Про Державний бюджет України на 1999 рік
Закон України; Бюджет від 31.12.1998378-XIV
Документ 378-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.12.2000, підстава - 2120-III


     Установити, що закупівля сільськогосподарської  продукції  та 
продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також інших бюджетних
установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і
продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників
на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами. ( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за
рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону
в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на
додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування
не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України
податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями
частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця
покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету
України.
Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету
України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково
зараховуються надходження від Державного комітету України по
матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також
недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за
нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати
за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на
природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та
інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України,
яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі
2.800.115 тис. гривень. ( Частина перша статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7
цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя)
бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:
(тис. гривень)
Автономна Республіка Крим 127.296
області:
Вінницька 177.033 Волинська 130.972 Дніпропетровська 354.477 Донецька 351.451 Житомирська 186.335 Закарпатська 97.174 Запорізька 294.470 Івано-Франківська 144.575 Київська 392.030 Кіровоградська 121.280 Луганська 425.024 Львівська 350.656 Миколаївська 113.469 Одеська 233.622 Полтавська 225.048 Рівненська 106.988 Сумська 123.844 Тернопільська 149.382 Харківська 250.000 Херсонська 84.258 Хмельницька 185.544 Черкаська 193.471 Чернівецька 48.903 Чернігівська 186.043
міста: Київ 302.613 Севастополь 94.157
( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно
для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для
розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та
пільгах населенню.
Фінансування субвенцій з Державного бюджету України
проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині
першій цієї статті Закону.
Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть
плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів,
видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.
Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і
теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними
установами.
Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій
відповідним бюджетам.
Дотації, які надаються з Державного бюджету України
республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним,
міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим
бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету
іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються
у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей
бюджету.
Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження
до Державного бюджету України (включаючи податок на додану
вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів,
що надходять на рахунки розташованих на території відповідних
регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки
з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються
управліннями Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
Перерахування дотацій з Державного бюджету України
здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих
бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.
Перерахування дотацій з Державного бюджету України до
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим
Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
Управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять
перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів
Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком
"Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на
бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових
управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з
визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань
від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не
більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної
суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та
міського (міста Севастополя) бюджетів.
Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця
припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний
рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних
та Севастопольського міського фінансових управлінь.
Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного
перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту
Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього
Закону. Головне управління Державного казначейства України
контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та
надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа
місяця, наступного за звітним.
У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та
місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної
статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства
України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного
фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня
поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного
бюджету України.
II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.
2. Кабінету Міністрів України:
при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію
Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення
загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення
законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої
діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних
депутатів України;
виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на
безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис.
гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних
клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000
тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії
медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування
дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;
виділити за рахунок видатків на здійснення заходів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень
для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової
українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50
відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від
підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;
визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього
Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном
погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення
розрахунків за кредитами;
вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів
в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги,
визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування
інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі
538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275
тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування
на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним
фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.) - на додаткове
фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних
програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті
24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ); ( Абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
при здійсненні розподілу державних централізованих
капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і
військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи у сфері національної оборони, закупівлю
сільськогосподарської техніки (у сумі 565.000 тис. грн.),
підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000
тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі
20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000
тис. грн.);
при визначенні спрямування коштів на погашення
заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення
заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами
захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу
України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000
тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового
конденсату та природного газу;
при розподілі видатків Державного бюджету України на
геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень
необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у
східних і південних областях України та Автономній Республіці
Крим;
при розподілі видатків Державного бюджету України на
протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для
фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та
налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин;
визначити джерела і додатково до затверджених Законом
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів
виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування
вугільної галузі; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
здійснити погашення заборгованості підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис.
гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести
відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999
рік; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
забезпечити відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на
часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким
призначенням: ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
місцевих бюджетів; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно
із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
Державного бюджету України; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом
згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України
не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються
за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування
джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами. ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 378-XIV

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1999 рік
за функціональною класифікацією
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |Поточні видатки | Капітальні Код | Назва функції | Всього|----------------------| видатки | | |Всього | з них: | | | | |оплата праці| ------------------------------------------------------------------------------------------------ 010000 Державне управління 1063667,8 1014606,5 621169 49061,3
010100 Функціонування законодавчої влади 70989,8 53695,2 21527 17294,6
010101 Апарат Верховної Ради України 37193 25494 9714 11699
010103 Забезпечення діяльності народних 10916 10916 6202 депутатів
010104 Апарат Рахункової палати 7932,3 3239,1 1448,4 4693,2
010105 Інші видатки 12541,5 11691,1 2810,1 850,4
010106 Діяльність Уповноваженого Верховної 2407 2355 1352,5 52 Ради України з прав людини
010200 Функціонування виконавчої влади 419626,7 403668,7 227301,4 15958
010201 Апарат Кабінету Міністрів України 29248,6 21568 5290,2 7680,6
010203 Апарат міністерств, інших 212311,9 204034,5 120188,9 8277,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010204 Місцеві державні адміністрації 178066,2 178066,2 101822,3
010300 Утримання Президента України та 25188,6 18655,6 5480,5 6533 його апарату
010400 Утримання фінансових і фіскальних 515415,8 507155,1 361437,5 8260,7 органів
010401 Державна податкова служба в Україні 373036,9 373036,9 276428,3
010403 Державна контрольно-ревізійна 29272,7 29272,7 19950,1 служба в Україні
010405 Державне казначейство України 36562,9 35465,5 19865,1 1097,4
010407 Митна служба України 67285,7 67285,7 45194
010409 Витрати на комп'ютеризацію 9257,6 2094,3 7163,3 Держказначейства та інших фінансових
органів
010500 Загальне планування і статистичні 13118,3 13118,3 4462,1 служби
010501 Проведення статистичних досліджень 12158,3 12158,3 4462,1 і переписів
010502 Ведення записів щодо сімейних 960 960
бюджетів
010600 Інші видатки на загальнодержавне 19328,6 18313,6 960,5 1015 управління
010601 Виготовлення орденів, медалей, 1906,5 1906,5
документів до них
010604 Утримання Пробірної палати України 1907,1 1907,1 804,5
010605 Утримання Центру правової реформи і 310,4 295,4 91 15 законопроектних робіт
010606 Утримання Фонду сприяння становленню 172,6 172,6 65 місцевого та регіонального
самоврядування
010607 Видатки на паспортизацію населення 15032 14032 1000 України
020000 Судова влада 132000 110545,6 49910,2 21454,4
020001 Конституційний Суд України 12170 4980 1629,6 7190
020002 Верховний Суд України 14215 8694,3 2724,4 5520,7
020003 Обласні суди 18070 16770 8253,5 1300
020004 Районні (міські) суди 63820 61259,5 28018,5 2560,5
020005 Вищий арбітражний суд України 3050 2199,3 1018,5 850,7
020006 Арбітражні суди 13780 11020 5437,1 2760
020007 Військові суди 3970 3397,5 2069,2 572,5
020100 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700
020101 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700
030000 Міжнародна діяльність 549541,8 488154,8 89065,5 61387
030100 Міжнародне співробітництво 495490,8 434103,8 89061 61387
030101 Внески до бюджету ООН, органів і 200776 200776
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030102 Утримання дипломатичних представництв 236488 212661 89061 23827 України за кордоном
030103 Придбання за кордоном у державну 37560 37560 власність України приміщень для
