Документ 3771-XII, поточна редакція — Прийняття від 23.12.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) з 1 липня 1994 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" чинні
акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після
введення його в дію; заявки на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року,
розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому
відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з
законодавством, що діяло на дату подання заявки; чинні свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, видані
відповідно до законодавства, що діяло до 1 липня 1994 року,
прирівнюються щодо правового режиму до свідоцтв на знаки для
товарів і послуг, виданих згідно з цим Законом; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі
невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним
законодавством, що діяло на дату подання заявки; Кабінет Міністрів України може встановлювати на підставі
міждержавних угод інший порядок реалізації прав, ніж той, що
передбачений пунктом 2 статті 4 цього Закону; до створення відповідного довідково-пошукового апарату
українською мовою матеріали щодо одержання свідоцтв України можуть
подаватися російською мовою.
4. Кабінету Міністрів України: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни
і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону; відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені
цим Законом; забезпечити до 1 липня 1997 року створення
довідково-пошукового апарату, необхідного для застосування цього
Закону.
Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 23 грудня 1993 року
N 3771-XIIвгору