транзитних перевезеннях. 5. Розклад руху по договірних лініях буде подаватися
авіаційним властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш
ніж за тридцять (30) днів до передбачуваної дати його введення. У
деяких випадках цей строк може бути скорочений за погодженням
згаданих властей. 6. Будь-які наступні зміни затвердженого розкладу
призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони будуть
подаватися авіаційним властям іншої Договірної Сторони для
затвердження.
Стаття 10
Тарифи
1. Тарифи, котрі повинні застосовуватися призначеним
авіапідприємством однієї Договірної Сторони за перевезення на
територію іншої Договірної Сторони або з неї, встановлюються на
розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи
інтереси споживачів, експлуатаційні видатки, особливості
перевезення, комісійні ставки, розумний прибуток, тарифи інших
авіапідприємств й інші комерційні інтереси, пов'язані з ринком
перевезень. 2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, повинні, по
можливості, погоджуватися між призначеними авіапідприємствами обох
Договірних Сторін, і таке погодження, коли це можливо, повинно
бути досягнуте за допомогою відповідного міжнародного механізму
по координації тарифів. 3. Погоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними властями обох Договірних Сторін, по крайній мірі, за
тридцять (30) днів до передбачуваної дати їх введення. В особливих
випадках цей період може бути скорочений за погодженням із
зазначеними властями. 4. Затвердження тарифів може бути здійснене прискорено. Якщо
авіаційні власті жодної з Договірних Сторін не висловили своєї
незгоди протягом п'ятнадцяти (15) днів після дати подання, тарифи
вважаються затвердженими. У випадку скорочення періоду подання
згідно з пунктом 3 цієї Статті, авіаційні власті можуть
погодитися, відповідно, скоротити період подання повідомлення про
незгоду. 5. Якщо тариф не може бути погоджений відповідно до пункту 2
цієї Статті, або якщо протягом періоду, що застосовується
відповідно до пункту 4 цієї Статті, авіаційні власті однієї
Договірної Сторони надсилають авіаційним властям іншої Договірної
Сторони повідомлення про свою незгоду, авіаційні власті Договірних
Сторін повинні намагатися визначити тариф шляхом його погодження
між собою. 6. Якщо авіаційні власті Договірних Сторін не можуть досягти
згоди з будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 5 цієї
Статті, розбіжність врегульовується відповідно до положень Статті
17 цієї Угоди. 7. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті,
буде залишатися в дії доти, доки не буде затверджений новий тариф.
Первісний строк дії відповідного тарифу може бути подовжений за
погодженням авіаційних властей Договірних Сторін. Однак строк дії
тарифу не подовжується більш ніж на дванадцять (12) місяців після
дати вичерпання строку його дії, якщо це не погоджено авіаційними
властями.
Стаття 11
Мита та процедури
1. Повітряні судна, що експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їх табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
які знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть
звільнятися від сплати мит, зборів або податків після прибуття на
територію іншої Договірної Сторони за умови, що це майно,
матеріали та запаси залишаються на борту повітряного судна до їх
зворотного вивозу. 2. Також будуть звільнятися від сплати таких мит, зборів або
податків, за винятком зборів за надане обслуговування і ремонт: а) бортові запаси, взяті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної
Сторони, та призначені для використання на борту повітряного
судна, котре експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони; б) запасні частини та обладнання, ввезені на територію однієї
Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту
повітряного судна, котре експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони; в) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном, котре експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони, навіть
якщо ці запаси будуть використовуватися на частині маршруту в
межах території Договірної Сторони, де вони прийняті на борт. 3. Матеріали, зазначені в пункті 2 вище, за вимогою однієї з
Договірних Сторін можуть зберігатися під контролем митних властей. 4. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, які
знаходяться на борту повітряного судна, що експлуатується на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної
Сторони тільки за згодою митних властей цієї Договірної Сторони. У
цьому випадку вони можуть бути поставлені під контроль згаданих
властей до моменту, поки вони не будуть вивезені назад або не
отримають іншого призначення відповідно до митних правил. 5. Багаж і вантаж, які прямують прямим транзитом, будуть
звільнені від митних зборів та інших подібних податків. 6. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони включаючи авіаквитки та авіанакладні, а також
рекламні матеріали, які розповсюджуються безкоштовно, будуть
звільнені на території іншої Договірної Сторони від усіх податків
та мит.