розміщення дипломатичних представництв
України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 18951,4 18951,4
за кордон працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати неторгівельного 1715,4 1715,4
характеру
030200 Реалізація міжнародних угод 54051 54051 4,5
030201 Внески до міжнародних фінансових
організацій 42791 42791
030202 Внески до установ і організацій СНД 5150 5150
030204 Протокольні заходи, пов'язані з 5000 5000
офіційними візитами
030205 Фінансування діяльності 820 820
міжурядових двосторонніх комісій
030206 Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду 290 290 4,5
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння 511225,1 511225,1
науково-технічному прогресу
040100 Фундаментальні дослідження 236990,1 236990,1
040101 Фундаментальні дослідження 227686,1 227686,1
наукових установ
040102 Державний фонд фундаментальних 9304 9304
досліджень
040200 Розробка перспективних технологій 274235 274235
і пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу
040201 Фінансування пошукових та прикладних 136084 136084
розробок
040202 Фінансування наукової частини 39142 39142
державних, міжгалузевих та галузевих
програм
040203 Фінансування державних контрактів 32638 32638
040204 Державні і міждержавні 59768 59768
науково-технічні програми
040205 Фінансування наукових розробок з 4703 4703
проблем стандартизації, сертифікації
та еталонної бази
040206 Державні премії України та Державні 1900 1900
стипендії в галузі науки і техніки
050000 Національна оборона 1700255,6 1672455,6 819151,9 27800
050100 Утримання Збройних Сил України 1441133,6 1441133,6 806030
050200 Закупівля озброєння та військової 100000 100000
техніки
050300 Капітальне будівництво 33000 8000 25000
050301 Капітальне будівництво і придбання 8000 8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України
050302 Будівництво житла для 25000 25000 військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і 65000 65000
дослідно-конструкторські роботи
050500 Інші видатки в галузі оборони 51902 49102 12616,3 2800
050501 Участь в міжнародних заходах по 20000 20000 8204 підтримці миру
050502 Національний координаційний центр 450 450 182,3 адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас
050503 Утримання Генеральної військової 285 285 230 інспекції при Президентові України
050504 Фінансування заходів щодо ліквідації 3950,1 1150,1 2800 стратегічних озброєнь
050505 Підготовка призовників для 12216,9 12216,9 4000 Збройних Сил України та інших
військових формувань в навчальних
організаціях Товариства сприяння
обороні України
050507 Забезпечення живучості та 15000 15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів
050600 Мобілізаційна підготовка галузей 9220 9220 505,6 народного господарства
060000 Правоохоронна діяльність та 1653421,4 1623973,9 980440,4 29447,5 забезпечення безпеки держави
060100 Органи внутрішніх справ 543300 543300 414300
060101 Матеріально-технічне забезпечення 7000 7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
060102 Підрозділи органів внутрішніх справ 525970 525970 406330
060108 Паспортно-реєстраційна та міграційна 10330 10330 7970 робота
060200 Внутрішні війська Міністерства 78000 78000 47482 внутрішніх справ України
060201 Поточне утримання внутрішніх військ 78000 78000 47482 МВС України
060300 Прокуратура 81480 75290 45600 6190
060400 Кримінально-виправна система 215000 212500 97904 2500
060401 Установи і підприємства Державного 215000 212500 97904 2500 департаменту України з питань
виконання покарань
060500 Прикордонні війська України 174750 174750 72311
060501 Утримання Прикордонних військ 174750 174750 72311 України
060600 Служба безпеки України 238350 229378 125852,4 8972
060601 Поточне утримання Служби безпеки
України 224350 219350 125000 5000
060602 Антитерористичний центр Служби 11000 7028 852,4 3972 безпеки України
060603 Матеріально-технічне забезпечення 3000 3000
спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю
060700 Пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5
060701 Державна пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5
060800 Національна гвардія України 65040 65040 35000
060801 Поточне утримання підрозділів 65040 65040 35000 Національної гвардії України
