Про деякі заходи забезпечення народного господарства електроенергією
Постанова Верховної Ради України від 21.10.19933538-XII
Документ 3538-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.10.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про деякі заходи забезпечення народного
господарства електроенергією

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.422 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Припинити дію Постанови Верховної Ради Української РСР від
2 серпня 1990 року "Про мораторій на будівництво нових атомних
електростанцій на території Української РСР" ( 134-12 ).
2. Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України про
продовження експлуатації Чорнобильської АЕС протягом терміну, що
визначається її технічним станом, під контролем Державного
комітету України з ядерної та радіаційної безпеки, Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України та Академії
наук України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, перший і другий
абзаци пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 29 жовтня
1991 року "Про невідкладні заходи у зв'язку з виведенням з
експлуатації Чорнобильської АЕС" ( 1726-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3538-XIIвгору