Документ 3736-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 13 Закону України
"Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.171 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 13 Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану" ( 2398-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) такі зміни:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Підставою для проведення державної реєстрації народження
дитини є визначені центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я документи, що підтверджують факт народження.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я
документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони
здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад
охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що
підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок утворення медичної консультаційної комісії та
положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони здоров'я.
Медична консультаційна комісія видає документ про народження
у разі встановлення факту народження жінкою дитини.
За відсутності документа закладу охорони здоров'я або
медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження,
підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного
стану є рішення суду про встановлення факту народження";
2) частину дев'яту виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2011 року
N 3736-VIвгору