060900 Департамент спеціальних 79000 78850 31474 150 телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки
України
061000 Інші правоохоронні органи 88501,4 77788,4 41007 10713
061001 Управління державної охорони 18501,4 18501,4 11800
061004 Зведений бюджет розвідувальних 50000 45104 20907 4896 органів
061006 Національне бюро розслідувань 20000 14183 8300 5817
070000 Освіта 1480877,3 1448710,1 710703,3 32167,2
070100 Дошкільна освіта 51709,8 51021,5 22565,2 688,3
070101 Дошкільні заклади освіти 51709,8 51021,5 22565,2 688,3
070200 Загальна середня освіта 723,5 723,5 338,9
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. 723,5 723,5 338,9 школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
070300 Заклади освіти для громадян, які 8940,8 8840,8 3809,6 100 потребують соціальної допомоги та
реабілітації
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, 8940,8 8840,8 3809,6 100 загальноосвітні санаторні
школи-інтернати
070400 Позашкільна освіта 36468,4 33482,7 4909,7 2985,7
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 36468,4 33482,7 4909,7 2985,7 із позашкільної роботи з дітьми
070500 Професійно-технічна освіта 299404,3 292462,5 129374,2 6941,8
070501 Професійно-технічні заклади освіти 297282,5 290396,7 128583,8 6885,8
070502 Професійно-технічні училища 2121,8 2065,8 790,4 56 соціальної реабілітації
070600 Вища освіта 992072,9 972550,4 532692 19522,5
070601 Вищі заклади освіти I та II 192431,9 190702,9 104204,5 1729 рівнів акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 799641 781847,5 428487,5 17793,5 рівнів акредитації
070700 Післядипломна освіта 33934,6 32158,1 12761,4 1776,5
070701 Заклади післядипломної освіти 26897,2 25120,7 12173,3 1776,5 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 7037,4 7037,4 588,1 освіти
070800 Інші заклади та заходи в галузі 57623 57470,6 4252,3 152,4 освіти
070801 Придбання підручників 33400 33400
070802 Методична робота, інші заходи по 22381,5 22229,1 3109,3 152,4 народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії 454,8 454,8 280,8
070806 Інші заклади освіти 1386,7 1386,7 862,2
080000 Охорона здоров'я 580634,4 531379,9 170383,7 49254,5
080100 Лікарні широкого профілю 140781,8 138529,5 65658,5 2252,3
080101 Лікарні 140781,8 138529,5 65658,5 2252,3
080200 Спеціалізовані медичні заклади 253494,4 231853 69254,5 21641,4
080201 Спеціалізовані лікарні та інші 69032,5 65737,7 24070,8 3294,8 спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080202 Клініки науково-дослідних інститутів 131431,7 114281,8 32455 17149,9
080203 Пологові будинки 947,1 947,1 494,6
080204 Санаторії для хворих туберкульозом 28243,2 27819,5 5546 423,7
080205 Санаторії для дітей та підлітків 20249,3 20026,3 4969 223 (нетуберкульозні)
080208 Станції переливання крові 999,9 999,9 550,5
080209 Станції швидкої та невідкладної 2590,7 2040,7 1168,6 550 медичної допомоги
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 21404,5 21035,5 9300,5 369 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому 2644,7 2580,7 963,5 64 числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
080500 Загальні і спеціалізовані 4928,1 4744 1818,8 184,1 стоматологічні поліклініки
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 1460,2 1460,2 940,3
080700 Санітарно-епідеміологічна служба 21461,1 21135,9 6711,5 325,2
080701 Санітарно-епідеміологічні станції 15461,1 15135,9 6711,5 325,2
080703 Заходи по боротьбі з епідеміями 6000 6000
081000 Інші заклади в галузі охорони 134459,6 110041,1 15736,1 24418,5 здоров'я
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 134459,6 110041,1 15736,1 24418,5
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2210476,7 2196456,4 562,1 14020,3
090100 Виплата пенсій та допомоги 876003 876003
090101 Кошти бюджету, що передаються до 741015 741015
Пенсійного фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям
090102 Кошти бюджету, що передаються до 134988 134988
Пенсійного фонду України на
розмежування джерел фінансування
пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами
090400 Інші види соціальної допомоги 62768,6 59748,3 367,1 3020,3
090404 Грошова допомога біженцям 50 50
090408 Програма протезування 1901 1901
090409 Утримання стаціонарів при протезуванні 1885,8 1725,5 367,1 160,3
090410 Кошти на виплату заборгованості 50000 50000
з регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
090412 Інші видатки 8931,8 6071,8 2860
090500 Пенсії військовослужбовцям та 1120000 1120000
особам начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ
091000 Кошти з бюджету, що передаються до 110000 110000
Фонду України соціального захисту
інвалідів
091100 Молодіжні програми 9000 9000
091106 Інші видатки 9000 9000
091200 Інші заклади та заходи в галузі 32705,1 21705,1 195 11000 соціальної політики
091201 Заходи, пов'язані з поверненням 20000 9000 11000 кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були
незаконно депортовані з України
091205 Утримання пунктів тимчасового 260,5 260,5 25 розміщення біженців
091208 Будинки-інтернати агропромислового 544,6 544,6 170 комплексу
091209 Фінансова підтримка громадських 11900 11900
організацій інвалідів і ветеранів
100000 Житлово-комунальне господарство 23863,5 20222 3641,5
100100 Житлове господарство 23773,5 20132 3641,5
100104 Відомчий житловий фонд (капітальний 3641,5 3641,5 ремонт)
100105 Видатки на утримання об'єктів 20000 20000
соціальної сфери непрацюючих
вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної
власності
100106 Операційні видатки 132 132
100200 Комунальне господарство 90 90
100203 Благоустрій міст 90 90
110000 Культура і мистецтво 164000 129715,5 8527,3 34284,5
110100 Мистецтво 108173,5 76303,5 41,7 31870
110101 Творчі спілки 2687 2687
110102 Театри 20470 14520 5950
110103 Філармонії, музичні колективи і 83516,5 59096,5 41,7 24420 ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
110104 Видатки на заходи, передбачені 1500 1500 державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
110200 Культура 35336,9 34022,4 7100,5 1314,5
110201 Бібліотеки 15315,9 15288,4 2698,8 27,5
110202 Музеї і виставки 9908 9605 1909 303
110203 Заповідники 7188 6304 1048,1 884
110204 Палаци і будинки культури, клуби та 2882 2782 1444,6 100 інші заклади клубного типу
110205 Школи естетичного виховання дітей 43 43
110300 Кінематографія 13600 13600
110400 Архівна справа 2722 2472 950,8 250
110401 Державні архівні установи 2722 2472 950,8 250
110500 Інші заходи та заклади в галузі 4167,6 3317,6 434,3 850 мистецтва і культури
110501 Державні премії України в галузі
літератури та мистецтва 165 165
110502 Інші культурно-освітні заклади та 4002,6 3152,6 434,3 850 заходи
120000 Засоби масової інформації 161003,5 147953,5 19914,6 13050
120100 Телебачення і радіомовлення 141018,5 127968,5 19914,6 13050
120200 Преса 11340 11340
120201 Періодичні видання (газети 11340 11340
та журнали)
120300 Книговидання 5145 5145
120301 Видавництва 5145 5145
120400 Інші засоби масової інформації 3500 3500
130000 Фізична культура і спорт 81700 67398,1 19350,6 14301,9
130100 Здійснення заходів з фізичної 52310 38328,6 6130,4 13981,4 культури і спорту
130101 Утримання національних збірних команд 12429,6 11388,6 5492 1041
130102 Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань 10011,6 9951,6 60
130103 Підготовка і участь національних 7322 7272 50 збірних команд України в
Олімпійських та Параолімпійських
іграх
130104 Видатки на утримання центрів з 252,7 241,7 27 11 інвалідного спорту і
реабілітаційних шкіл
130105 Проведення навчально-тренувальних 1970 1839 131 зборів і змагань та заходів з
інвалідного спорту
130106 Проведення заходів з нетрадиційних 2056,6 1998,6 58 видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130107 Утримання та навчально-тренувальна 1630,7 1630,7 417,3 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130108 Утримання апарату управління 814,8 793,4 194,1 21,4 фізкультурно-спортивних організацій
130109 Капітальний ремонт, оснащення, 11500 11500 придбання обладнання та інвентаря
для баз Олімпійської підготовки
130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 1752 1752
130112 Інші видатки 2570 1461 1109
130200 Державна підтримка громадських 29390 29069,5 13220,2 320,5 організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості
130201 Проведення навчально-тренувальних 6317,1 6317,1
зборів і змагань
130202 Проведення заходів з нетрадиційних 300 300
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203 Утримання та навчально-тренувальна 14359,7 14219,7 9396,8 140 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204 Утримання апарату управління 3028,4 2999,9 1944,6 28,5 фізкультурно-спортивних організацій
