Документ 3710-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.1994. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.480 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
У частині першій статті 17 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991
р., N 49, ст.682) слова "аудиторськими службами" замінити словами
"аудиторськими організаціями".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3710-XIIвгору