Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Указ Президента України; Структура від 27.01.201537/2015
Документ 37/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2016, підстава - 171/2016

Указ
Президента України

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 171/2016 від 25.04.2016}

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» постановляю:

1. Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць.

{Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}

3. Внести до Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при Президентові України» зміну, виключивши абзац четвертий статті 2.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 квітня 2014 року № 406 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»;

пункт 2 статті 5 Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при Президентові України».

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розпису Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим Указом.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 січня 2015 року
№ 37/2015труктура Апарату Ради національної безпеки і оборони України втратила чинність на підставі Указу Президента № 171/2016 від 25.04.2016}вгору