Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018353
Документ 353-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 353
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 353

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1998 р., № 11, ст. 412; 1999 р., № 11, ст. 437; 2001 р., № 20, ст. 856, № 51, ст. 2282; 2003 р., № 29, ст. 1463; 2014 р., № 2, ст. 32):

1) в останньому абзаці пункту 14 слова “марковані штампом (печаткою)” замінити словами “засвідчені підписом відповідальної особи”;

2) у пункті 21 третє і четверте речення замінити реченням такого змісту: “На зворотному боці цінника повинен бути підпис особи, відповідальної за визначення ціни, і дата.”;

3) у пункті 23 слова “, бухгалтером та скріплюються печаткою” замінити словами “та бухгалтером”;

4) в абзаці другому пункту 25 слова “, скріплюються печаткою” виключити.

2. В абзаці другому пункту 29 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 (Офіційний вісник України 1998 р., № 2, ст. 51; 2009 р., № 17, ст. 516), слова “або невідповідності їх відбитку печатки на товарно-транспортній накладній” виключити.

3. В абзаці другому пункту 35 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 506 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 16, ст. 861), слова “скріплюється печаткою” замінити словами “засвідчується підписом відповідальної особи”.вгору