Документ 365-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 2011 р. N 365
Київ
Про внесення змін до деяких рішень
Уряду з питань обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до рішень Уряду з питань обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 365
ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду з питань обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11
грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80;
1988 р., N 1, ст. 1; 1991 р., N 6, ст. 48; ЗП України, 1994 р.,
N 10, ст. 260; 1996 р., N 3, ст. 94):
1) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться
відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження
або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.";
2) підпункти 3 і 4 пункту 46 викласти у такій редакції:
"3) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна
чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного
типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або
неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
4) дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників,
прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, державних або
інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі
коли за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть
здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;".
2. У Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік,
їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682
( 682-2008-п ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про
житловий фонд соціального призначення" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 56, ст. 1885):
1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, беруться на облік
відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх
походження або проживання до встановлення опіки, піклування,
влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу,
заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за
заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів,
адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та
піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, - за їх заявою.";
2) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:
копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі
з їх числа;
довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена
батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку
за місцем її проживання.".вгору