Про Національне бюро розслідувань України
Указ Президента України від 24.04.1997371/97
Документ 371/97, поточна редакція — Редакція від 30.09.1998, підстава - 1078/98

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національне бюро розслідувань України

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/98 ( v010p710-98 ) від 06.07.98 )
( В редакції Указу Президента N 815/98 від 23.07.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1078/98 від 30.09.98 )

З метою зміцнення національної безпеки держави, забезпечення
належного захисту конституційних прав і свобод людини і
громадянина, посилення боротьби зі злочинністю, особливо з її
організованими формами, відповідно до пунктів 1 і 15 статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національне бюро розслідувань України як
центральний орган виконавчої влади.
2. Визначити, що основними завданнями Національного бюро
розслідувань України є: проведення відповідно до законодавства України досудового
слідства та оперативно-розшукових заходів у особливо складних
кримінальних справах про злочини, які становлять підвищену
суспільну небезпеку; проведення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення
і усунення причин та умов, що сприяють корупції та вчиненню інших
небезпечних злочинів, прогнозування динаміки злочинності в
суспільстві.
3. Національне бюро розслідувань України очолює Директор,
якого призначає на посаду Президент України за поданням
Прем'єр-міністра України. Повноваження Директора припиняє
Президент України. Директор Національного бюро розслідувань України має першого
заступника і заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади в установленому порядку.
4. Склад, чисельність працівників, штатний розпис
Національного бюро розслідувань України та його місцевих
структурних підрозділів визначаються в порядку, встановленому
законодавством.
5. Національне бюро розслідувань України формується з
працівників існуючих оперативних і слідчих підрозділів
правоохоронних органів, військовослужбовців тощо. Умови прийняття
на роботу до Національного бюро розслідувань України визначаються
Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 5 в редакції Указу
Президента N 1078/98 від 30.09.98 )
6. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
оборони України та Службі безпеки України надати необхідну
допомогу Національному бюро розслідувань України у вирішенні
поставлених перед ним завдань та створенні відповідних умов для
його роботи.
7. Установити, що Національне бюро розслідувань України
здійснює проведення досудового слідства і оперативно-розшукових
заходів після внесення у встановленому порядку змін і доповнень до
відповідних законодавчих актів.
8. Кабінету Міністрів України: здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням
Національного бюро розслідувань України, розміщенням, фінансовим,
матеріально-технічним та іншим забезпеченням його діяльності; визначити умови роботи працівників Національного бюро
розслідувань України, оплати їх праці з урахуванням її
інтенсивності та складності, обов'язкового страхування,
медичного, соціально-побутового та інших видів забезпечення, а
також порядок присвоєння їм спеціальних звань; ( Абзац третій
статті 8 в редакції Указу Президента N 1078/98 від 30.09.98 ) вирішити питання щодо фінансування Національного бюро
розслідувань України, починаючи з 1998 року, з Державного бюджету
України окремим рядком.
9. Міністерству юстиції України разом з Державним комітетом
статистики України та за участю Національного бюро розслідувань
України визначити порядок його статистичної звітності.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 квітня 1997 року
N 371/97вгору