Документ 350-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2009 р. N 350
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. N 236
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 1999 р. N 236 ( 236-99-п ) "Про затвердження розмірів
плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 288; 2002 р., N 27,
ст. 1261) такі зміни:
1) доповнити пункт 1 постанови ( 236-99-п ) новим абзацом
такого змісту:
"За проходження шлюзами Дніпровського каскаду суден
спеціального та технічного флоту державного підприємства водних
шляхів "Укрводшлях" плата не справляється.";
2) граничні розміри плати за проходження суден шлюзами
Дніпровського каскаду, затверджені зазначеною постановою
( 236-99-п ), викласти в редакції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1999 р. N 236 ( 236-99-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 350)
РОЗМІРИ
плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду
(гривень за одне судно) ------------------------------------------------------------------ | Назва | Модуль судна, куб. метрів | | шлюзу |---------------------------------------------| | | до 2000 | 2001-4000 | 4001-10000|Понад 10000| | |---------+-----------+-----------+-----------| | |зви-|пі- |зви- |піль-|зви- |піль-|зви- |піль-| | |чай-|ль- |чай- |говий|чай- |говий|чай- |говий| | |ний |го- |ний |режим|ний |режим|ний |режим| | |ре- |вий |режим| |режим| |режим| | | |жим |ре- | | | | | | | | | |жим | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Для суден у закордонному плаванні | |----------------------------------------------------------------| |Київський, | 688| 424| 1060| 582| 1378| 738| 1692| 950| |Канівський, | | | | | | | | | |Кременчуцький, | | | | | | | | | |Дніпродзержинський| | | | | | | | | |------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Запорізький |2856|1588| 4234| 2382| 5610| 3174| 6988| 3970| |------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Каховський |1852|1058| 2752| 1588| 3704| 2118| 4660| 2648| |----------------------------------------------------------------| | 2. Для суден у каботажному плаванні | |----------------------------------------------------------------| |Київський, | 214| 158| 318| 214| 424| 268| 476| 318| |Канівський, | | | | | | | | | |Кременчуцький, | | | | | | | | | |Дніпродзержинський| | | | | | | | | |------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Запорізький | 528| 318| 846| 528| 1060| 636| 1378| 846| |------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Каховський | 424| 214| 528| 318| 742| 424| 950| 528| ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: 1. Пільги із внесення плати надаються суднам, що
плавають під прапором України та держав, з якими
укладено міжнародні договори України, що передбачають
надання суднам таких пільг.
2. Розміри плати не включають податок на додану
вартість.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 350
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 880 ( 880-2002-п ) "Про затвердження нових граничних розмірів
плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1261).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.
N 852 ( 852-2003-п ) "Про продовження дії абзацу другого пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 880"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1064).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.
N 670 ( 670-2004-п ) "Про продовження строку дії абзацу другого
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 880" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1419).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2006 р.
N 672 ( 672-2006-п ) "Про продовження строку дії абзацу другого
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 880" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1471).вгору