Документ 348_044, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.10.1998

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської
Республіки про взаємне визнання та еквівалентність
документів про освіту і наукові ступені, виданих в
Україні та Угорській Республіці
Дата підписання: 27.10.1998 Дата набуття чинності: 27.10.1998
Кабінет Міністрів України та Уряд Угорської Республіки,
далі - "Сторони", з метою встановлення норм взаємного визнання
документів про освіту і наукові ступені та: - враховуючи дружні стосунки між двома державами; - дбаючи про співробітництво в галузі освіти і науки та
розширення різних форм міжнародного співробітництва; - відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Угорської
Республіки про співробітництво в галузі культури, науки та освіти,
укладеної 4 квітня 1995 року; - діючи в дусі Лісабонської Конвенції про визнання навчальних
кваліфікацій від 11.04.1997 року ( 994_308 ), а також беручи до
уваги успіхи, досягнуті державами-членами Ради Європи і ЮНЕСКО у
справі гармонізації міжнародних обмінів студентами та викладачами
вищих навчальних закладів; домовилися про таке:
Стаття 1
Свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 класів),
видані в Україні, та свідоцтва про закінчення 8 класів, видані в
Угорській Республіці, визнаються на території обох Сторін і дають
право на подальшу освіту відповідно до чинного законодавства
кожної із Сторін.
Стаття 2
Особи, які мають атестат про повну загальну середню освіту,
виданий в Україні, можуть продовжити навчання у вищих навчальних
закладах Угорської Республіки, якщо вони принаймні 1 рік
провчилися у вищих навчальних закладах України за програмами, що
передбачають підготовку студентів для здобуття кваліфікації
бакалавра, спеціаліста або магістра, або пройшли підготовку у
відповідних навчальних закладах Угорської Республіки. Видані в Україні дипломи про закінчення вищих навчальних
закладів I - II рівнів акредитації також дають право на
продовження освіти у вищих навчальних закладах Угорської
Республіки. Видані в Угорській Республіці свідоцтва про середню освіту
(атестати зрілості) дають право на вступ до вищих навчальних
закладів II - IV рівнів акредитації (коледжів, академій,
інститутів, університетів) України.
Стаття 3
Дипломи кваліфікованого робітника, видані в Україні, та
свідоцтва середніх спеціальних навчальних закладів і ремісничих
училищ в Угорській Республіці визнаються еквівалентними на
території обох Сторін за умови відповідності терміну навчання і
змісту освіти.
Стаття 4
Дипломи про присвоєння кваліфікації бакалавра, що видаються
за підсумками навчання у вищих навчальних закладах України
протягом 3 - 4 років, і дипломи, що видаються вищими навчальними
закладами Угорської Республіки за підсумками навчання протягом
такого ж терміну, визнаються еквівалентними.
Стаття 5
Дипломи про закінчення навчання у вищих навчальних закладах з
присвоєнням кваліфікації спеціаліста або магістра, видані в
Україні, та дипломи про закінчення навчання у вищих навчальних
закладах з присвоєнням кваліфікації магістра, видані в Угорській
Республіці, визнаються еквівалентними.
Стаття 6
Здобутий в Україні науковий ступінь кандидата наук Угорська
Республіка прирівнює до існуючого в Угорській Республіці
докторського ступеня (PhD), у тому числі до відповідного
докторського ступеня у галузі мистецтв (DLA). Здобуті в Угорській Республіці наукові ступені доктора (PhD
та DLA) Україна прирівнює до існуючого в Україні наукового ступеня
кандидата наук. Рівноцінність кваліфікаційних документів про наукові ступені
встановлюється згідно з чинним законодавством Сторін. Ці ступені вважаються рівноцінними, якщо необхідні для їх
здобуття вимоги, існуючі в одній державі, відповідають аналогічним
вимогам в іншій державі. Власники наукових ступенів доктора (PhD та DLA), здобуті в
Угорській Республіці, мають право в Україні навчатися в
докторантурі та захищати докторські дисертації.
Стаття 7
Укладена в Москві 11 жовтня 1974 року Угода про взаємне
визнання виданих Угорською Народною Республікою і Союзом
Радянських Соціалістичних Республік документів про загальну
середню освіту та здобуття наукових ступенів і надалі зберігатиме
чинність щодо всіх документів про освіту, наукові ступені і
звання, що були одержані в Україні і Угорській Республіці до
набуття чинності цією Угодою.
Стаття 8
Взаємне визнання наявності професійної підготовки,
підтвердженої відповідними свідоцтвами, дипломами, відбувається
відповідно до чинного законодавства Договірних Сторін.
Рівноцінними можуть бути визнані ті види професійної підготовки,
що характеризуються тотожним або подібним рівнем, тривалістю і
змістом навчання. Визнання відповідного рівня освіти або професійної
підготовки, підтвердженої наявними свідоцтвами, дипломами, дає
право на продовження освіти або професійної діяльності на
території країни-партнера згідно з чинним у цій країні
законодавством.
Стаття 9
Сторони інформуватимуть одна одну щодо змін у системах
освіти, назвах і критеріях видачі документів про освіту, а також
всіх можливих змін у вимогах стосовно видачі таких документів і
прикладатимуть зусиль щодо послідовного виконання цієї Угоди. Для обговорення всіх, пов'язаних із цією Угодою випадків, а
також для вирішення питань, пов'язаних із змінами в освітніх
системах та в чинному законодавстві, Сторони створять змішану
комісію, яка працюватиме в міру необхідності, але не рідше одного
разу на рік. Місце і час засідання у кожному конкретному випадку
узгоджуватиметься по дипломатичних каналах.
Стаття 10
Положення цієї Угоди, що стосуються вищої освіти, поширюються
на: - акредитовані вищі навчальні заклади України всіх форм
власності; - вищі навчальні заклади Угорської Республіки, перераховані у
додатку до Закону Угорської Республіки про вищу освіту.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і не обмежена
термінами. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення
лише за згодою обох Сторін.
Стаття 12
Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши
іншій Стороні письмове повідомлення по дипломатичних каналах. Угода втрачає чинність через 30 днів з дати такого
повідомлення. У випадку припинення дії Угоди її положення залишаються
чинними для громадян України і, відповідно, Угорської Республіки,
які прибули на навчання до Угорської Республіки, відповідно, в
Україну, до дати припинення дії цієї Угоди. Документи про освіту, отримані цими особами, визнаватимуться
відповідно до положень цієї Угоди.
Вчинено в м. Будапешті 27 жовтня 1998 року у двох
примірниках, кожний українською та угорською мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Угорської Республіки
(підпис) (підпис)вгору