Стаття 12
Комерційні можливості
1. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
після попереднього повідомлення авіаційних властей іншої
Договірної Сторони надається право відкрити на території іншої
Договірної Сторони свої представництва. 2. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони
надіється право направити і утримувати на території іншої
Договірної Сторони з дотриманням її законів та правил, що
стосуються в'їзду, мешкання і працевлаштування, свій власний
адміністративний, технічний, комерційний та інший персонал,
необхідний для забезпечення експлуатації договірних ліній. 3. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони на
території іншої Договірної Сторони надається право продажу
авіаперевезень з використанням власних перевізних документів як
безпосередньо, так і через агентів, будь-якій особі у будь-якій
валюті. 4. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення доходів над видатками, що отримані цим
авіапідприємством від експлуатації договірних ліній. 5. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень
угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними Сторонами. У
разі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій угоді
переказ повинен здійснюватися у вільно конвертованій валюті за
офіційним обмінним курсом відповідно до правил валютного обміну,
які застосовуються Договірними Сторонами.
Стаття 13
Авіаційна безпека
1. Відповідно до своїх прав та зобов'язань, що випливають з
міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що прийняте
ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від
актів незаконного втручання є невід'ємною частиною цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав і зобов'язань з
міжнародного права. Договірні Сторони діють відповідно до положень
Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту
повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року
( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу
з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), положень чинних двосторонніх угод між
Договірними Сторонами, а також тих угод, що будуть укладені між
ними в майбутньому. 2. Договірні Сторони будуть подавати одна одній за вимогою
усю необхідну допомогу для запобігання незаконному захопленню
повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим проти
безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони діють відповідно до положень з
авіаційної безпеки та технічних вимог, які встановлюються
Міжнародною організацією цивільної авіації та які визначені як
Додатки ( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у якій
такі положення та вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони
будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації
та експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають
основне місце діяльності на їх території, та експлуатанти
міжнародних аеропортів на їх території діяли згідно з такими
положеннями з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може зажадати від таких експлуатантів повітряних
суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної
безпеки, котрі передбачаються іншою Договірною Стороною щодо
в'їзду, виїзду або перебування в межах її території. Кожна
Договірна Сторона буде забезпечувати вживання необхідних заходів в
межах її території для захисту повітряних суден та перевірки
пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів
перед, та під час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона
також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної
Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у випадку
конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та
екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів. Договірні Сторони
будуть подавати допомогу одна одній шляхом полегшення зв'язку та
прийняття відповідних заходів з метою швидкого та безпечного
усунення таких дій чи їх загрози.
Стаття 14
Розслідування подій
1. Кожна Договірна Сторона приймає на себе зобов'язання
полегшити і подати допомогу повітряному судну іншої Договірної
Сторони та його пасажирам і екіпажу у випадку непередбачених
обставин або події на її території. Така допомога буде подана
будь-якою з Договірних Сторін іншій Договірній Стороні таким же
чином і в тій мірі, як та що подається своєму власному повітряному
судну, пасажирам та екіпажу. 2. У випадку події, непередбаченої обставини, вимушеної
посадки, пошкодження чи зруйнування, що трапилися з повітряним
судном однієї Договірної Сторони, інша Договірна Сторона буде: а) подавати всю можливу допомогу вказаному повітряному судну; б) негайно вживати всіх можливих заходів, щоб подати допомогу
екіпажу і пасажирам, які потерпіли під час події; в) негайно інформувати іншу Договірну Сторону про подію; г) охороняти пошту, багаж та вантаж, які перевозяться на
борту повітряного судна; д) зберігати всі уламки, що уціліли, та записи приладу -
самописця зруйнованого повітряного судна, а також і документацію,
яка знаходиться на борту повітряного судна, та всю допоміжну
документацію, пов'язану з польотом; е) діяти відповідно до положень Додатка 13 ( 995_655 )
Конвенції ( 995_038 ), 3. Договірна Сторона, на території якої трапилася авіаційна
подія, вживе належних заходів для розслідування обставин та причин
події, і за запитом іншої Договірної Сторони дозволить
представникам іншої Договірної Сторони вільний в'їзд на свою
територію, щоб бути присутніми як спостерігачі під час
розслідування події. 4. Договірна Сторона після проведення розслідування
повідомить його результати іншій Договірній Стороні та, за
запитом, перша Договірна Сторона виготовить копії всіх документів,
що стосуються події. Ці копії повинні містити всі необхідні
документи і дані, які відповідають законам та правилам щодо
виконання міжнародних польотів на території Договірної Сторони,
яка проводить розслідування.