130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 3434,8 3282,8 907,6 152
130206 Інші видатки 1950 1950 971,2
140000 Промисловість та енергетика 2105664,5 2105664,5
140100 Паливно-енергетичний комплекс 1596000 1596000
140104 Видатки, пов'язані з 421000 421000
реструктуризацією вугільної
промисловості
140105 Утримання державної воєнізованої 45000 45000
гірничорятувальної служби
140106 Державна підтримка вугледобувних 1100000 1100000
підприємств
140112 Утримання зупинених блоків ЧАЕС 30000 30000
140200 Конверсія та розвиток підприємств 90000 90000
оборонного та машинобудівного
комплексів
140201 Видатки на фінансування заходів з 35000 35000
конверсії підприємств оборонного
комплексу і створення нових видів
цивільної продукції
140202 Кошти на розвиток вітчизняного 45000 45000
сільськогосподарського
машинобудування
140203 Спеціальні видатки Мінпромполітики 10000 10000
140300 Відтворення мінерально-сировинної 383664,5 383664,5
бази
140301 Геологорозвідувальні роботи, що 381885 381885
фінансуються за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140302 Геологорозвідувальні роботи на 360,6 360,6
пошук золота за рахунок бюджетних
коштів
140303 Роботи по вивченню газоносності, 1418,9 1418,9
розробці методів дегазації
вугільних пластів, вирішенню
проблем пошуку, використанню метану
140400 Інші галузі промисловості 36000 36000
140402 Консервація потужностей з 4000 4000
виробництва важкої води та інших
об'єктів на підприємствах
Мінпромполітики
140403 Видатки на реструктуризацію 30000 30000
залізорудних підприємств з
підземного видобутку руди
140405 Видатки на приріст обігових коштів 2000 2000
підприємств
150000 Будівництво 1132496,2 606,2 1131890
150100 Будівництво 1130000 1130000
150101 Капітальні вкладення 1130000 1130000
150200 Архітектура 2496,2 606,2 1890
150201 Реставрація пам'яток архітектури 1890 1890
150202 Розробка схем та проектних рішень 500 500
масового застосування
150203 Операційні видатки-паспортизація, 106,2 106,2
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії по архітектурі
160000 Сільське господарство, лісове 375735,8 363714,1 78592,4 12021,7 господарство, рибальство і
мисливство
160100 Земельні ресурси 24400 24400
160102 Оплата робіт по докорінному 3500 3500
поліпшенню земель
160103 Проведення земельної реформи 20000 20000
160104 Хімічна паспортизація земель 900 900
160200 Водне господарство 129502,6 119502,6 11040 10000
160201 Експлуатація загальнодержавних і 129502,6 119502,6 11040 10000 міжгосподарських державних
меліоративних систем
160300 Сільськогосподарське виробництво 104105,5 104105,5 3104
160302 Державна програма селекції в 32863 32863 3104 тваринництві
160303 Заходи по боротьбі з шкідниками та 2000 2000
хворобами сільськогосподарських
рослин
160304 Протиепізоотичні заходи 39733,6 39733,6
160305 Підтримка виробництва продукції 5000 5000
тваринництва та рослинництва
160306 Фінансування витрат на закладення і 10000 10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками
160307 Державна програма селекції в 11464,9 11464,9
рослинництві
160309 Державна підтримка селянських 3044 3044
(фермерських) господарств
160600 Лісове господарство і мисливство 66208,2 66208,2 44756,1
160700 Риболовецьке господарство 16532,2 15370,5 3426,2 1161,7
160701 Рибогосподарські заходи 2764,3 2764,3 425,7
160702 Аквакультури 1092,5 1092,5
160703 Капітальний ремонт 1022,5 1022,5
160704 Утримання органів рибоохорони 11313,9 11174,7 3000,5 139,2
160705 Селекція в рибництві 339 339
160800 Дослідження і практичні розробки в 1083,5 1083,5
галузі сільського господарства
160802 Розробка проектно-кошторисної 1083,5 1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
160900 Діяльність і послуги в галузі 4653,8 4353,8 300 сільського господарства, лісового
господарства, рибальства і
мисливства, не віднесені до інших
категорій
160901 Фінансування господарств, що 2000 2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах
160902 Фінансування Національного виставкового 300 300 центру
160903 Інші заходи та заклади в галузі 2353,8 2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства
161000 Фінансування бюджетних установ 29250 28690 16266,1 560 агропромислового комплексу
161013 Інші бюджетні установи 29250 28690 16266,1 560 агропромислового комплексу
170000 Транспорт, дорожнє господарство, 275000 274000 5755,2 1000 зв'язок, телекомунікації та
інформатика
170200 Водний транспорт 6520 6520
170201 Українське державне підприємство 6520 6520
"Укрводшлях"
170400 Повітряний транспорт 8400 8400
170401 Державне авіапідприємство "Україна" 8400 8400
170700 Дорожнє господарство 231300 231300
170703 Видатки на фінансування робіт, 231300 231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування
170800 Зв'язок 9060,2 9060,2 4343
170801 Утримання фельдзв'язку 7500 7500 3243
170802 Спецоб'єкти 1560,2 1560,2 1100
170900 Інформатика 10000 10000
170901 Національна програма інформатизації 10000 10000
171000 Діяльність і послуги, не віднесені до 9719,8 8719,8 1412,2 1000 інших категорій
171001 Витрати на утримання засобів 9719,8 8719,8 1412,2 1000 навігаційно-гідрографічного
обладнання
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною 146000 145264,9 25483,9 735,1 діяльністю
180100 Проекти багатоцільового розвитку 112045,2 112045,2 10681,7
180101 Фінансування Загальнодержавної 69953,1 69953,1
(Національної) космічної програми
180102 Утримання Національного центру 32747,7 32747,7 10542,5 управління та випробувань космічних
засобів
180103 Фінансування Національної програми 1308,2 1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану
180104 Державна програма створення служби 1949,2 1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації
180105 Фінансування витрат, пов'язаних з 1850 1850 139,2 функціонуванням антарктичної
станції "Академік Вернадський"
180106 Фінансування Державної програми 2630,3 2630,3
"Гідрографія"
180107 Фінансування міжгалузевих 886,7 886,7
енергозберігаючих заходів
180108 Фінансування спецінформацій 720 720
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням 33954,8 33219,7 14802,2 735,1 загальної економічної політики,
управлінням у галузі
стандартизації, гідрометеорології,
геодезії та контролем за
виробництвом
180201 Фінансування робіт по 349,7 349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації
180204 Фінансування центрів 2128,7 2128,7 1168 стандартизації, метрології і
сертифікації для проведення
державного нагляду
180205 Утримання обласних, міських та 18117,4 17482,3 8660 635,1 інших гідрометеорологічних центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування
180206 Утримання місцевих органів 7391,8 7391,8 4560 Держнаглядохоронпраці
180207 Фінансування робіт з 1438,9 1338,9 414,2 100 хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю
180208 Фінансування топографо-геодезичних 4528,3 4528,3
робіт
190000 Заходи, пов'язані з ліквідацією 1746800 1514875 231925 наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціальним захистом населення
190100 Витрати на соціальний захист 1310099 1310099
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
190101 Виплата компенсацій і надання пільг 854459 854459
190102 Соціальне страхування 203619 203619
190103 Надання пільг по пенсійному 252021 252021
забезпеченню та допомоги
190200 Державні капітальні вкладення 180992 180992
190300 Самостійне переселення громадян з 50933 50933 радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I
постраждалих
190400 Витрати на забезпечення робіт у зоні 129120 129120
відчуження
190401 Здійснення заходів на об'єкті 32000 32000
"Укриття"
190402 Здійснення інших заходів у зоні
відчуження 97120 97120
190500 Інші цільові програми 75656 75656
190501 Комплексне медико-санітарне 32079 32079
забезпечення постраждалого
населення
190502 Екологічне оздоровлення та 23173 23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення
190503 Наукове забезпечення робіт та 17382 17382
інформаційні системи
190504 Контрактна система оплати праці 170 170
190505 Непередбачені витрати (резерв) 852 852
190506 Здійснення окремих заходів 2000 2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
200000 Охорона навколишнього природного 85427 84712,4 18692,9 714,6 середовища та ядерна безпека
200100 Охорона і раціональне використання 37940 37443,4 496,6 водних ресурсів
200200 Охорона і раціональне використання 4600 4600
земель
200300 Створення захисних лісових 9500 9500 5797,4 насаджень та полезахисних лісових
