Документ 3709-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та доповнень до Закону
України "Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.11 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3711-XII ( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49,
ст.682) такі зміни та доповнення: а) у частині четвертій статті 24 цифри і слова "100 тисяч
карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 1250
мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної
заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного
товариства"; б) у частині першій статті 52 цифри і слова "50 тисяч
карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 625
мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної
заробітної плати, діючої на момент створення товариства з
обмеженою відповідальністю"; в) доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту: "Забороняється використовувати для формування статутного
фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3709-XIIвгору