Стаття 15
Консультації
Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань, що
стосуються виконання цієї Угоди, між авіаційними властями
Договірних Сторін час від часу будуть проводитися консультації.
Стаття 16
Надання статистичних даних
1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони будуть надавати
за запитом іншій Договірній Стороні періодичні та інші статистичні
дані. 2. Такі статистичні дані повинні містити всю обгрунтовано
необхідну інформацію для визначення обсягу перевезень, здійснених
авіапідприємством по договірних лініях, по пунктах відправлення і
пунктах призначення таких перевезень.
Стаття 17
Врегулювання спорів
1. При виникненні будь-яких розбіжностей між Договірними
Сторонами щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди Договірні
Сторони повинні, у першу чергу, намагатися врегулювати їх шляхом
переговорів. 2. Якщо Договірні Сторони не врегулюють спір шляхом
переговорів, вони можуть передати право вирішення спору іншій
особі чи організації, або за вимогою будь-якої Договірної Сторони
спір може бути винесений на розгляд арбітражу в складі трьох
арбітрів, двоє з яких, призначені кожною з Договірних Сторін,
називають третього. Кожна Договірна Сторона повинна назвати
арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати одержання по
дипломатичних каналах від іншої Договірної Сторони повідомлення з
вимогою арбітражного врегулювання спору, а третій арбітр повинен
бути призначений протягом наступних тридцяти (30) днів. Якщо у
зазначений період будь-яка з Договірних Сторін не призначить свого
арбітра, або не буде названий третій арбітр, Президент Ради
Міжнародної організації цивільної авіації за вимогою однієї зі
Сторін призначає арбітра чи арбітрів, як того вимагає справа. Якщо
Президент є громадянином однієї з Договірних Сторін або з іншої
причини не може виконати цей обов'язок, його заступник повинен
зробити необхідні призначення. Третій арбітр повинен бути
громадянином третьої країни та зобов'язаний діяти як Президент
арбітражу. 3. Якщо тільки інше не погоджено, арбітражний суд визначить
межі своєї юридичної компетенції відповідно до цієї Угоди та
встановить свою власну процедуру. За рішенням суду або на прохання
будь-якої зі Сторін протягом п'ятнадцяти (15) днів після того, як
суд організований повністю, буде скликана конференція з метою
визначення конкретних спірних питань, котрі повинні бути
розглянуті арбітражем, та конкретних процедур, які далі повинні
бути виконані. 4. Якщо тільки інше не погоджено, кожна Сторона подасть
меморандум протягом сорока п'яти (45) днів після того, як суд
організований повністю. Відповіді повинні бути надані через
шістдесят (60) днів. Суд проведе слухання на прохання будь-якої
Сторони чи за своїм розсудом протягом п'ятнадцяти (15) днів після
того, як відповіді надані. 5. Суд винесе рішення у письмовій формі протягом тридцяти
(30) днів після завершення слухань або, якщо слухання проведені,
після дати надання обох відповідей. Суд винесе рішення більшістю
голосів. 6. Сторони можуть зробити запити щодо роз'яснення рішення
протягом п'ятнадцяти (15) днів після його винесення, і роз'яснення
повинно бути надане протягом п'ятнадцяти (15) днів після подання
запиту. 7. Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-яке
рішення, прийняте відповідно до пункту 2 цієї Статті. 8. Видатки арбітражного суду, включаючи винагороду та видатки
судей, будуть розподілені нарівно між Сторонами. Будь-які видатки
Президента арбітражу, пов'язані з процедурами, зазначеними у
пункті 2 цієї Статті, будуть розглядатися як частина видатків
арбітражного суду.
