Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2010360-р
Документ 360-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 березня 2010 р. N 360-р
Київ
Питання реалізації пілотного проекту
впровадження технологій електронного урядування

1. Погодитися з пропозицією Державного комітету
інформатизації щодо реалізації у 2010 році пілотного проекту
впровадження технологій електронного урядування в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування (далі -
пілотний проект) з метою створення організаційно-правових,
науково-технічних та фінансово-економічних умов для розвитку
інформаційного суспільства.
Державному комітетові інформатизації разом з Міністерством
праці та соціальної політики, Міністерством регіонального розвитку
та будівництва, Головним управлінням державної служби, Державним
агентством з інвестицій та інновацій, Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації, Державним комітетом
архівів, Пенсійним фондом України, Державною податковою
адміністрацією, Дніпропетровською та Одеською
облдержадміністраціями, Дніпропетровською та Одеською обласними
радами забезпечити реалізацію пілотного проекту.
2. Взяти до відома, що реалізація пілотного проекту
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених
для утримання розпорядників бюджетних коштів, що забезпечують
реалізацію пілотного проекту, грантів міжнародних організацій та
інших джерел.
3. Основним завданням пілотного проекту є визначення
механізму розв'язання проблем, пов'язаних з:
функціонуванням електронного документообігу;
забезпеченням постійного зберігання електронних документів та
інших електронних інформаційних ресурсів, а також захисту
інформації;
розробленням форматів типових електронних документів органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
підготовкою тимчасового регламенту електронного
документообігу в органах виконавчої влади;
впровадженням єдиних форматів та протоколів електронного
цифрового підпису;
розробленням та впровадженням програмно-апаратних засобів для
забезпечення сумісності систем електронного документообігу органів
державної влади;
створенням та забезпеченням функціонування системи
загальнодержавних класифікаторів і реєстрів, необхідних для
підготовки електронних документів, шляхом інтеграції відповідних
електронних інформаційних ресурсів;
створенням та забезпеченням ведення національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів;
впровадженням програмно-технічного комплексу другої черги
технологічного центру центрального засвідчувального органу;
утворенням резервного акредитованого центру сертифікації
ключів для органів державної влади;
створенням національної системи єдиного часу для
синхронізації інформаційних систем із Всесвітнім координованим
часом (UTC);
впровадженням технології надання адміністративних послуг
через Інтернет органами виконавчої влади і бюджетними установами в
межах їх повноважень;
утворенням за сприяння Міжнародного фонду "Відродження" на
базі державного підприємства "Державний центр інформаційних
ресурсів" національного центру підтримки електронного урядування;
створенням веб-порталу з питань підтримки розвитку
електронного урядування.
4. Державному комітету інформатизації подати до кінця
2010 року Кабінетові Міністрів України:
пропозиції щодо утворення комісії для проведення оцінки
результатів реалізації пілотного проекту;
звіт про результати реалізації пілотного проекту;
проекти нормативно-правових актів щодо поширення досвіду
реалізації пілотного проекту, впровадження в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування технологій електронного
урядування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 49вгору