смуг
200400 Охорона і раціональне використання 6900 6900
мінеральних ресурсів
200500 Утримання місцевих природоохоронних 10800 10800 7180 органів
200600 Збереження природно-заповідного фонду 10132 9914 5219,5 218
200700 Інші природоохоронні заходи 300 300
200800 Утримання організацій з ядерної 5255 5255 496 безпеки та інші заходи, спрямовані
на забезпечення державного
регулювання ядерної безпеки
200801 Утримання Головної державної 755 755 496 інспекції по нагляду за ядерною
безпекою
200802 Покриття планових збитків, 4500 4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"
210000 Попередження та ліквідація 91773,9 90273,9 28114,3 1500 надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
210100 Попередження та ліквідація 32232,2 31232,2 2310,1 1000 надзвичайних ситуацій
210102 Утримання головної воєнізованої 1189,5 1189,5 866,5 протифонтанної частини
210103 Фінансування невідкладних заходів 7800 7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"
210104 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13742,7 12742,7 1443,6 1000
210106 Утримання державної 9500 9500
аварійно-рятувальної служби
210200 Війська Цивільної оборони України 59541,7 59041,7 25804,2 500
210201 Утримання військ Цивільної оборони 59541,7 59041,7 25804,2 500 України
220000 Поповнення державних запасів і 416752,1 15397,1 3315,3 401355 резервів
220100 Державні запаси дорогоцінних 1400 45 15,3 1355 металів і каміння
220101 Державний фонд дорогоцінних металів і 1400 45 15,3 1355 дорогоцінного каміння
220200 Державний матеріальний резерв 415352,1 15352,1 3300 400000
220201 Накопичення (приріст) матеріальних 400000 400000 цінностей матеріального резерву
220202 Утримання і розвиток системи 8459 8459 3300 матеріального резерву
220203 Відшкодування витрат підприємствам, 6893,1 6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
230000 Обслуговування державного боргу 3545056 3545056
230100 Обслуговування внутрішнього 1536000 1536000
державного боргу
230102 Сплата доходу за облігаціями 1528000 1528000
державних позик
230103 Сплата комісій 6000 6000
230104 Витрати, пов'язані з друкуванням 2000 2000
державних цінних паперів
230200 Обслуговування зовнішнього державного 2009056 2009056
боргу
230201 Сплата процентів 1581924 1581924
230202 Сплата комісій по зобов'язаннях 18332 18332
230204 Сплата інших платежів по 21976 21976
зобов'язаннях
230205 Сплата комісій за обслуговування 1396 1396
агентських (посередницьких) послуг
230206 Сплата доходу (процентів) 385428 385428
за облігаціями зовнішньої позики
240000 Державні цільові фонди (за винятком 794466 726916 27808 67550 Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення)
240300 Державний фонд сприяння зайнятості 554000 492500 26910 61500 населення
240400 Державний інноваційний фонд 187390 184840 898 2550
240600 Фонд охорони навколишнього 13076 9576 3500 природного середовища
240700 Фонд України соціального захисту 40000 40000
інвалідів
250000 Видатки, не віднесені до 4107422,2 3778565,6 623 40000 основних груп
250100 Резервні фонди 300000
250101 Резервний Фонд Кабінету
Міністрів України 300000
250200 Проведення виборів 77188,6 77188,6 623
250201 Вибори Президента України 75000 75000
( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )

250206 Утримання Центральної виборчої 2188,6 2188,6 623 комісії
250300 Кошти, що передаються до 2426289 2386289 40000 бюджетів інших рівнів
250302 Кошти, що передаються до бюджетів 2045121,3 2045121,3
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя
250306 Субвенції 381167,7 341167,7 40000
250400 Різні виплати 1315088 1315088
250401 Видатки на погашення заборгованості 200000 200000
по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку
і колишнього Укрдержстраху та викуп
облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
250402 Видатки на покриття 1061174,5 1061174,5
заборгованостей, що виникли у
попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ,
грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах

250405 Видатки на погашення 53913,5 53913,5
реструктуризованої заборгованості
перед комерційними банками
250500 Бюджетні позички - 11143,4
250502 Повернення бюджетних позичок - 11143,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )вгору