Документ 376_042, чинний, поточна редакція — Затвердження від 15.09.2010, підстава - 837-2010-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 09.02.2011. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Держави Ізраїль про відмову від візових вимог
для осіб, які користуються паспортами громадянина
або службовими паспортами України
та Держави Ізраїль

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 837 ( 837-2010-п )
від 15.09.2010 }

Дата підписання: 21.07.2010 Дата затвердження Україною: 15.09.2010 Дата набрання чинності для України: 09.02.2011
Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Ізраїль (далі -
Сторони),
бажаючи далі розвивати дружні відносини, що існують між двома
державами,
прагнучи до спрощення порядку поїздок громадян обох держав,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Громадяни держави однієї Сторони, які користуються
дійсними паспортами громадянина або службовими паспортами, що
дають право на перетинання кордону (далі - паспорти), можуть
в'їжджати на територію держави іншої Сторони, проїжджати через неї
або перебувати на ній без отримання візи протягом дев'яноста (90)
днів за строк, що становить сто вісімдесят (180) днів.
2. Громадяни держави однієї Сторони, які мають намір
перебувати на території держави іншої Сторони протягом строку, що
перевищує дев'яносто (90) днів, або влаштуватися на роботу чи
зайнятися комерційною діяльністю на її території, повинні отримати
візу відповідно до законодавства держави перебування.
3. До громадян кожної держави, які користуються дійсними
службовими паспортами й виконують офіційні функції в іншій державі
як члени персоналу дипломатичної або консульської установи, та до
членів їхніх сімей, які становлять частину їхніх домочадців,
висувається вимога, згідно з якою вони повинні отримати необхідний
дозвіл від компетентних органів іншої держави протягом тридцяти
(30) днів з дати свого в'їзду.
Стаття 2
Кожна Сторона зберігає за собою право відмовити у в'їзді
громадянам держави іншої Сторони, яких вона може визнати
небажаними, або скоротити строк перебування таких громадян.
Стаття 3
Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію
держави іншої Сторони відповідно до цієї Угоди, перебуваючи на
території держави іншої Сторони, зобов'язані дотримуватися
законодавства держави перебування.
Стаття 4
1. Сторони обмінюються зразками паспортів дипломатичними
каналами не пізніше тридцяти (30) днів з дати підписання цієї
Угоди.
2. Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про
введення нових паспортів або про внесення змін до існуючих
паспортів й обмінюються зразками нових або змінених паспортів, а
також інформацією про їхню застосовність не пізніше ніж за
тридцять (30) днів до їхнього введення або набрання чинності
змінами.
Стаття 5
1. Громадяни держави однієї зі Сторін, паспорти яких були
зіпсовані, загублені або вкрадені на території держави іншої
Сторони, негайно повідомляють про це дипломатичному представництву
або консульській установі держави свого громадянства, а також
компетентним органам держави перебування.
2. Дипломатичне представництво або консульська установа
держави їхнього громадянства видає своїм громадянам новий паспорт
або тимчасовий документ, що посвідчує особу й дає право на
повернення до держави їхнього громадянства. У таких випадках
громадяни держав Сторін залишають територію держави перебування
без отримання віз.
Стаття 6
Громадяни держави однієї Сторони, які не мають можливості
залишити територію держави іншої Сторони в строк, зазначений в
статті 1 цієї Угоди, унаслідок обставин нездоланної сили, що може
бути підтверджене документами або в інший спосіб, можуть
звернутися з проханням про продовження дозволу на перебування на
строк, необхідний для виїзду з її території відповідно до
законодавства держави перебування.
Стаття 7
У виняткових випадках з причин охорони громадського порядку,
національної безпеки та охорони здоров'я населення Сторони мають
право зупинити, цілком або частково, застосування цієї Угоди.
Сторона, що приймає таке рішення, інформує іншу Сторону
дипломатичними каналами про вжиті заходи принаймні за сорок вісім
(48) годин до набрання ним чинності. Таке зупинення триває не
більше тридцяти (30) днів. У подальшому його може бути продовжено
або відновлено за згодою Сторін.
Стаття 8
Припинення або зупинення дії цієї Угоди не зачіпає прав та
зобов'язань громадян держав Сторін, що виникли до припинення або
зупинення дії цієї Угоди.
Стаття 9
1. Ця Угода набирає чинності через дев'яносто (90) днів з
дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності.
2. Ця Угода є чинною доти, доки одна зі Сторін не повідомить
письмово іншій Стороні дипломатичними каналами про свій намір
припинити її дію. У такому разі ця Угода припиняє свою дію через
дев'яносто (90) днів з дати отримання такого повідомлення іншою
Стороною.
Підписано в м. Єрусалим 21 липня 2010 року, який відповідає
10 ав 5770 року, українською мовою, мовою іврит й англійською
мовою, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу
матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Держави
України Ізраїль (підпис) (підпис)вгору