Стаття 18
Внесення змін
1. Якщо одна з Договірних Сторін буде вважати за бажане
змінити умови цієї Угоди, вона може запитати консультації між
авіаційними властями обох Договірних Сторін відносно
передбачуваної зміни. Така консультація повинна розпочатися
протягом шістдесяти (60) днів з дати запиту, якщо тільки авіаційні
власті Договірних Сторін не домовляться про подовження цього
строку. Будь-які погоджені зміни набудуть чинності після їх
підтвердження шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах. 2. Будь-які зміни можуть бути внесені до Додатка шляхом
безпосереднього погодження між авіаційними властями обох
Договірних Сторін.
Стаття 19
Реєстрація
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 20
Строк дії
1. Ця Угода укладена на невизначений строк. 2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди. Таке повідомлення повинно бути одночасно
надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації. Якщо таке
повідомлення отримане, ця Угода втратить чинність через дванадцять
(12) місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату Угодою чинності не
буде відкликано за взаємною згодою до вичерпання цього строку. У
випадку відсутності підтвердження про одержання повідомлення від
іншої Договірної Сторони, воно буде вважатися одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 21
Набуття чинності
Ця Угода набуде чинності з дати, коли Договірні Сторони
повідомлять одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами, що їхні
встановлені правовими нормами процедури виконані.
Стаття 22
Попередні угоди
Після набуття чинності цією Угодою припиняє чинність Угода
між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом
Угорської Народної Республіки про повітряне сполучення від 2
грудня 1968 року у частині, що стосується України.
ВЧИНЕНО в м. Києві 19 травня 1995 року, у двох примірниках,
кожний українською, угорською та російською мовами, причому усі
тексти автентичні. Однак у разі розбіжностей тексту російською
мовою віддається перевага.
За Уряд України За Уряд Угорської Республіки
(підпис) (підпис)
Додаток
1. Призначені Урядом Угорської Республіки авіапідприємства
мають право експлуатувати договірні лінії по таких маршрутах:
Пункти в Угорщині |Проміжні пункти |Пункти в Україні |Пункти за межами ------------------+----------------+------------------+---------------- Будапешт і ще один|будуть погоджені|Київ і ще один |будуть погоджені пункт, котрий буде|у подальшому |пункт, котрий буде|у подальшому визначений у | |погоджений у | подальшому | |подальшому |
_______________
(*) Проміжні пункти і пункти за межами можуть опускатися під
час виконання будь-якого рейсу за умови, що сполучення починається
чи закінчується в Угорщині.
2. Призначені Урядом України авіапідприємства мають право
експлуатувати договірні лінії по таких маршрутах:
Пункти в Україні |Проміжні пункти |Пункти в Угорщині |Пункти за межами ------------------+----------------+------------------+---------------- Київ і ще один |будуть погоджені|Будапешт і ще один|будуть погоджені пункт, котрий буде|в подальшому |пункт, котрий буде|у подальшому визначений у | |погоджений у | подальшому | |подальшому |
_______________
(*) Проміжні пункти і пункти за межами можуть опускатися під
час виконання будь-якого рейсу за умови, що сполучення починається
чи закінчується в Україні.
Примітка:
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити на кожну
договірну лінію з метою її експлуатації тільки одне
авіапідприємство.
2. Використання комерційних прав п'ятої свободи повітря в
проміжному пункті чи пункті за межами є предметом домовленості між
авіаційними властями Договірних Сторін.
3. Подальше визначення пунктів, передбачених цим Додатком,
здійснюється шляхом погодження між авіаційними властями Договірних
Сторін.вгору