Документ 36/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про внесення змін і доповнень до деяких указів
Президента України

Внести до указів Президента України такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 Указу Президента України від 14 лютого 1996 року
N 128 ( 128/96 ) "Про державні стипендії видатним діячам науки,
освіти та культури" доповнити частиною другою такого змісту:
"У межах цієї кількості стипендій установити 100 довічних
державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які
досягли сімдесятирічного віку".
2. У Положенні про державні стипендії видатним діячам науки,
освіти та культури, затвердженому Указом Президента України від 13
травня 1996 року N 341 ( 341/96 ):
у пунктах 3 і 4 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у пунктах 4 і 8 слова "Державного комітету України з питань
науки, техніки та промислової політики" замінити словами
"Міністерства України у справах науки і технологій";
пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"У межах цієї кількості стипендій, починаючи з 1 січня 1999
року, Президент України призначає 100 довічних щомісячних
державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва, які
досягли сімдесятирічного віку".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
3. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 січня 1999 року
N 36/99вгору